Wnoszący aport do spółki ma prawo do rozliczenia kosztów

CIT Doradca podatkowy Spółki Finanse

Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy wypowiedział się w sprawie sposobu rozpoznawania kosztów w przypadku zbycia przedmiotu wkładu niepieniężnego, co daje temu orzeczeniu walor precedensowego. Co prawda, sprawa dotyczyła kwestii interpretacji indywidualnej, jednakże może mieć ona swoje przełożenie na praktykę organów podatkowych.

23.02.2022

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu - nie tędy droga

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o ukształtowaniu się praktyki stosowania znowelizowanych przepisów o zatwierdzeniu układu, jednak sama ich lektura nakazuje spojrzeć krytycznym okiem na zaproponowane rozwiązania. Ustawodawca w dość niezrozumiały sposób dokonał transpozycji niektórych rozwiązań z uproszczonej restrukturyzacji, a z niektórych z nich zrezygnował zupełnie.

23.02.2022

Niedziele wolne od handlu mogą doprowadzić do spadku zatrudnienia

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze Polski Ład

Chociaż niejednemu Polakowi serce podpowiada, że zakaz handlu w niedzielę godzi w podstawowe prawa i wolności oraz narusza Konstytucję, to tak nie jest. Ponieważ jednak ludzie żyją dynamicznie, są aktywni o różnych porach, również albo głównie w weekendy i w niedzielę, czasem po prostu muszą coś kupić. Ustawodawca uznaniowo zostawił więc pewne wyjątki, choć większość placówek handlowych powinna de iure pozostać zamknięta.

22.02.2022

Sądy administracyjne przychylne firmom korzystającym z IP BOX

Ordynacja CIT PIT

Ulga IP Box pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną, 5-proc. stawką podatku. Jej celem była poprawa atrakcyjności prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. Podatnicy często natrafiali jednak na mur w postaci niekorzystnej praktyki organów podatkowych – piszą Jagoda Trela i Sebastian Stefańczyk z ID Advisory.

22.02.2022

Romanowski: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem wymaga spójnego i efektywnego systemu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu, który będzie gwarantował spójne i sprawne wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwami - psychologiczne, medyczne, prawne, ale też materialne. W tym obszarze zawsze będzie coś do zrobienia, ale co ważne, nawet najlepsze rozwiązania nie wystarczą, jeśli nie będą prawidłowo stosowane - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

22.02.2022

Szybka ścieżka postępowania o zatwierdzenie układu nie zwolni z odpowiedzialności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Przy obecnym brzmieniu przepisów istnieje ryzyko, że podjęcie decyzji o wejściu na ścieżkę postępowania o zatwierdzenie układu nie zwolni od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość w terminie. Zwolnienie to uzależnione jest od zawarcia i zatwierdzenia układu przed upływem terminu do złożenia wniosku o upadłość - twierdzą przedstawiciele Forum Prawa Insolwencyjnego.

21.02.2022

Firmy potrzebują systemowej organizacji kontroli regulacji wewnętrznych z prawem powszechnym

Rynek Prawo gospodarcze Zarządzanie

Duże przedsiębiorstwa związane są setkami procedur organizacyjnych, zwykle opartych o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Każda zmiana w przepisach skutkuje koniecznością aktualizacji danej procedury. Jak przedsiębiorstwa radzą sobie z tym procesem? Problem analizuje Maciej Krajewski, dyrektor segmentu dużych przedsiębiorstw w Wolters Kluwer Polska.

21.02.2022

Czy można zwolnić radnego bez zgody rady?

Celem szczególnej ochrony stosunków pracy radnych nie jest zapewnienie im bezwzględnego immunitetu, który mógłby zostać uchylony tylko dyskrecjonalną decyzją rady. Tak rozumiana ochrona stanowiłaby niczym nieuzasadnione uprzywilejowanie osób pełniących funkcje publiczne oraz rażące pokrzywdzenie podmiotów zatrudniających takie osoby.

21.02.2022

Prof. Gładoch: W firmach nie powinno być "nietykalnych" grup przy kontrolach trzeźwości

Prawo pracy BHP RODO

Zadaniem związków zawodowych nie jest typowanie razem z pracodawcą grup pracowników do badania trzeźwości. To nie związki odpowiadają za życie i zdrowie wszystkich osób w zakładzie pracy. Widziałabym raczej ich udział konsultacyjny i w tym kierunku zmieniłabym przepisy – mówi dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, kierownik Katedry Prawa Pracy, radca prawny.

21.02.2022

Więcej rozwodów w nowym roku, ale czasem lepsza separacja

Prawo rodzinne

Początek roku to czas rozwodów. Statystyki nie kłamią, to właśnie w tym okresie do sądów trafia najwięcej wniosków rozwodowych. Do prawników z kolei, liczniej niż w innych miesiącach, zgłaszają się rozczarowani małżonkowie z prośbą o pomoc. Styczniowe rozstania to zaskakujący efekt postanowień noworocznych, które „umocniła” pandemia.

