Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą płacić PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego. Będzie to tzw. mikrorachunek podatkowy. Podatnik może sprawdzić swój numer mikrorachunku w specjalnym generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP w przypadku organizacji. Co istotne, numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie. Nie wymaga więc składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. MF radzi, by nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia. Warto też pamiętać, że indywidualny mikrorachunek, oprócz identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222. Jak tłumaczy MF, dzięki mikrorachunkowi podatkowemu w wygodny i prosty sposób będzie można zapłacić PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy. Nie trzeba będzie już wybierać oddzielnych rachunków.

Zobacz więcej: Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia, ale można sprawdzić go już od dziś >>

 

Faktura tylko do paragonu z NIP

Styczeń przynosi duże zmiany w zasadach wystawiania faktur. Od noworocznej środy do paragonów bez wskazanego NIP nabywcy nie będzie można wystawiać faktur. Zmiana ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. Nowe regulacje będą jednak wymagały od kupujących rozstrzygania już na etapie zakupów, czy działają jako przedsiębiorca, czy jako osoba prywatna. Eksperci zwracają uwagę, że może to rodzić problemy praktyczne – zwłaszcza, że surowe kary za błędy będą groziły obu stronom transakcji. Nowa zasada wystawiania faktur jest skutkiem nowelizacji art. 106b ustawy o VAT. Jego zmieniona wersja uzależnia możliwość wystawienia faktury VAT na rzecz podatnika, uprzednio udokumentowanej paragonem i zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jeżeli w treści paragonu został wskazany numer NIP nabywcy. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jednak usług taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Zobacz więcej: Od stycznia faktury tylko do paragonów z NIP >>

Rewolucja w kosztach uzyskania przychodów

Styczniowe zmiany dotkną również rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Firmy od listopada muszą już sprawdzać, czy rachunki bankowe ich kontrahentów są zgłoszone fiskusowi i znajdują się na tzw. białej liście. Teraz, od stycznia 2020 r., jeśli zapłata za fakturę zostanie dokonana na niezgłoszony rachunek bankowy, wpłacający nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. W ustawie przewidziana jest możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Zobacz również: Bez zawiadomienia o wpłacie na niezgłoszony rachunek firma nie odliczy kosztów >>

Zmiany w zaliczkach na PIT

Pracownicy, którzy w ciągu roku przekroczą próg podatkowy, w 2020 roku szybciej zapłacą zaliczkę na PIT według wyższej stawki. Do końca 2019 roku 32-proc. zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy. W przyszłym roku wyższą daninę trzeba będzie zapłacić wcześniej. Od stycznia 2020 r. płatnik będzie pobierał zaliczkę według wyższej stawki już w miesiącu przekroczenia progu. 32-proc. stawką objęta będzie kwota przekraczająca próg.

Zobacz również: W przyszłym roku szybciej zapłacimy PIT według wyższej stawki >>

 


Podwyżka akcyzy

Od stycznia droższe będą papierosy i alkohol. Podwyżka wynika z nowelizacji przepisów o podatku akcyzowym. Zmiany zostały uchwalone pod koniec grudnia. Uchwalona zmiana przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego o 10 proc. na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie.

Zobacz również: Od stycznia 2020 roku droższe papierosy i alkohol >>

Podatki zmuszą do terminowych płatności?

W styczniu 2020 r. wrócimy też do rozwiązań częściowo obowiązujących w latach 2013-2015. Brak płatności za fakturę będzie skutkował koniecznością powiększenia dochodu. Z nowego rozwiązania skorzystają wierzyciele, stracą na nim dłużnicy – wszyscy jednak będą mieli dużo dodatkowych obowiązków.

Zobacz również: Od nowego roku brak zapłaty zmusi do korygowania rozliczeń podatkowych >>

Wymiana kas fiskalnych

Kasy z papierowym zapisem kopii stopniowo są wycofywane. Co do zasady, stare kasy z papierowym zapisem kopii będzie można stosować, dopóki nie straci ważność potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w przepisach, jednak tylko do 31 grudnia 2019 r. ze starych kas mogą korzystać:

  • przedsiębiorcy - świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Od stycznia 2020 r. te podmioty muszą mieć kasy online.