Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała w czwartek pierwsze jedenaście miesięcy tego roku. Piotr Walczak, szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwrócił uwagę, że w okresie styczeń – listopad br. przy użyciu analiz JPK wykryto ponad 700 tys. rozbieżności na łączną kwotę 8,7 mld. zł. Jednocześnie zidentyfikowano 53,7 tys. podatników, którzy w 2019 r. ujęli w rejestrze zakupów faktury od podmiotów niezarejestrowanych do VAT. – Dzięki wykorzystaniu JPK_VAT w 2019 r. zabezpieczono na poczet należności podatkowych ponad 382 mln. Zł. W wyniku prac analitycznych wstrzymano zwroty podatku na kwotę 6,6 mln zł. – potwierdził Piotr Walczak. Z danych KAS wynika również, że skuteczność kontroli podatkowych liczona, jako udział kontroli pozytywnych w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli wyniosła ponad 94 proc.

 

STIR coraz chętniej wykorzystywany

Z informacji udzielonych przez KAS wynika, że w okresie styczeń – listopad br. przy użyciu STIR skarbówka dokonała 492 blokad rachunków bankowych należących do 104 podmiotów, na łączną kwotę 63 mln zł. W porównywalnym okresie ubiegłego roku były to tylko 33 blokady. Szef KAS podkreślił także, że w oparciu o informacje STIR, realizowane są również, inne istotne działania KAS. Informacje STIR wykorzystywane są np. w analizie ryzyka poprzedzającej wszczęcie kontroli. Pozwalają też na porównywanie danych o przepływach finansowych z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu KAS. Chodzi tu m.in. o dane z JPK_VAT.

Zobacz również: W przyszłym roku kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe będą wyższe >>