Zmiana uprości procedury, obecnie opłata – wnoszona przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe (np. telewizje) – w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem VAT wpływa na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, utworzony przez ministra sportu i turystyki. Z kolei zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca tej opłaty (DRA-1) składana jest, przez podmioty świadczące usługę reklamy napojów alkoholowych, do właściwych urzędów skarbowych.

 

WSA: Gminna impreza nie uzasadnia zezwolenia na alkohol>>

 

Wszystko do jednego urzędu

Oznacza to, że inny podmiot otrzymuje opłatę (minister sportu i turystyki), a inny deklarację z nią związaną (naczelnik urzędu skarbowego), co negatywnie wpływa na efektywność poboru tej opłaty. Rozwiązanie takie ułatwi powiązanie płatności z deklaracją, co usprawni przekazywanie środków z opłaty do Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dodatkowo uprości to czynności kontrolne i ewentualną windykację należności w przypadku braku wpłaty (naczelnicy urzędów skarbowych mają konieczne do tego kwalifikacje i narzędzia).

 

 

 

Nowe rozwiązanie będzie korzystne dla przedsiębiorców, bo będą przekazywać wpłaty w ślad za deklaracją do tego samego adresata (z zachowaniem dotychczasowych terminów). Możliwe będzie dołączenie deklaracji  DRA-1 do platformy www.e-deklaracje.gov.pl, którą obsługują urzędy skarbowe, a także przekazywanie jej przez internet (zamiast ręcznego  wypełniania i dostarczania do urzędu skarbowego). Nowe regulacje trafiły do prac w Sejmie, powinny obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.