ZUS ma prognozę sytuacji finansowej FUS na lata 2022-2026

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W 2022 r., w wariancie optymistycznym, wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosą 254,5 mld zł, a wydatki - 300,1 mld zł – prognozuje ZUS. W pesymistycznym będzie to odpowiednio 247 mld zł i 303,6 mld zł, a w wariancie pośrednim – ponad 251,6 mld zł i 301,8 mld zł. Deficyt roczny prognozowany jest na poziomie 42,4 mld zł – w wariancie optymistycznym, 52,6 mld zł - w pesymistycznym i 46,5 mld zł - w pośrednim.

17.01.2022

MAP: Umowa społeczna podstawą rozmów z Komisją Europejską o górnictwie

Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze

Podstawą rozmów z Komisją Europejską na temat górnictwa była i jest zawarta w maju 2021 roku umowa społeczna dla tej branży - wynika z informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych. Obecnie resort koncentruje się na przygotowaniu wniosku notyfikacyjnego do KE w sprawie programu dla górnictwa.

11.01.2022

Za mało pieniędzy na zwalczanie dyskryminacji - uważa RPO

Finanse publiczne Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich wytyka pełnomocnik rządu minimalistyczne podejście do Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania. Swoje uwagi przekazuje minister Annie Schmidt zalecając zwiększenie funduszy oraz bardziej radykalne poprawianie prawa. W tym kodeksu karnego i przywrócenie obowiązku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej przez wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

10.01.2022

GUS: W 2050 r. w Polsce będzie 13,7 mln osób w starszym wieku stanowiąc 40,4 proc. społeczeństwa

Finanse publiczne Emerytury i renty

Do roku 2050 populacja Polski będzie stawała się coraz starsza. Równolegle do przewidywanego spadku liczby ludności o 4,3 mln osób do 2050 r., spodziewany jest stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym – podał w środę GUS. Wśród mieszkańców miast udział osób w wieku senioralnym wzrośnie z 27,8 proc. w 2020 r. do 42,4 proc. w 2050 r., a udział osób starszych w populacji polskiej wsi zwiększy się z 22,3 proc. do 37,8 proc.

29.12.2021

NIK krytycznie o działalności czterech samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Opera Wrocławska zawarła kontrakt z dyrektorem artystycznym, bez negocjacji, na kwotę prawie trzech mln zł za niespełna cztery lata pracy. To zarobki czterokrotnie przekraczające stawki obowiązujące w innych polskich operach. Narodowe Forum Muzyki przez 2 lata wydało prawie 800 tys. zł na utrzymanie nie swojego parkingu podziemnego.

28.12.2021

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na przyszły rok

Finanse publiczne Administracja publiczna

Prezydent podpisał w poniedziałek 27 grudnia ustawę z 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 rok, która jest bezpośrednio związana z realizacją przyszłorocznej ustawy budżetowej i jest uzupełnieniem tej ustawy.

28.12.2021

Senat poprawia ustawę okołobudżetową na 2022 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna

Senat w czwartek opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do ustawy okołobudżetowej na 2022 r. Ustawa teraz wróci do Sejmu. Senat jest m.in. za wykreśleniem z ustawy przepisów, które pozwalają wykorzystać środki z Funduszu Szerokopasmowego lub z Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa.

16.12.2021

Sejm pracuje nad przyszłorocznym budżetem państwa

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm rozpoczął we wtorek drugie czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Podczas prac w sejmowej komisji finansów do projektu złożono ok. 600 poprawek. Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

14.12.2021

Samorządy zaniepokojone propozycją zmian w regionalnych izbach obrachunkowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza

Przygotowany przez resort administracji projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wzmacnia wpływ rządu na ich funkcjonowanie, oganiczając udział samorządów. Sejmiki nie będą się już wypowiadać w sprawie siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, lokalizacji zespołów zamiejscowych czy liczby członków kolegium. Zwiększyć się ma też zakres nadzorczy i kontrolny izby.

13.12.2021

ZUS mówi o dobrej sytuacji finansowej, eksperci o przesunięciach z 2020 r. na 2021 r.

