"W związku z faktem zapowiadanego rozwiązania Sejmu, mam nadzieję, że przedmiotowy projekt ustawy zostanie ponownie zgłoszony już na początku nowej kadencji Sejmu" - mówi Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. W przepisie tym, obowiązującym od 1 stycznia 2005 r., nie występuje, z niezrozumiałych dla ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej powodów, pojęcie izby gospodarczej.

Zapis ten skutkuje swoistego rodzaju dyskryminacją izb gospodarczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 1989r. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.), w stosunku do innych organizacji społecznych o podobnym charakterze. "Jestem zaskoczony preferencyjnym traktowaniem przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych izb rolniczych czy organizacji pracodawców w stosunku do izb gospodarczych" - mówi Andrzej Arendarski.

Krajowa Izba Gospodarcza w imieniu izb gospodarczych (KIG zrzesza ponad 130 izb gospodarczych) pragnie podkreślić dezaprobatę dla działań Rządu RP, a w szczególności Ministerstwa Finansów, w sprawie rozwiązania problemu dochodów z działalności statutowej izb gospodarczych.

Z przedstawionej w formie pisemnej, w listopadzie 2006 r. przez Ministerstwo Finansów argumentacji wynika, że dochody izb gospodarczych pochodzące z ich działalności statutowej, powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym, ponieważ izby gospodarcze mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz reprezentują podmioty prowadzące działalność gospodarczą!

"Obecnie obowiązujący przepis art. 17 ust 1 pkt 39 ustawy o pdop stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania wielu izb gospodarczych, dla których opodatkowanie dochodu w części przeznaczonej na cele statutowe skutkować może znacznym ograniczeniem ich działalności" - podkreśla Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Źródło - Krajowa Izba Gospodarcza