Numer swojego indywidualnego mikrorachunku można uzyskać za pomocą specjalnego generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Można też poznać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP w przypadku przedsiębiorstw. Co istotne, numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie. Nie wymaga więc składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.

Nowy numer tylko do wpłat

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR lub inne zgłoszone konto.

MF radzi, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Warto też pamiętać, że indywidualny mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222. Jak tłumaczy MF, dzięki mikrorachunkowi podatkowemu w wygodny i prosty sposób będzie można zapłacić PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy. Nie trzeba będzie już wybierać oddzielnych rachunków.

Na mikrorachunek podatkowy można wpłacać także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

 

Niektóre podatki po staremu

Pozostałe podatki, czyli np. podatek od nieruchomości, akcyzę, PCC, wpłaca się tak jak wcześniej. Na dotychczasowych zasadach wpłacać trzeba będzie również PIT rozliczany na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne będzie trzeba wpłacać tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Zobacz również: Początek roku to tradycyjnie zmiany w podatkach >>

Resort finansów tłumaczy, że numer mikrorachunku można wygenerować w każdej chwili na stronie podatki.gov.pl, np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego. Można sprawdzać go wielokrotnie, system zawsze wygeneruje się ten sam numer mikrorachunku.

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

  • LK oznacza liczbę kontrolną,
  • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
  • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
  • Y=1, gdy podatnik użyje numeru PESEL,
  • Y=2, gdy użyje NIP,
  • po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP podatnika,
  • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze trzeba sprawdzić, czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP.