Chodzi o przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Wymiana informacji w państwach UE

- Nowela umożliwi przekazywanie przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw Unii Europejskiej - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. Według MF zmiana dostosowuje polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Wprowadza regulacje, które m.in. będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych - wykorzystywanych przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

Czytaj w LEX: Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >

 

Podwójne odliczenie kosztów nie będzie możliwe

- Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów – zwrócił uwagę MF. Dodał też, że dzięki wprowadzanym zmianom zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, na rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Zobacz procedurę w LEX: Raportowanie schematów podatkowych – informacje o schemacie podatkowym >

Zakres przekazywanych przez szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw członkowskich będzie obejmować materiały uzyskiwane na podstawie ordynacji podatkowej. Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. a pierwsza wymiana takich informacji ma nastąpić do 31 października 2020 r.

Czytaj w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

Wprowadzone zostaną również zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego.

Zobacz również: System Tax Free dla wszystkich przedsiębiorców? >>

 

POLECAMY