O jej wydanie wystąpiła samotna matka wychowującą małoletniego syna po rozwodzie w 2013 r. Jak opisała we wniosku, były mąż płaci alimenty (ściąga je  komornik), ale syna nie widział od czterech lat. Władza rodzicielska ze strony byłego męża jest więc tylko formalna, bo nie uczestniczy w wychowaniu syna. Ciężar  wychowania spoczywa na matce. Chciała się więc upewnić, że ma prawo do odliczenia 100 proc. ulgi prorodzinnej w latach 2015-2018.

 

Płacenie alimentów bez znaczenia

Organ podatkowy uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, samo płacenie alimentów na dziecko nie jest rozstrzygające dla uznania, że rodzic wykonuje władzę rodzicielską. Wnioskodawczyni, która ją faktycznie pełni, przysługuje wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do odliczenia ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Może więc odpisać 100 proc. kwoty ustalonej zgodnie z tym przepisem.

Zobacz również: Fiskus spyta sąsiada, kto zajmuje się dzieckiem >>
 

Jak skorzystać z ulgi?

Organ podatkowy przypomniał, że odliczeniu podlega kwota obliczona zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. Rodzic jednego małoletniego dziecka odliczy miesięcznie 92,67 zł. Dochody rodzica niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie mogą jednak przekraczać w roku podatkowym kwoty 56 tys. zł. Odliczenie, jak przypomniał organ, przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Interpretacja indywidualna z 11 maja 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.107.2019.1.MU