- Widzimy kilka przyczyn, dla których rośnie zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego – wyjaśnia prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Tłumaczy także, że na rynku widoczne jest coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradztwa podatkowego. Stopień skomplikowania systemu prawa podatkowego i zmieniające się co chwila przepisy sprawiają, że przedsiębiorcy coraz bardziej potrzebują pomocy w zapewnieniu im bezpieczeństwa podatkowego. - Zauważamy, że na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy dla doradców podatkowych, zwłaszcza w dużych miastach – podkreśla prof. Mariański.

 

Jak zostać doradcą podatkowym?

Aby zostać doradcą podatkowym, czyli osobą uprawnioną nie tylko do doradzania w kwestiach podatkowych, ale też reprezentowania klientów przed sądem czy urzędem skarbowym, trzeba spełnić kilka warunków. Należy mieć ukończone studia wyższe oraz odpowiednią, udokumentowaną praktykę. Warunkiem uzyskania uprawnień doradcy podatkowego jest również zdanie wymagającego, dwuetapowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Finansów.

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki doradców podatkowych >

 

Marcin Borkowski, Joanna Szlęzak-Matusewicz

Sprawdź  

Duże zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego

O ile część pisemną zdaje z reguły ok. 70 proc. kandydatów, to część ustną egzaminu MF przechodzi zaledwie co trzeci kandydat. Mimo to, stale rośnie liczba osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień doradcy podatkowego. Po raz pierwszy w 24-letniej historii tego zawodu, liczba uprawnionych doradców przekroczyła 9 tys. osób. W czwartek 23 stycznia w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych ślubowanie złożyło 51 osób. Od tego momentu, łączna liczba doradców podatkowych liczy aż 9017 osób.

Zobacz również: Egzamin na doradcę podatkowego zdało 65 proc. kandydatów >>

Coraz więcej chętnych do doradztwa podatkowego >>

Z danych samorządu doradców wynika, że zmienia się struktura wieku doradców. Średnia wieku nowych osób, które właśnie uzyskały uprawnienia to 34 lata. Średnia wieku wszystkich doradców w Polsce wynosi z kolei 52 lata. Liczba nowych doradców podatkowych najszybciej rośnie w dużych miastach. Blisko połowa nowych doradców podatkowych pochodzi z Warszawy, w której pracuje obecnie ponad jedna czwarta wszystkich doradców podatkowych w Polsce.

Czytaj w LEX:

Zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego >

Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy u doradcy podatkowego >

Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >