Ministerstwo zdrowia skierowało niedawno projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów do konsultacji społecznych. Zakłada on „wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów”. W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty na:

  • napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.), kofeiny, guarany lub tauryny;
  • napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml), czyli tzw. „małpki”;
  • reklamę suplementów diety.

Resort proponuje, by wprowadzić opłatę w wysokości 70 groszy za napój z dodatkiem cukru albo innej substancji słodzącej. Dodatkowe 10 groszy za napój z więcej niż jedną substancją słodzącą i kolejne 20 groszy za napój zawierający kofeinę/ taurynę/guaranę.  W sumie - jak szacuje resort opłata wynosiłaby 1 zł za litr objętości napoju. Szacowane wpływy z tego tytułu to 2,5 mld rocznie. 98 proc. miałoby trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia, a 2 proc. do Ministerstwa Finansów.

Resort chce, by do każdej sprzedanej butelki alkoholu o pojemności 300 ml doliczone miałoby, by być 1 zł. 50 proc. środków miałoby trafiać do samorządów, a połowa do NFZ. Prognozowane wpływy - 500 mln zł rocznie. 

Resort zdrowia szacuje, że w sumie z tytułu wprowadzonych dodatkowych opłat wpłyną dodatkowo 3 miliardy złotych.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 kwietnia 2020 r. (opłaty mają być naliczone od dnia jej obowiązywania, a zatem obejmą wyłącznie 3 kwartały.)

Strategia onkologiczna z podatkiem cukrowym i wyższą akcyzą na papierosy - czytaj tutaj>>
 

 


Wysłuchania publiczne na początku stycznia

- Wysłuchania publiczne to dość wyraźny sygnał, że poważnie traktujemy konsultacje w sprawie naszego projektu ustawy – podkreśla wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - To też wskazanie, że zależy nam na opinii partnerów z rynku. Jesteśmy otwarci na argumenty drugiej strony. To na czym nam zależy to ograniczenie spożycia cukru. Wiemy też że i druga strona widzi potrzebę walki z tym negatywnym trendem. To uzmysławia że jest duże pole do porozumienia.

Resort podał, że wszyscy zainteresowani zmianami dotyczącymi dodatkowych opłat za napoje słodzone mogą przyjść na spotkanie poświęcone omówieniu rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. w godz. 14-17 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala Kolegialna).

Dzień później - 9 stycznia 2020 r. w godz. 13-16 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 (sala nr 17) odbędzie się dyskusja dotycząca rozwiązań planowanych w reklamie suplementów diety.

Także 9 stycznia 2020 r. , ale w godz. 9-12 w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 (sala Kolegialna) odbędzie się dyskusja dotycząca wprowadzona planowanych opłat przy sprzedaży napojów alkoholowych tzw. „małpek”.