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc. – twierdzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z danych ZUS wynika, że w tym okresie największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne - 172,4 mld zł. Największa pozycja w wydatkach to emerytury i renty - 183,0 mld zł, o 7,2 proc. wyższe niż przed rokiem.

24.11.2021

Nowelizacja ustawy o NBP uchwalona

Finanse publiczne Administracja publiczna Finanse

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim. Ustawa przewiduje, że minister sprawiedliwości, po konsultacji z prezesem Narodowego Banku Polskiego, będzie określał tryb zatrzymywania fałszywych pieniędzy. Za nowelizacją zagłosowało 230 posłów, przeciw było 140, 63 wstrzymało się.

17.11.2021

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok

Finanse publiczne Administracja publiczna

Sejm uchwalił w środę ustawę okołobudżetową na 2022 r. Ma ona bezpośredni związek z przyszłoroczną ustawą budżetową. Za ustawą głosowało 230 posłów, przeciw było 205, nikt się nie wstrzymał od głosowania. Sejm wprowadził także poprawki rekomendowane przez Komisję Finansów Publicznych, które zostały zgłoszone podczas drugiego czytania ustawy.

17.11.2021

MF nagradza zasłużonych dla finansów publicznych

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna

W poniedziałek w resorcie finansów wyróżniono 39 osób. Dostały specjalne odznaki „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Wręczył je minister finansów Tadeusz Kościński. Odznaki honorowe otrzymały osoby z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), specjaliści z zakresu legislacji podatkowej, budżetu, urzędów skarbowych, samorządowcy oraz osoby wskazane przez wojewodów.

16.11.2021

NIK: Większość pieniędzy na modernizację oświetlenia na Dolnym Śląsku wydano nieprawidłowo

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Skontrolowane przez NIK dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2020 z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami publicznymi wydały niemal 14 mln zł, czyli ok. 60 proc. skontrolowanych wydatków na modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej. NIK podkreśla, że w działaniach gmin brakuje planowania, audytów zrealizowanych zadań i skutecznego nadzoru.

16.11.2021

Nowa ustawa ma wzmocnić regionalne izby obrachunkowe

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna

Zmiana sposobu wyboru prezesów, rozszerzenie kompetencji kontrolnych na spółki komunalne, przyznanie cyfrowego dostępu do baz jednostek samorządu - takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowej ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Zdaniem przedstawicieli izb największy ich problem to nieatrakcyjne płace. W tym zakresie autorzy projektu też trochę obiecują.

04.11.2021

Dodatkowe obligacje i zysk NBP sfinansują obronę państwa

Finanse publiczne Administracja publiczna

Rząd chce stworzyć specjalny Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie działał przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Pojawią się m.in. specjalne obligacje na finansowanie wojska. Na cele wojskowe przeznaczony będzie także zysk wypracowany przez Narodowy Bank Polski. Takie m.in. zmiany ma zawierać projektowana ustawa o obronie ojczyzny.

27.10.2021

W ciągu sześciu lat ZUS wydał na informatyzację prawie 3 mld zł

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W latach 2015 – 2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał łącznie niespełna 2,8 mld zł na IT. W tym okresie ZUS podpisał ponad 930 umów z blisko 300 różnymi wykonawcami. Umowy m.in. na utrzymanie i modyfikację systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE, przygotowanie tych systemów do obsługi bonu turystycznego i systemu KSI pod kątem bezpieczeństwa informacji podpisano z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.

27.10.2021

Polski Ład, czyli stan finansów samorządów pod znakiem zapytania

Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Samorządy nie chcą Polskiego Ładu. Uważają, że zmiany w podatkach uszczuplą ich budżety i ograniczą np. finansowanie obiadów w szkołach czy inwestycje w transport publiczny. Rząd twierdzi, że dochody samorządów z roku na rok rosną i zapewnia, że w przyszłym roku ich sytuacja nie będzie gorsza. Nie wiadomo jednak zupełnie, co przyniosą kolejne lata. Jest też obawa, czy wypłaty nowych subwencji rozwojowych nie będą uzależnione od decyzji politycznych.

26.10.2021
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski