W 2019 roku rząd wprowadził dwie, radykalne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. W sierpniu weszły w życie przepisy wprowadzające zwolnienie z PIT osób do 26. roku życia. W październiku obniżona została natomiast stawka podatku z 18 do 17 proc. a pracownicze koszty uzyskania przychodów zostały podwyższone. Wpływ na rozliczenia wynagrodzeń i podatku miały również przepisy o pracowniczych programach kapitałowych (PPK). Płatnicy PIT mieli więc pełne ręce roboty. Te zmiany przepisów spowodowały konieczność kilkukrotnych zmian w systemach księgowych.

Nowa skala podatkowa

W październiku weszły w życie przepisy wprowadzające niższą stawką PIT. Została ona obniżona z 18 do 17 proc. PIT jest podatkiem rocznym, więc na podstawie przepisów przejściowych, do rozliczenia podatku za 2019 r., należy stosować stawkę w wysokości 17,75 proc.

Skala podatkowa ze stawką 17 proc. w pełni będzie stosowana od stycznia 2020 r. Wysokość progu podatkowe nie ulega zmianie – w dalszym ciągu będzie to 85 528 zł. Wyższa stawka również nie ulega zmianie. Wyniesie ona 32 proc.

 

Sprawdź również książkę: MERITUM Podatki 2020 >>


Zmiany w oświadczeniach młodych

W sierpniu 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy zwalniające dochody młodych (do 26 roku życia) z PIT. Ustawodawca przyjął zasadę, że do końca 2019 r. pracodawcy po wejściu w życie nowych przepisów, w dalszym ciągu pobierali zaliczki na PIT według dotychczasowych regulacji. Jeśli pracownik chciał skorzystać ze zwolnienia, musiał złożyć pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z preferencji.

Od stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe, odwrotne zasady. Od stycznia 2020 r. pracodawca automatycznie będzie stosował zwolnienie z PIT. Pracownik będzie natomiast musiał złożyć oświadczenie, jeśli będzie chciał, by firma pobierała zaliczkę na PIT od jego wynagrodzenia. Zgodnie z nowo dodanym art. 32 ust. 1f ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Co ważne, wniosek trzeba będzie składać odrębnie dla każdego roku podatkowego. Eksperci wskazywali, że samo zwolnienie dla młodych nie jest złym pomysłem. Byli jednak zaskoczeni, że ustawodawca zdecydował się przyjąć dwa różne modele rozliczania tego zwolnienia. Tłumaczyli, że lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie jednej, prostej reguły od samego początku.

Zobacz również: Przepisy o zwolnieniu młodych z PIT pełne rozbieżności >>

Tobiasz Szczęsny, doradca podatkowy, starszy konsultant w Gekko Taxens, podkreśla, że zmiany powinny podążyć w tym kierunku, aby nie nakładać na płatników dodatkowych obowiązków administracyjnych, które będą generować po jego stronie dodatkowe koszty. Obowiązek stosowania zwolnienia przez płatników powinien być wyłącznie skorelowany ze złożonym wcześniej oświadczaniem podatnika. - Poza tym podatnik jest w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ zawsze będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, składając swoje roczne zeznanie podatkowe – podkreśla Szczęsny.

 

POLECAMY

Nowe zasady po przekroczeniu progu

Styczeń 2020 roku przyniesie również zmiany w pobieraniu zaliczek na PIT przez płatników, jeśli pracownik przekroczy próg podatkowy. W praktyce pracownicy, którzy w ciągu roku przekroczą próg podatkowy, w 2020 roku szybciej zapłacą zaliczkę na PIT według wyższej stawki. Do końca 2019 roku 32-proc. zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy. W przyszłym roku płatnicy wyższą daninę trzeba będzie zapłacić wcześniej.

Czytaj w LEX: O czym pracodawca powinien pamiętać na przełomie roku >

W styczniu 2020 r. zmieni się bowiem moment naliczania zaliczki według stawki 32 proc. na podatek dochodowy od osób fizycznych po przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali. Chodzi o kwotę 85 528 zł. Do końca 2019 r. pracodawcy, jako płatnicy PIT, pobierają zaliczkę według 32-proc. stawki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy w wysokości 85 528 zł. Od stycznia 2020 r. płatnik będzie pobierał zaliczkę według wyższej stawki już w miesiącu przekroczenia progu. 32-proc. stawką objęta będzie kwota przekraczająca próg.

Zobacz procedurę w LEX: Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy >

Zdaniem Wojciecha Jasińskiego, konsultanta podatkowego w ATA Finance, zmiana wpisuje się w prowadzoną politykę fiskalną, której celem jest bieżące kredytowanie przez podatników państwowych wydatków. Dzięki temu rozwiązaniu pieniądze znajdą się w budżecie o kilka miesięcy wcześniej. W przypadku najlepiej zarabiających, którzy w drugim przedziale skali znajdą się już na początku roku, dodatkowa opłata będzie musiała zostać uiszczona nawet o kilkanaście miesięcy wcześniej. Dotychczas terminem na dopłacenie różnicy był bowiem koniec kwietnia następnego roku.

Czytaj w LEX: Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia >

Konsekwencją wprowadzonej zmiany będzie również zwiększenie obowiązków płatników, którzy będą musieli poświęcić więcej czasu na prawidłowe obliczenie kwoty zaliczki. - Dla wielu z nich zapewne pociągnie to za sobą konieczność aktualizacji oprogramowania kadrowo-płacowego – ocenia ekspert ATA Finance.

 

Nowe formularze PIT

Nowy rok to także nowe wzory formularzy PIT. Rozporządzenie Ministra Finansów określające niektóre wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku PIT opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2397. Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-6. Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Jedynie wzór PIT-2 stosuje się do przychodów, dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Przypomnijmy, PIT-11, PIT-R, PIT‑4R i PIT‑8AR należy sporządzić do 31 stycznia 2020 r.

Zobacz również:
Pracodawcy mogą nie zdążyć z wystawieniem PIT dla pracowników >>

W przyszłym roku szybciej zapłacimy PIT według wyższej stawki >>
 

PIT-11 i PIT-R trzeba wysłać do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r. Pracownikom PIT-11 trzeba będzie przekazać do 2 marca 2020 r. (ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę). PIT-4R i PIT-8AR wysyła się wyłącznie do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r.

Czytaj w LEX: Świadczenia chorobowe na przełomie roku >