W ramach ulgi dla niepełnosprawnych można odliczyć wydatki na leki. Odlicza się różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Warunkiem odliczenia jest również zalecenie lekarza specjalisty, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określony lek. Przyjmowanie leków może być stałe lub czasowe.

 

Najważniejsza definicja leku

Warto zwrócić uwagę, że prawo do odliczenia daje zakup leku. Ustawa o PIT jednak nie definiuje tego pojęcia. Jak wskazuje m.in. interpretacja skarbówki nr IPTPB2/415-351/13-4/AK, posiłkowo należy się oprzeć na definicji zawartej w Prawie farmaceutycznym. Organ podatkowy dodał, że wykaz produktów spełniających cechy leku na terytorium Polski został zamieszczony w urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

 


Suplement, tylko jeśli jest lekiem

Oznacza to, że wydatek poniesiony na nabycie suplementu diety może podlegać odliczeniu tylko w sytuacji, jeśli produkt ma cechy leku i jest dopuszczony do obrotu. Wysokość wydatków na zakup leków i suplementów ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Takim potwierdzeniem może być więc faktura wystawiona przez aptekę. Ulgę rozlicza się samodzielnie w rocznym zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Można z niej skorzystać także w ramach nowej usługi Ministerstwa Finansów Twój e-PIT. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce suplementy diety przyjmuje niemal 80 proc. osób.

 Zobacz również: ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów do swoich świadczeniobiorców >>

Czat ze skarbówką zawieszony na czas rozliczeń PIT >>