W interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.125.2019.1.PB dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że w przypadku darowizny pieniędzy warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Jeśli pieniądze są przekazywane w gotówce - z ręki do ręki – a potem wpłacone samodzielnie na konto bankowe, powyższy warunek nie jest spełniony. Identyczne stanowisko wynika także z interpretacji nr 0111-KDIB2-2.4015.84.2019.2.PB.

Najbliższa rodzina nie płaci podatku

Obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy od dwóch podstawowych kwestii. Ważne jest po pierwsze – kto komu darowiznę lub spadek przekazuje, po drugie – jaka jest wartość prezentu czy spadku. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dzielą bowiem podatników na kilka grup.

 

Sprawdź również książkę: Apteczka prawna. Lex bez łez >>


Jedną z nich jest tzw. grupa zerowa. Przepisy zaliczają do niej najbliższą rodzinę (małżonkę, małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę). Może być ona zwolniona z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół roku. Drugim jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Zdaniem fiskusa, darowizna pieniędzy np. od rodziców w formie gotówka i następnie ich wpłata na konto w banku nie daje prawa do zwolnienia z podatku. To zresztą nie jest pierwsza restrykcyjna odpowiedź skarbówki. Fiskus uznał również, że skoro środki pieniężne zostały przekazane wnioskodawczyni w formie gotówkowej, nawet w siedzibie banku, nie został spełniony warunek dający prawo do zwolnienia. W takim przypadku nie ma bowiem możliwości udokumentowania otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy. Bez znaczenia są natomiast motywy, jakimi kierowały się strony darowizny decydując się na przekazanie darowizny w formie gotówki (interpretacja nr 0111-KDIB2-2.4015.50.2019.3.MZ).

 

NSA dopuszcza gotówkę

Organy podatkowe ignorują jednak wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przykładem może być chociażby kwietniowe orzeczenie sądu (sygn. akt I FSK 1470/170), który uznał, że przekazywanie pieniędzy w formie gotówkowej nie ogranicza prawa do skorzystania ze zwolnienia. Sąd podkreślił w nim, że jeśli samo przekazanie darowizny jest oczywiste i nie pozostaje kwestią sporną, a otrzymane pieniądze następnie są wpłacane przez obdarowanego na konto bankowe, prawo do zwolnienia z podatku zostaje zachowane. Takie samo stanowisko NSA zajął też w grudniowym wyroku (sygn. akt II FSK 3954/17).

Pozostaje mieć nadzieję, że Krajowa Informacja Skarbowa uzna argumenty sądu i zacznie wydawać korzystne dla podatników interpretacje.

Zobacz również:
Prywatny majątek ma zostać w rodzinie >>
Przepisy o podatku od spadków i darowizn najeżone pułapkami >>