- Nowe przepisy wyeliminują wątpliwości, które pojawiły się w praktycznym stosowaniu przepisów podatkowych. Dostosowują też obowiązujące regulacje do zmieniającej się rzeczywistości, np. w zakresie możliwości przesyłania paragonów do klienta w formie elektronicznej – twierdzi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Nowa PKWiU i zmiany w rozliczaniu rent

Do ważniejszych zmian można zaliczyć dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. Z uzasadnienia wynika, że zmiany mają charakter dostosowawczy. Ich celem jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2020 r. >

Zmiany w przepisach rozszerzą też katalog przypadków, w których organ rentowy jest zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku. Z założeń do projektu wynika, że zmiana ta wychodzi naprzeciw postulatom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O wprowadzenie tej regulacji postulował ZUS, który w 2019 r. podczas akcji rozliczeniowej podatku za 2018 r. odczuł bardzo znaczący wzrost liczby zajęć komorniczych, z którymi zwróciły się organy egzekucyjne. Zmiana zawiera zmiany w katalogu negatywnych przesłanek, których wystąpienie (przynajmniej jednej) skutkuje brakiem obowiązku sporządzania PIT–40A. Zmiana ta – jak twierdzi rząd – ma poprawić sytuację organów rentowych, gdyż w 2021 r. (przy rozliczeniu dokonywanym za 2020 r.) zostanie ograniczona liczba podatników, dla których organy rentowe będą obowiązane sporządzać roczne obliczenie podatku (PIT–40A). W konsekwencji, w ocenie ZUS, organy egzekucyjne (komornicy sądowi) zamiast do organów rentowych zwrócą się w sprawie egzekucji do organów podatkowych. Rząd podkreśla, że zmiana ta nie pogorszy sytuacji podatnika, ponieważ podatnik otrzyma od organu rentowego PIT-11, na podstawie którego system w ramach usługi Twój e-PIT wygeneruje zeznanie albo podatnik złoży takie zeznanie samodzielnie.

Zobacz również: Rząd chce ograniczenia agresywnego planowania podatkowego >>

Zmiana w zakresie składania wniosku o niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek polega z kolei na tym, że raz złożony wniosek będzie obowiązywał aż do jego odwołania. W obecnym stanie prawnym wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony. Przepis ten wpłynie na zmniejszenie obowiązków biurokratycznych wobec podatników.

Czytaj w LEX: Harmonogram składania deklaracji podatkowych w 2020 r. >

 

Zmiany w VAT i płatnościach

Projekt nowelizacji przewiduje też wprowadzenie zasady niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT. Chodzi tu o tzw. białą listę podatników VAT. Do przepisów o VAT będzie także wprowadzona możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodną i w uzgodniony z nich sposób. Przyjęte zmiany przewidują także zniesienie od 1 października 2019 r. obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.

Czytaj w LEX: VAT 2020 - przewodnik po zmianach >

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Oczekiwana implementacja przepisów unijnych

Również w środę Sejm rozpoczął prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu dostosowanie krajowego prawodawstwa do prawa unijnego.

- Rozwiązania zawarte w projekcie - jak wyjaśnia Sarnowski - dokonują implementacji trzech dyrektyw UE, a także dostosowują przepisy ustawy o VAT do zmian wynikających z rozporządzenia wykonawczego. Chodzi tu o uproszczenie zasad transakcji dokonywanych między krajami UE.

Zobacz również: Podatnicy nie wiedzą, jak dokumentować unijną sprzedaż z zerowym VAT >>

MF nie zdążyło z wdrożeniem styczniowych zmian w VAT >>

Projektowana ustawa zawiera też rozwiązania, które mają uszczelnić system podatkowy. Są wdrożeniem dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29 maja 2017 r. (ATAD 2). Chodzi o dyrektywę przeciwdziałającą unikaniu opodatkowania, która stanowi realizację ustaleń na forum OECD i G20 dotyczących erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków.