Dzieci w zastępczej opiece rodzinnej wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo. Dziecko w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców  i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia. W ten sposób konieczność zmiany przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn została przedstawiona w uzasadnieniu do projektu nowelizacji. W środę w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji.

Zmiana przepisów konieczna

Autorzy projektu zwracają uwagę, że w przypadku przepisania przez rodzica zastępczego swojego dobytku w formie testamentu lub przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej usamodzielnionemu czyli pełnoletniemu już wychowankowi jeszcze za życia opiekuna, były podopieczny musi odprowadzić podatek od spadków lub darowizn jako osoba obca należąca do III grupy podatkowej, więc w pełnej wysokości. Zaznaczają jednocześnie, że dziecko adoptowane czy też pasierb nie podlegają temu obowiązkowi podatkowemu. Twierdzą, że rodzice czy też opiekunowie zastępczy w rodzinnych domach dziecka powinni mieć możliwość przekazania darowizny lub spadku na podstawie testamentu swoim podopiecznych bez narażania ich na obciążenia podatkowe, których wysokość często przekracza możliwości finansowe podopiecznych.

Zobacz również: Umowa o dożywocie nie zawsze dobrym rozwiązaniem >>

Czat ze skarbówką zawieszony na czas rozliczeń PIT >>

Spadek lub darowiznę trzeba będzie zgłosić

Do ustawy o podatku od spadków i darowizn ma zostać dodany art. 4c, zgodnie z którym osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, będą zwolnione z odprowadzenia podatku od nabytej własności rzeczy lub praw majątkowych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie, aby darczyńcą lub spadkodawcą był osobą tworzącą rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka, w którym przebywała osoba obdarowana lub spadkobierca, oraz aby osoba ta dokonała zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Projekt popierają wszystkie kluby parlamentarne.

Czytaj w LEX:

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn dziedziczenia udziałów w spółce >

Sankcyjny podatek od spadków i darowizn oraz PCC w kontekście ustaleń w sprawie nieujawnionych przychodów  >

Zgłoszenie nabycia spadku a możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn >

Darowizny na rzecz członków rodziny jako sposób unikania opodatkowania >