Odliczanie podatku naliczonego

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu odliczania podatku naliczonego. Autor wskazuje na podstawę prawną w przepisach polskich i dyrektywy unijnej, omawia terminy odliczania podatku naliczonego,...

04.02.2010

Tymczasowe aresztowanie: lepsze prawo niż praktyka

Tymczasowe aresztowanie jest bez wątpienia najbardziej dolegliwym, lecz zarazem najskuteczniejszym środkiem zabezpieczającym prawidłowy tok postępowania karnego. Te dwie cechy sprawiają, iż...

02.02.2010

Rząd uprości podatki?

Resort finansów planuje zamiast obowiązujących obecnie ustaw o PIT i CIT wprowadzić dwie nowe regulacje odnoszące się oddzielnie do dochodów uzyskiwanych z działalności osobistej - jak wynagrodzenie...

01.02.2010

Użytkowanie wieczyste – przeżytek z PRL?

Samorządy lokalne drastycznie podnoszą stawki za użytkowanie wieczyste gruntów. W niektórych przypadkach jest to wzrost idący w setki, a nawet tysiące procent. Dla wielu obywateli i firm takie...

28.01.2010

Powstanie adwokatura IV RP?

Samorządy prawnicze to przestarzałe, skostniałe i potrzebujące niezależności, a więc wymagające reformy organizacje, których nie da się zmienić w inny sposób jak poprzez przyjęcie rządowego pomysłu...

26.01.2010

Kontrowersyjna decyzja zarządu TVP

Zarząd TVP próbuje zmusić pracowników spółki do regularnego płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zarząd TVP zakłada, że wszyscy pracownicy i współpracownicy TVP opłacają abonament RTV...

25.01.2010

Potrzebne lepsze analizy podczas tworzenia prawa

Niewystarczająca jakość przygotowywanych Ocen Skutków Regulacji skutkuje wprowadzaniem w życie prawa o niskiej jakości, dlatego niezbędne jest podjęcie działań mających na celu usprawnienie systemu...

21.01.2010

Trybunał w Strasburgu na straży wolności prasy

Wolność wyrażania opinii, której podstawowym elementem jest swoboda wypowiedzi, zajmuje szczególne miejsce w systemie praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Problem...

19.01.2010

Rynek prawniczy rozwinie się przez pozwy zbiorowe

- W związku z wejściem w życie Ustawy o pozwach zbiorowych, na pewno rozwinie się rynek usług prawniczych, wejdą nowe zagraniczne kancelarie specjalizujące się w pozwach zbiorowych.Te już działające...

18.01.2010