Szczegóły ministerstwo ma przekazać w przyszłym roku, ale o kilku elementach działań powiedział wiceminister Jan Sarnowski.  o - Biorąc pod uwagę duże kraje Unii Europejskiej, to państwem, które ma najmniejszą lukę w VAT, jest Francja. U nas jest to 9,5 proc., we Francji - 5 proc. Oznacza to, że lukę podatkową w VAT dałoby się jeszcze obniżyć. Chcielibyśmy w tym kierunku dążyć. Przy czym musimy pamiętać, że luka podatkowa składa się z kilku elementów, nie są to tylko wyłudzenia – zaznaczył.

Wiceminister finansów podkreślił, że nie chodzi tylko o działania Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkie nowe e-usługi administracji będą miały znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego. Wśród narzędzi, których można się spodziewać w perspektywie roku 2020, wymienił tzw. wirtualne kasy fiskalne on-line czy e-paragony. Wskazał także na stopniowe wprowadzanie e-Urzędu Skarbowego. Zapowiedział również, że w perspektywie roku 2021 można mówić również o e-fakturze.
Obecnie realizowany jest pilotaż, zgodnie z którym jest obowiązek akceptowania e-faktur w obrocie między rządem i firmami.

 


Sarnowski zapowiedział, że nowe otwarcie w podatku VAT ma wiązać się z jego uproszczeniem oraz zmianą podejścia. - Chcielibyśmy prowadzić stały audyt rozwiązań VAT-owskich w kierunku upraszczania tego podatku i zdejmowania niepotrzebnych barier - powiedział. Dodał, że chodzi o koncepcję tzw. SLIM VAT - simple, local and modern, czyli prostego, lokalnego i nowoczesnego podatku, ale szczegóły mamy poznać dopiero w trakcie przyszłego roku.

Wiceminister finansów poinformował ponadto, że w perspektywie roku ministerstwo powinno przedstawić pierwsze szacunki wysokości luki CIT w Polsce. We wrześniu tego roku rozpoczął się program liczenia jej wielkości w Polsce. Program finansuje Komisja Europejska, a realizuje Ministerstwo Finansów we współpracy z Bankiem Światowym. - Mam nadzieję, że będzie to pewnego rodzaju asumpt, aby ocenić efektywność wprowadzanych w ostatnich latach narzędzi uszczelniających system – zaznaczył. Dodał, że resort finansów chciałby też oszacować wielkość luki w akcyzie.

Czytaj też: Od stycznia duże zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń >