Projekt nowych regulacji jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego określa, że warunkiem korzystania z portalu podatkowego jest uwierzytelnienie się za pomocą profilu zaufanego podatnika albo danych podatkowych: NIP i daty urodzenia podatnika albo numeru PESEL, kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy, kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych, która została uwzględniona przez organ podatkowy w udostępnionym podatnikowi zeznaniu.

 

Dane dostępowe do Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów proponuje teraz, aby dostęp do portalu podatkowego odbywał się przez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty.

Czytaj w LEX: Harmonogram składania deklaracji podatkowych w 2020 r. >

Resort finansów w uzasadnieniu do projektu tłumaczy, że propozycja nowelizacji rozporządzenia polega na zmodyfikowaniu zasad uwierzytelniania w portalu podatkowym. Zwraca też uwagę, że zmiana ma na celu udostępnienie podatnikom udoskonalonej usługi Twój e-PIT, charakteryzującej się zwiększonym poziomem bezpieczeństwa i wiarygodności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach.

Czytaj w LEX: Używanie sprzętu firmowego przez pracowników >

Zwiększenie poziomu zabezpieczeń w mechanizmie autoryzacji w portalu podatkowym ma wzmocnić ochronę danych podatkowych przed nieuprawnionym dostępem. MF podkreśla, że dotychczasowa praktyka wykazała, że – niecelowe z perspektywy jakości i bezpieczeństwa udostępnianych usług – jest wyszczególnianie w rozporządzeniu katalogu danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia. Mechanizm autoryzacji powinien być dostosowywany do aktualnych potrzeb i wymagań bezpieczeństwa tak, aby zapewnić ich optymalny poziom. Stąd propozycja określenia szerokiego katalogu danych, które mogą służyć uwierzytelnieniu. Dane te będą wykorzystywane w zależności od przypadku, niemniej jednak to bezpieczeństwo przetwarzania danych i zapewnienie ochrony tajemnicy skarbowej powinny decydować o ilości danych, które podatnik będzie zobowiązany podać w systemie żeby uzyskać dostęp do usługi – czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

Zobacz również: Rozliczenie PIT za 2019 rok dopiero po 15 lutego >>