Rząd chce wprowadzać dobre zmiany, ale nie liczy się z opinią zainteresowanych

Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse Prawo pracy

Rząd przyjmie program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, prowadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie. Program będzie finansowany z budżetowej dotacji celowej, a dofinansowanie wynagrodzeń będzie mogło być wypłacane w formie dodatku motywacyjnego. To kolejny projekt resortu pracy procedowany w trybie odrębnym, choć zdaniem prawników powinien być konsultowany publicznie.

20.03.2024

Będą wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców i podwyżki dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rząd chce, by mikroprzedsiębiorcy mogli jeszcze w tym roku skorzystać z wakacji kredytowych, czyli z prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ZUS przez jeden miesiąc w roku kalendarzowym – przekazał premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Podał też, że Rada Ministrów przystała na wprowadzenie programu, który zapewni dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. Mają otrzymać 1000 zł brutto podwyżki.

19.03.2024

Stawki dla pracowników RIO w górę, ale automatycznej podwyżki nie będzie

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna

Wzrost o co najmniej 20 proc. maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników Regionalnych Izb Obrachunkowych - zakłada nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Zaproponowane maksymalne stawki nie powodują jednak automatycznych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Ten wzrost nastąpił bowiem na podstawie ustawy budżetowej.

13.03.2024

NBP: Inflacja w 2024 r. wyniesie 3 proc. przy przedłużeniu działań osłonowych

Finanse publiczne Finanse

Narodowy Bank Polski prognozuje, że inflacja w 2024 r. wyniesie 3 proc., ale przy przedłużeniu działań osłonowych, czyli m.in. zerowej stawki VAT na żywność i mrożenia cen energii. Bez tych działań inflacja wyniesie 5,7 proc. NBP prognozuje też, że wzrost PKB w 2024 r. - w wersji zakładającej utrzymanie działań osłonowych - wyniesie 3,5 proc. Przy rezygnacji z działań osłonowych będzie to 3,2 proc.

11.03.2024

Polacy chorują częściej, ale krócej

Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W 2023 roku, w Rejestrze zaświadczeń lekarskich odnotowano 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy - wynika z danych ZUS, do których dotarł serwis Prawo.pl. Wzrósł odsetek zwolnień lekarskich wystawionych na krótki okres od 1 do 5 dni. Takie L4 łatwo pozyskać w ramach teleporad, a trudniej zweryfikować. Mężczyźni są na chorobowym średnio przez ponad 33 dni w roku, a kobiety - ponad 35 dni.

07.03.2024

MF: W 2025 roku koszt wzrostu kwoty renty socjalnej to 15,6 mld zł

Finanse publiczne Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że wzrost kwoty renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę niesie ze sobą ryzyko zachwiania stabilności budżetu państwa. Za tym rozwiązaniem pójdzie też wzrost cen wielu usług i produktów dla osób z niepełnosprawnością, a z niektórych świadczeń mogą zostać całkiem wykluczeni.

06.03.2024

Nowa wersja projektu wakacji składkowych trafiła na Stały Komitet Rady Ministrów

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Rozstrzygnięcie przez ZUS o zwolnieniu z opłacania składek nie będzie wymagało wydawania decyzji. Dopiero w razie sporu dotyczącego tego rozstrzygnięcia i stwierdzenia – w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą, że płatnik składek nie spełnia ustawowych warunków zwolnienia, Zakład będzie wydawał decyzję – przewiduje nowa wersja projektu tzw. wakacji składkowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało ją na Stały Komitet Rady Ministrów.

05.03.2024

Rząd chce móc programami dofinansowywać wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej

Pomoc społeczna Finanse publiczne Prawo pracy

Będzie zmiana ustawy o pomocy społecznej. Jej celem ma być umożliwienie wprowadzenia rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń określonych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, a także pracowników systemu pieczy i wsparcia rodziny oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy.

05.03.2024

Odblokowanie KPO prowadzi przez legislacyjne ścieżki

Prawnicy Finanse publiczne Prawo unijne

O ile zaliczki dla państw członkowskich, w ramach KPO, wypłacane są bezwarunkowo, reszta, czyli ok. 55 mld euro, dostępna będzie wyłącznie po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków, nazywanych w sferze publicznej „kamieniami milowymi”. Choć wiele mówi się w tym kontekście o kwestiach związanych z niezależnością sądów, to równie duży wpływ mają zadeklarowane przez Polskę zobowiązania do zmiany zasad prowadzenia procesu legislacyjnego - pisze Gniewomir Wycichowski-Kuchta z kancelarii DZP.

