Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że środki te jak najszybciej zostaną zainwestowane w polską gospodarkę.

- Chcemy do końca czerwca 2024 r. przeznaczyć 1,6 mld zł na realizację programu "Czyste powietrze", 720 mln zł na usuwanie białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu, 400 mln zł na nowe drogi oraz inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na kolei - poinformowała minister. Dodała, że 200 mln zł zostanie wydane na żłobki, a 250 mln zł - na rozwój małych i średnich firm rolniczych.

Do przekazania Polsce pieniędzy z KPO odniósł się premier Donald Tusk. Na platformie X (Twitter) napisał, że "dobra współpraca przynosi owoce. A konkretnie 27 miliardów złotych". Wcześniej gratulacje złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która napisała m.in., że to "ważny dzień dla Polski".

Czytaj również: Rewizja kamieni milowych KPO - konsultacje publiczne >>

Polska chce nadrabiać opóźnienia

Minister Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że następna płatność ma wpłynąć do końca tego roku. Będzie to płatność z drugiego i trzeciego wniosku. - Chcemy złożyć jednocześnie, nadrabiając te dwa lata opóźnienia, drugi i trzeci wniosek w sierpniu, najpóźniej na początku września, po to, żeby do końca roku mieć kolejną płatność, a (...) na samym końcu roku złożyć kolejne dwa wnioski (...), czyli wniosek czwarty i piąty. Takie mamy plany do końca roku - zapowiedziała minister.

Według szefowej MFiPR Polsce najbardziej opłaca się korzystać z części grantowej i na to - jak powiedziała - zostanie położony nacisk przy wydatkowaniu środków z KPO. Dodała, że inwestycje z części pożyczkowej będzie można realizować dłużej, pod warunkiem, że do 31 sierpnia 2026 roku zostaną podpisane wszystkie umowy dotyczące kontraktu. - Z części pożyczkowej został już zainicjowany duży projekt na inwestycje samorządowe o wartości 40 mld zł. W najbliższych dniach przekażemy środki do BGK, który jest operatorem tego programu  - wskazała.

Dopytywana o realizację kamieni milowych związanych z praworządnością, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że "rząd poinformował KE, że uznaje wartości ważne dla UE i chce je realizować". Po drugie - jak mówiła - zostały wydane rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości pokazujące kierunki działania. I po trzecie, przygotowywane są projekty ustaw dotyczące reformy obszaru praworządności, które za chwilę będą procedowane w Sejmie. - KE widzi wolę i determinację do działania - dodała.

Rewizja KPO

Pytana o skutki opóźnienia w uruchamianiu i realizacji KPO, minister powiedziała, że dopiero po zatwierdzeniu przez KE rewizji Krajowego Planu Odbudowy będzie można określić, ile środków Polsce nie uda się wykorzystać.

Rewizja KPO obejmuje 11 z 55 reform (osiem z części grantowej i trzy z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i osiem z części pożyczkowej). Zgodnie z projektem rewizji 1 mld 113 mln euro (ok. 4,8 mld zł) ma być przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Z uwolnionych środków z części grantowej zostanie przeniesione do części pożyczkowej: 140 mln euro (ok. 600 mln zł) na termomodernizację w budynkach wielorodzinnych; 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) na budowę bezpieczeństwa żywnościowego i skracanie łańcuchów dostaw oraz rolnictwo 4.0; 493 mln euro (ok. 2,1 mld zł) na wyposażenie szkół/instytucji w urządzenia i infrastrukturę ICT; 150 mln euro przeniesionych zostanie z części pożyczkowej (ze zwiększonym do 300 mln euro budżetem) na realizację inwestycji dotyczących opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych.

Pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy Polska złożyła w połowie grudnia 2023 r., 1,5 roku od akceptacji przez KE polskiego Planu. W lutym br. Komisja wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego polskiego wniosku na 6,3 mld euro. Informowała także, że kwota ta to 10,5 proc. środków polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a składają się na nią 2,69 mld euro grantów i 3,63 mld euro pożyczek.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).