Pewien podatnik generuje dla poszczególnych klientów tzw. wirtualne numery rachunków bankowych (rachunek wirtualny), na które dokonują oni płatności. Miał jednak wątpliwości, czy musi zgłaszać wszystkie numery do urzędu skarbowego. Zgodnie z przepisami, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera m.in. wykaz rachunków bankowych. Ponadto podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą dokonywać zgłoszeń aktualizacyjnych w celu uzupełnienia danych, m.in. właśnie wykazu rachunków bankowych.

 

Rachunek wirtualne to nie jest zwykłe konto

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 listopada br., nr 0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD, przyznał, że w praktyce gospodarczej zdarza się, że podmioty wykorzystują usługę rachunków wirtualnych/technicznych. Każdy pojedynczy kontrahent sprzedawcy towaru lub usługi otrzymuje wtedy przypisany wyłącznie do niego niepowtarzalny numer rachunku, który wykorzystuje przelewając zapłatę za towar lub usługę. Środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden rachunek rzeczywisty, do którego te wirtualne numery są przyporządkowane. Numer wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania rozliczeń – użycie go przez wpłacającego powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz sprzedawcy. Bank nie dokonuje fizycznych księgowań na rachunkach wirtualnych ani nie generuje dla nich wyciągów bankowych.

 


Wirtualne konto bez zgłoszenia

Organ podatkowy potwierdził, że rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Podkreślił, że firmy nie mają obowiązku zgłaszania rachunków wirtualnych naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Tym samym nie będą one uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zobacz również: Status podatnika VAT na wagę złota >>