Niejasną sytuację może jeszcze skomplikować zmiana zasad pobierania zaliczek na podatek dochodowy, która zacznie obowiązywać od 2020 roku.  

Chodzi o nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rząd chce, by z płacenia daniny zwolnione były osoby do ukończenia 26. roku życia. Kwota zwolnienia będzie równa wysokości pierwszego przedziału skali podatkowej i będzie wynosić 85 528 zł rocznie. Rządowy projekt w tej sprawie (druk sejmowy nr 3551) został już skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Na razie nie ma go w porządku obrad dwudniowego posiedzenia zaczynającego się w najbliższą środę, 3 lipca 2019 r., ale uzupełnienie tego porządku nie stanowi większego problemu.

Większy problem będą mieli pracodawcy zatrudniający tych młodych podatników, o ile ustawodawca nie uchwali przepisu, który doprecyzuje wątpliwości już sygnalizowane przez doradców podatkowych.

Zobacz również: Nowa ulga w PIT będzie dyskryminowała młodych >>
 

Na czym polega problem?

Projektowany pkt 148 w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma mówić o przychodach ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Pół biedy, kiedy taki pracownik kończy owe 26 lat ostatniego dnia miesiąca, gorzej ‒ jeśli w połowie albo wręcz na początku miesiąca.

 

Skomplikowany pobór zaliczki

‒ Tak skonstruowany przepis można interpretować w ten sposób, że podatnik ma prawo do zwolnienia do końca miesiąca, w którym ukończył 26. rok życia. I taka wykładnia zdaje się być jak najbardziej racjonalna. Niemniej jednak nie można wykluczyć takiej interpretacji przepisu, że płatnik miałby obowiązek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy począwszy od następnego dnia po ukończeniu 26. roku życia tego pracownika. Nie jest to niemożliwe, zwłaszcza mając na uwadze fakt, iż od przyszłego roku wejdą w życie zmiany w zasadach pobierania zaliczek polegająca na tym, że wyższa zaliczka na podatek będzie pobierana już w trakcie miesiąca, po przekroczeniu przez podatnika progu dochodów opodatkowanych 18 proc. stawką ‒ mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Czytaj w LEX:

Nowe autorskie koszty uzyskania przychodu >

Opodatkowanie osób fizycznych z tytułu odsetek >

Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową >

Nowe zasady opodatkowania zakupu wierzytelności >