Czas na reformę środków zabezpieczających

Postępowanie wykonawcze w zakresie izolowania i leczenia niepoczytalnych sprawców przestępstw jest nieefektywne - wynika z analiz resortu sprawiedliwości oraz opinii sędziów i lekarzy. Należy przede...

13.02.2010

Traktat lizboński wiele zmienia także w prawie pracy

Traktat z Lizbony przyniósł wiele istotnych, nowych rozwiązań, w tym także ważnych dla prawa pracy. Na uwagę zasługuje m.in. posłużenie się pierwotnym pojęciem społecznej gospodarki rynkowej,...

11.02.2010

Polska BEZdomna

Gminy nie powinny zajmować się budownictwem socjalnym lecz powinny zająć się budownictwem mieszkań komunalnych, natomiast stare zasoby komunalne powinny przekształcać na lokale socjalne. Jest to...

11.02.2010

Wszczęcie postępowania podatkowego

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu wszczęcia postępowania podatkowego. Autor omawia w nim sposoby wszczęcia postępowania (na żądanie strony lub z urzędu), formę postanowienia dla wszczęcia...

11.02.2010

Zarząd spółki akcyjnej odpowiada za swoje decyzje

Zarząd podejmuje wszystkie kluczowe dla przedsiębiorstwa decyzje i tym samym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki swoich działań - stwierdza w komentarzu Konrad Nowak, adwokat z Kancelarii...

10.02.2010

Organizacje społeczne nie chcą "stron zakazanych"

Rezygnacji z projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne w zakresie, w jakim wprowadza ona instytucję Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych w obecnym kształcie, stworzenia dobrze...

08.02.2010

Budżet zadaniowy ma zalety i wady

Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych często związane są z tymczasowością przyjmowanych rozwiązań dotyczących określania wielkości:dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W...

05.02.2010

Odliczanie podatku naliczonego

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu odliczania podatku naliczonego. Autor wskazuje na podstawę prawną w przepisach polskich i dyrektywy unijnej, omawia terminy odliczania podatku naliczonego,...

04.02.2010

Tymczasowe aresztowanie: lepsze prawo niż praktyka

Tymczasowe aresztowanie jest bez wątpienia najbardziej dolegliwym, lecz zarazem najskuteczniejszym środkiem zabezpieczającym prawidłowy tok postępowania karnego. Te dwie cechy sprawiają, iż...

02.02.2010

Rząd uprości podatki?

Resort finansów planuje zamiast obowiązujących obecnie ustaw o PIT i CIT wprowadzić dwie nowe regulacje odnoszące się oddzielnie do dochodów uzyskiwanych z działalności osobistej - jak wynagrodzenie...

01.02.2010

Użytkowanie wieczyste – przeżytek z PRL?

Samorządy lokalne drastycznie podnoszą stawki za użytkowanie wieczyste gruntów. W niektórych przypadkach jest to wzrost idący w setki, a nawet tysiące procent. Dla wielu obywateli i firm takie...

28.01.2010