23.02.2024

Jest decyzja o odblokowaniu środków z KPO

Finanse publiczne Finanse Prawo unijne

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie to 600 mld zł. - To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy - powiedział premier.

23.02.2024

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.

22.02.2024

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym resorcie oraz byłej dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy programu „Aktywni+” realizowanego przez ministerstwo w 2023 r.

20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie dostanie. Zdaniem prawników konieczna jest nowelizacja ustawy budżetowej. Także Ministerstwo Finansów twierdzi, że minister nie posiada uprawnień do przesunięcia w trakcie roku budżetowego środków finansowych pomiędzy tymi podmiotami.

20.02.2024

„Podatki płacimy, korzyści widzimy” – IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Finanse publiczne Szkoła i uczeń

Rusza program Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych. Uczestnicząca w nim młodzież dowie się, jak podatki wpływają na codzienne życie. Zgłoszenia do programu można wysyłać od 26 lutego 2024 roku. Konkurs jest dwuetapowy, a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie finansoaktywni.pl do 23 maja 2024 r.

15.02.2024

Hinc: Nie jestem przeciwnikiem wakacji składkowych, ale zajmijmy się składką zdrowotną

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Po co wprowadzać wakacje składkowe, skoro można bez większego problemu zmodyfikować istniejące rozwiązania, np. znieść ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus i pozwolić większej grupie najmniejszych przedsiębiorców z tego rozwiązania skorzystać? Pilniejsze, a przy tym absolutnie konieczne, jest naprawienie systemu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Dodaje jednak, że nie można na tym poprzestać.

12.02.2024

Sejm rozpoczął prace nad emeryturą stażową

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Umożliwienie przejścia na emeryturę stażową osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn przewiduje poselski projekt ustawy, nad którym Sejm w czwartek rozpoczął prace. Prawo do emerytury stażowej przysługiwałoby pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura, obliczona w formule zdefiniowanej składki, będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

08.02.2024

Kto zapłaci za profrekwencyjne obiecanki polityków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Wybory

Do gminy wciąż nie dotarły obiecane przez poprzedni rząd pieniądze z programów profrekwencyjnych - m.in. dla klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy działania obywatelskie. Do wygranej „Bitwy o remizy” niektóre muszą dołożyć... połowę pieniędzy z własnych budżetów. Te przedwyborcze obietnice były składane bez podstaw prawnych i zabezpieczenia środków na ten cel - wskazują samorządowcy.

06.02.2024

Dochody i wydatki budżetu państwa w 2023 r. niższe od zakładanych

Finanse publiczne Finanse

W 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 574,1 mld zł, czyli 95,5 proc. planu zakładanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. Wydatki wyniosły 659,7 mld zł (95,1 proc. planu) a deficyt 85,6 mld zł (93,0 proc. plany) i stanowił ok. 2,5 proc. PKB - wynika z danych Ministerstwa Finansów na temat szacunkowego wykonania budżetu na 2023 r. Najwyższe oszczędności w stosunku do planu odnotowano w zakresie m.in. rezerw celowych.

03.02.2024

Opublikowano ustawę budżetową na 2024 rok oraz ustawę okołobudżetową

Finanse publiczne Finanse

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa budżetowa na 2024 rok oraz ustawa okołobudżetowa. Dzień wcześniej budżet na 2024 roku został podpisany przez prezydenta i jednocześnie skierowany przez niego w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda ma bowiem wątpliwości dotyczące uchwalenia ustawy bez możliwości udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

01.02.2024

Prof. Chmaj: Wydatki budżetowe nie są zagrożone

Finanse publiczne Finanse

Ustawa budżetowa na 2024 r. wchodzi w życie. Nawet gdyby Trybunał Konstytucyjny następczo uznał jej niekonstytucyjność, rząd powinien wnieść nowy projekt, który będzie obowiązywał od momentu wniesienia. Wydatki budżetowe nie są w żaden sposób zagrożone. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie są posłami. W Sejmie zasiada w tej chwili 458 posłów, co nie ma znaczenia dla realizacji przez Sejm jego funkcji – mówi konstytucjonalista prof. dr hab. Marek Chmaj.

01.02.2024