20.02.2022

Król-Całkowska: Minister sprawiedliwości chce pomóc ofiarom błędów lekarskich

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne

Działający od niedawna Instytut Ekspertyz Sądowych ma szansę opracować standardy orzecznicze niezbędne w procesach o odszkodowania za błędy w sztuce medycznej. Sceptycznie oceniam natomiast możliwość stworzenia standardów medycznych przez ten instytut  – mówi dr hab. prof. nadzw. Justyna Król-Całkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

19.02.2022

Spółka komandytowo-akcyjna, czyli częsty wybór w Polskim Ładzie

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Spółka komandytowo-akcyjna swoje triumfy święciła przed końcem 2013 roku. W tamtym okresie była optymalną podatkową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Sytuację zmieniło objęcie jej podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Polski Ład sprawił jednak, że coraz więcej przedsiębiorców znów decyduje się na tę formę prowadzenia działalności.

18.02.2022

Bukiel: Pomysł centralnego zarządzania szpitalami jest dużym błędem

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Pierwszym krokiem do poprawienia sytuacji szpitali powinno być znaczne podwyższenie wyceny świadczeń szpitalnych oraz stabilizacja przepisów. A utworzenie centralnej agencji zarządzającej tymi placówkami medycznymi jest niepotrzebne i szkodliwe - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

17.02.2022

Prof. Adamski: Sąd UE podważył niezależność polskich organów ochrony konkurencji

Prawo gospodarcze Prawo unijne Ochrona konkurencji

Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że firma mająca spór ze spółką państwową może oczekiwać zajęcia się jej sprawą przez Komisję Europejską, ponieważ polski organ ochrony konkurencji i sądy nie gwarantują jej równych szans. To ważne orzeczenie dla wszystkich firm, polskich i zagranicznych, które znajdą się w takiej sytuacji - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

16.02.2022

Dr hab. Książek: IKEA mogła zwolnić pracownika za groźby wobec osób LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Szefowa HR w sieci handlowej IKEA została uwolniona przez sąd od zarzutu naruszenia praw i dyskryminacji wyznaniowej pracownika, którego zwolniła za komentarze o społeczności LGBT. To słuszny wyrok, ale w jego kontekście warto zwrócić uwagę na zaangażowanie prokuratury w sprawę, które było w tym przypadku zupełnie niepotrzebne, a zarzuty karne bezzasadne.

15.02.2022

Niewiadomski: "Frankowy" wydział stosuje zwykłe prawo cywilne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Wbrew wątpliwościom, a nawet zarzutom ze strony niektórych prawników, utworzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego, często potocznie nazywanego wydziałem „frankowym”, nie można uznać za sąd wyjątkowy. Chociażby dlatego, że stosuje on dokładnie te same regulacje prawne, jak i wszystkie inne sądy powszechne - pisze sędzia Tomasz Niewiadomski, przewodniczący wydziału.

14.02.2022

Przeciwdziałanie stresowi w pracy elementem BHP

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Stres postrzegany jest jako nieodłączna część życia. Powszechnie wiadomo jednak, że jego nadmiar powoduje negatywne skutki tak w życiu zawodowym, jak i w prywatnym. Często to właśnie życie zawodowe jest źródłem stresu - pojawia się zatem pytanie o rolę i zadania pracodawców w tym zakresie.

14.02.2022

Sędzia Zawistowski: Coraz więcej orzeczeń dotkniętych nieważnością

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Władza polityczna powinna zrozumieć, że w obecnym systemie nie możemy dłużej funkcjonować. Jako państwo unijne stwarzamy też wielki problem dla całego sytemu, który oparty jest na zaufaniu do sądów każdego kraju członkowskiego. Powstaje pytanie, jak będą traktowane przez inne państwa członkowskie UE i ich sądy orzeczenia wydawane w Polsce.

14.02.2022

Gryglewicz: Kolejki do specjalistów mogą się skrócić

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Zasadniczym powodem pogorszenia dostępu do specjalistów od prawie dziesięciu lat jest fakt, że liczba umów z NFZ na te świadczenia zmniejsza się co roku o około 10 proc. oraz kryzys kadrowy związany z ubytkiem lekarzy wielu specjalności. Dobrym rozwiązaniem byłoby m.in. wprowadzenie tak zwanych pakietów diagnostycznych dla wybranych jednostek chorobowych.

12.02.2022

Prof. Romanowski: Naprawa Polskiego Ładu doczepiona do kodeksu spółek, czyli legislacyjna gangsterka

Spółki Prawo gospodarcze Polski Ład

Zdaje się, że projektodawcy, na czele których stoi wicepremier Sasin, obawiają się, że Senat odrzuci nowelę kodeksu spółek handlowych. Postanowili więc zastosować swoisty „szantaż”, swoistą „gangsterkę” legislacyjną. Dążąc do uchwalenia noweli KSH umożliwiającej wymuszenie posłuszeństwa biznesu wobec władzy dołączyli korzystną dla niektórych przedsiębiorców zmianę, ale nie związaną z prawem spółek.

11.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski