Każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa (choć tych wystawianych jest obecnie niewiele), jest rejestrowana w systemie e-zdrowie (P1) i udostępniana pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na portalu pacjent.gov.pl.

Zapisz się: Konferencja "Zmiany w Ochronie Zdrowia 2022" - zaproszenie >>>

W IKP znajdziesz informacje o:

 • e-receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane częściowo
 • dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz
 • historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza
 • pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia
 • wystawionych skierowaniach i e-skierowaniach na badania lub skierowaniach do sanatorium i stanie ich realizacji
 • e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem
 • Twoich szczepieniach
 • historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka do 18. roku życia
 • tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki
 • lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)
 • Twoich wyrobach medycznych zrefundowanych przez NFZ.

 

Sprawdź też: Czy i jak podmiot leczniczy może uzyskać dostęp do oświadczeń pacjenta złożonych za pośrednictwem IKP? >

Portal pacjenta NFZ

W kolejnych latach możliwości IKP były rozszerzane. Obsługa recept jest znacznie szersza niż jedynie informacja o niej na platformie. Dzięki kontu e-receptę można odebrać SMS-em lub e-mailem - wystarczy podać numer telefonu lub adres e-mail.  Osoba chorująca przewlekle nie musi po każdą nową receptę udawać się do gabinetu lekarskiego. Dzięki IKP możliwe jest zamówienie on-line e-recepty na stałe leki. Możliwe jest udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przypisanych leków. 

W IKP można sprawdzić kto jest lekarzem rodzinnym

IKP umożliwia także zmianę zmianę lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Umożliwia też upoważnienie kogoś bliskiego lub medyka do odbioru recept lub wglądu do dokumentacji medycznej.

To wygodne rozwiązanie dla planujących wyjazd za granicę, bo umożliwia złożenie wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W kolejnych latach dodawano nowe funkcjonalności. Przez IKP możliwe jest uzyskania e-skierowania na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus oraz pobranie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).

WZORY DOKUMENTÓW:

 


E-skierowania

Na kolejnych etapach pojawiła się nowa funkcjonalność e-skierowania. Pacjenci korzystali z niej powszechnie np. zapisując się na szczepienie przeciwko Covid-19.  

Dzięki e-skierowaniu pacjent może zapisać się do specjalisty, na badania czy do szpitala bez potrzeby zanoszenia skierowania osobiście, na co ma 14 dni. Wystarczy, że telefonicznie skontaktuje się z placówką realizującą e-skierowania i poda 4 cyfrowy kod dostępowy e-skierowania oraz swój numer PESEL lub wprowadzi te dane na formularzu e-rejestracji o ile placówka udostępnia taką opcję.

Na e-skierowaniu pacjent może sprawdzić z jakim rozpoznaniem jest kierowany do specjalisty oraz jaki jest jego status, np. przyjęte do realizacji czy odrzucone, wraz z podaniem przyczyny.

 

Można zobaczyć, ile kosztowało leczenie

Kolejną dostępną już funkcjonalnością jest zestaw świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, począwszy od 2008 roku. W IKP można sprawdzić gdzie wykonywano refundowane świadczenie, jakie były składowe tego świadczenia oraz jaki był jego koszt.

Podobnie z receptami refundowanymi, pacjent może sprawdzić szczegóły refundacji leków. W przypadku kiedy pacjent jest zapisany na świadczenia, w których NFZ prowadzi personalizowaną kolejkę (np. zaćma czy endoprotezoplastyka), w IKP można sprawdzić szczegóły dotyczące terminu przyjęcia na zabieg.

Co jeszcze znajdziesz w IKP

Internetowe Kontro Pacjenta pozwala sprawdzić status ubezpieczenia z NFZ, ale także nadać uprawnienia do wglądu do dokumentów recept i skierowań dla personelu medycznego lub placówek medycznych (wgląd do dokumentów możliwy jest dla podmiotów, które podłączone są do systemu e-zdrowie (P1) i wykorzystują funkcjonalność dostępu do danych pacjenta).

Ryzykiem trzeba zarządzać, inaczej cierpi pacjent - czytaj tutaj>>

W IKP babcia może upoważnić wnuka

Każdy, kto ma założone IKP, może nadać dostęp do swojego konta innej osobie.

Z tego rozwiązania mogą szczególnie korzystać np. osoby starsze. Mogą upoważnić wnuka lub dziecko do tego, by za niego obsługiwało ich konto. Wystarczy po zalogowaniu się na konto, wskazać nazwisko i PESEL osoby upoważnionej do dostępu do IKP.

Dzięki IKP opiekunowie mają także dostęp do konta IKP swoich dzieci.

Można upoważnić partnera lub konkubenta

Ale co ważne, możemy wyrazić także zgodę, aby inna osoba (partner, partnerka etc.) uzyskała od wskazanych placówek medycznych informację o stanie zdrowia pacjenta oraz miała dostęp do jego dokumentacji medycznej (zgody funkcjonują w placówkach, które podłączone są do systemu e-zdrowie (P1) i wykorzystują funkcjonalność weryfikacji zgody wystawionej przez pacjenta).

Z konta w banku przejdziesz do E-zdrowia - czytaj tutaj>>

Użytkownicy popularnych aplikacji bankowości elektronicznej mogą wejść do Internetowego Konta Pacjenta wykorzystując logowanie się poprzez Profil Zaufany.

Skąd IKP bierze dane

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia dane z:

 • Systemu Informacji Medycznej (SIM P1) —  dane e-recept i e-skierowań, które zmieniają system ochrony zdrowia z papierowego na cyfrowy i otwierają nowe możliwości korzystania z elektronicznych dokumentów medycznych
 • Zintegrowanego Informatora Pacjenta — to system Narodowego Funduszu Zdrowia, który od 2008 roku gromadzi informacje o udzielonych świadczeniach oraz kwotach, które zostały przekazane na finansowanie Twojego leczenia
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — stąd pochodzą informacje o zaświadczeniach lekarskich oraz relacje Opiekun-Podopieczny, co pozwala nadać uprawnienia do konta dziecka temu z rodziców, który zgłosił je do ubezpieczenia. 
 • EWP – czyli system informatyczny Centrum e-Zdrowia, w którym lekarze POZ, sanepid oraz laboratoria wykonujące testy na obecność SARS-CoV-2, wpisują aktualne informacje o zleceniach na testy, ich wynikach oraz o umieszczeniu pacjenta na kwarantannie lub izolacji domowej.