Na podstawie nowych przepisów, młode osoby – do 26 roku życia – nie będą płaciły PIT. Zwolnione z podatku mają być ich przychody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia do wysokości I progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł - uzyskanych w roku podatkowym. Wyjątek ma stanowić rok 2019. Limit zwolnienia ustalony został w tym przypadku na poziomie 35 636,67 zł, licząc proporcjonalnie do okresu obowiązywania nowych przepisów (od sierpnia do grudnia br.). Zwolnieniem nie będą jednak objęte przychody z innych źródeł, np. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia.

 

W tym roku domyślnie  - opodatkowanie…

Zwolnienie z PIT ma być stosowane do wypłat dokonywanych młodym ludziom po 1 sierpnia br. W tym roku zasadą będzie, że pracodawcy po wejściu w życie nowych przepisów, w dalszym ciągu będą jednak pobierali zaliczki na PIT według dotychczasowych regulacji. Jeśli pracownik będzie chciał skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał złożyć pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z preferencji. Na tej podstawie płatnik będzie mógł przestać pobierać zaliczki na PIT od tej osoby – najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie.

 


 … w przyszłym - zwolnienie

Powyższa reguła będzie jednak obowiązywała tylko w tym roku. Od stycznia 2020 r. pracodawca automatycznie będzie stosował zwolnienie z PIT. Pracownik będzie natomiast musiał złożyć oświadczenie, jeśli będzie chciał, by firma pobierała zaliczkę na PIT od jego wynagrodzenia. Zgodnie z nowo dodanym art. 32 ust. 1f ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Co ważne, wniosek trzeba będzie składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Zobacz również: Zatrudnienie młodego pracownika może być schematem podatkowym >>

Niepotrzebne dwie zasady

- Samo zwolnienie dla młodych nie jest złym pomysłem. Zaskakuje mnie jednak, że ustawodawca zdecydował się przyjąć dwa różne modele rozliczania tego zwolnienia – ocenia Kamil Elkader, dyrektor personalny w Mondial Assistance. Jego zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie jednej, prostej reguły od samego początku. Pracodawcy wiedzą, ile lat mają osoby przez nich zatrudniane, spokojnie więc mogliby zastosować zwolnienie już do kwot wypłacanych po 1 sierpnia br. – Wprowadzanie od przyszłego roku odwrotnej zasady wydaje się nielogiczne – tłumaczy Kamil Elkader.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może zapłacić podatek za pracownika lub zleceniobiorcę w związku z kartami multisport? >

Podobnego zdania jest również Tobiasz Szczęsny, doradca podatkowy, starszy konsultant w Gekko Taxens. Podkreśla, że zmiany powinny podążyć w tym kierunku, aby nie nakładać na płatników dodatkowych obowiązków administracyjnych, które będą generować po jego stronie dodatkowe koszty. Obowiązek stosowania zwolnienia przez płatników powinien być wyłącznie skorelowany ze złożonym wcześniej oświadczaniem podatnika. - Poza tym podatnik jest w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ zawsze będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, składając swoje roczne zeznanie podatkowe – podkreśla Szczęsny.

Sprawdź w LEX: Czy należy dokonać korekty dokumentów do ZUS w związku z dostarczeniem świadectwa ukończenia szkoły w okresie wykonywania zlecenia? >

 

Sprawdź w LEX: Od kiedy schematy podatkowe będą obowiązywać małych i średnich przedsiębiorców? >