Zakup aut ekologicznych ułatwi udzielenia pomocy finansowej ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Auta na wodór i prąd

W przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi 30 proc. ceny nabycia, lecz nie więcej niż 37,5 tys. zł. Dotacja może być udzielona, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 tys. zł.

Czytaj też:  Dentons pomagał przy największym w Europie zakupie autobusów ekologicznych

Dotację można otrzymać również na zakup pojazdów napędzanych wodorem. W tym przypadku, wysokość dotacji wynosi 30 proc. ceny zakupu takiego pojazdu, jednak nie więcej niż 90 tys. zł. Maksymalna cena zakupu takiego pojazdu - to 300 tys. zł.

Impuls innowacyjny

Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wnieśli projekt do Sejmu, nowe przepisy będą mieć korzystny wpływ na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze m.in. usług publicznego transportu zbiorowego, innowacji oraz sektora motoryzacji. Zwolnienie z podatku przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wsparciem ze środków Funduszu.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą wypłacane środki, powstał w lipcu 2018 r. To fundusz celowy dedykowany niskoemisyjnemu transportowi oraz paliwom alternatywnym. Zasilany jest m.in. z tzw. opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego.