Budżet UE na lata 2007-2013 stwarza ogromne możliwości dla przedsiębiorstw, które chcą wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w Polsce, jak i poza granicami kraju. Łączna suma dostępnych środków na realizację szeroko rozumianych działań rozwojowych wyniesie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld z puli UE. Odwołując się do opublikowanego niedawno raportu kancelarii GESSEL, 2007 rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o wartość fuzji i przejęć na polskim rynku. Już w ubiegłym roku polski rynek fuzji i przejęć był wart około 45 mld zł - pisze Anna Misiołek, dyrektor zarządzający w firmie ABBEYS EDF.

Mało który zarząd firmy zdaje sobie sprawę, że w przypadku przejęcia istnieje możliwość sfinansowania transakcji z udziałem funduszy unijnych. Jeżeli weźmiemy na warsztat regulacje Komisji Europejskiej (EC) No 1628/2006 oraz traktatowe przepisy UE, fundusze unijne zakładają możliwość finansowania fuzji i przejęć. Wykorzystanie środków unijnych przy finansowaniu przejęcia jest najtańszą formą finansowania na rynku – tańszą niż private equity lub emisja akcji na giełdzie. Finansowanie przejęcia dotacją jest dostępne pomimo braku zdolności kredytowej oraz mimo braku zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa. Z moich doświadczeń wiem, że Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą realizować transakcję poniżej 3 mln EUR, mają poważny problem z dostępem do kapitału i źródeł finansowania. Dotacja unijna jest lekarstwem na takie kłopoty. W niektórych przypadkach, zarząd firmy, wykorzystując środki bezzwrotne, może planować swoje inwestycje agresywniej, ponieważ otrzymuje 100% kapitału za cenę 30% (jeśli firma mała przejmuje inną w województwie lubuskim). Firma przejmująca nie musi zwracać środków jeśli rzeczywiście dokona transakcji przejęcia zgodnie z wymaganiami prawnymi i proceduralnymi UE.


Według Anny Misiołek, takie transakcje są jednak obwarowane pewnymi warunkami. Jakimi? Podstawowym warunkiem jest fakt, że w transakcja musi mieć cechy tzw. „inwestycji początkowej”. Oznacza to, że przejęcie musi być rozumiane jako nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił. Jednocześnie – warunkiem gwarantującym powodzenie sposobu finansowania jest sytuacja, gdzie beneficjentem – środków jest firma niezależna. Nie może być to podmiot związany lub zależny. Ponadto, transakcja przejęcia musi odbyć się na warunkach rynkowych. Kolejnym warunkiem powodzenia projektu jest wybór sposobu przejęcia. Unia sfinansuje transakcje, gdzie przejmujemy składniki majątku. Niedopuszczalne, według przepisów prawa europejskiego jest finansowanie przejęcia z udziałem środków unijnych poprzez nabycie wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. Tak przeprowadzone przejęcie nie może zostać sfinansowane. Ja doradzam swoim klientom aby transakcji przejęcia towarzyszyła inna inwestycja początkowa. Wtedy wydatki inwestycyjne związane z nową inwestycją powiększają koszty nabycia. Wówczas wszystkie wydatki łącznie stanowią podstawę do zwrotu. Generalnie z moich doświadczeń wynika, że wiele firm nie jest świadomych, że według przepisów prawa UE, transakcje fuzji i przejęć są uprawnione do finansowania z udziałem środków bezzwrotnych. Warto z tego skorzystać.

Anna Misiołek, ABBEYS EDF.