Lewandowicz: Podatnicy nie są przygotowani do obligatoryjnego stosowania KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Część przepisów o KSeF wymaga nowelizacji. Potrzebna jest też zmiana filozofii systemu – powinien on być przyjazny dla podatnika, łatwy w obsłudze, dający mu namacalne korzyści. W obecnym wydaniu jest to narzędzie, które ma służyć przede wszystkim administracji skarbowej, wprowadzane bez liczenia się z podatnikami - mówi Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

17.11.2023

Renta planistyczna to martwa instytucja

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Brak zmian w opłacie planistycznej to jeden z największych błędów tzw. reformy planowania przestrzennego. Aktualny sposób jej naliczania sprawia, że wiele gruntów pozostaje przez wiele lat niewykorzystanych zgodnie z potencjałem wynikającym z planu miejscowego - pisze Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

16.11.2023

Filip Rak: Wartości i pasja kluczem do prawniczego sukcesu

Prawnicy

W każdym obszarze prawa można znaleźć swoje miejsce. Ważne jest podążanie za głosem serca, za swoją pasją, pamiętając równocześnie o istotnych dla siebie wartościach. Jeszcze lepiej, jeśli to, co robimy, pomaga innym. To wszystko jest filarem prawniczego sukcesu - mówi Filip Rak, adwokat z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, który zajął I miejsce w konkursie Rising Stars Liderzy jutra 2023.

16.11.2023

Rola syndyka w upadłości konsumenckiej nie taka prosta

Domowe finanse Restrukturyzacja

W doktrynie prawniczej jest spór dotyczący funkcji upadłości konsumenckiej - czy najważniejsza jest ta oddłużeniowa, co skłania do przyjęcia poglądu o prymacie interesu dłużnika nad interesem wierzycieli, czy też jednak podstawowa zasada każdego postępowania upadłościowego, czyli nakaz prowadzenia procesu upadłościowego w taki sposób, aby wierzyciele uzyskali najwyższy stopień zaspokojenia - pisze Łukasz Frączek, adwokat i doradca restrukturyzacyjny.

15.11.2023

E-Doręczenia, czyli nowe obowiązki przedsiębiorców

Prawo gospodarcze Finanse e-Doręczenia

Proces likwidacji tradycyjnej, papierowej korespondencji w polskiej administracji wkracza w kluczową fazę. Już od 10 grudnia 2023 r. pierwsza grupa przedsiębiorców zostanie objęta obowiązkiem posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, który służyć będzie do komunikacji z urzędami. W kolejnych etapach e-Doręczenia obejmą stopniowo wszystkie podmioty wpisane do KRS i CEIDG. O nowych obowiązkach dla biznesu i praktycznych problemach piszą Aleksandra Mazur-Zych i Piotr Solka z Deloitte Legal.

14.11.2023

Dr Kurowski: Rozporządzenie o skali potrzeby wsparcia przy świadczeniu wspierającym do poprawki

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Rozporządzenie w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia powiązanego ze świadczeniem wspierającym wymaga poprawek. Choć samo świadczenie i zmiana systemu jest dobrym kierunkiem, zgodnym z Konwencją ONZ, to jednak obecny kształt przepisów może budzić wątpliwości interpretacyjne – pisze dr Krzysztof Kurowski.

13.11.2023

Rajski: Gdy długo czekamy na orzeczenie o niepełnosprawności, złóżmy wniosek do OPS o kontynuację świadczeń

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Przed terminem zakończenia realizacji świadczenia musimy dołączyć do akt sprawy nowe, kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Powinniśmy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, czyli co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji świadczeń. Jeżeli nie będziemy w stanie pozyskać tak wcześnie orzeczenia, złóżmy przynajmniej wniosek o kontynuację pomocy wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej - radzi Grzegorz Rajski, radca prawny.

11.11.2023

Nowe podejście do ryzyka związanego z AI może zmniejszyć obawy użytkowników

Nowe technologie

Dotychczas ani AI Act, ani żadne krajowe akty prawne, nie rozstrzygają, w jaki sposób podchodzić do rezultatów tworzonych “we współpracy” ze sztuczną inteligencją. Przy okazji zastosowania strategii "wyjścia naprzeciw" obawom użytkowników przez Microsoft, warto przyjrzeć się wszystkim prawnym aspektom ze szczególną ostrożnością i zastanowić się, przed jakimi ryzykami warto się lepiej ochronić - pisze Barbara Stefanowicz, radca prawny w DSK Kancelaria.

10.11.2023

Stanowisko NSA może wywołać falę wadliwych uchwał ekwiwalentowych

Samorząd terytorialny

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 13 września 2023 roku w sprawie uchwał ekwiwalentowych nie zasługuje na utrwalenie w orzecznictwie oraz w praktyce stosowania ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. NSA nie przewidział skutków swojej powierzchownej wykładni prawa i może się przyczynić do chaosu legislacyjnego na poziomie samorządów gminnych.

10.11.2023

Blokada konta może w skrajnych przypadkach zatrzymać działalność przedsiębiorstwa

Ordynacja

Blokady kont bankowych w SITR mogą naprawdę być problematyczne. Po pierwsze decyduje o nich szef KAS, który również będzie rozpatrywał sprawę w II instancji - zatem będzie „sędzią we własnej sprawie”. Dodatkowo, obrona i zbieranie argumentów przeciw są szalenie trudne z prostego powodu: jako podatnicy i pełnomocnicy tak naprawdę nie dowiemy się, dlaczego konto zablokowano – mówi Wojciech Kliś, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA.

10.11.2023

Faktury korygujące będą jednym z najważniejszych wyzwań przy wdrożeniu KSeF

VAT KSeF

Mimo wielu zapewnień i zakładanych uproszczeń, jednym z głównych wyzwań w Krajowym Systemie e-Faktur staną się faktury korygujące. Nowe przepisy eliminują noty korygujące, co skutkuje koniecznością korekty każdej pomyłki przez sprzedawcę. Przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się procesom biznesowym, aby uniknąć zwiększenia zakresu obowiązków administracyjnych i liczby faktur korygujących - piszą Michał Szwed i Tomasz Groszyk z CRIDO.

10.11.2023

Obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych czasami na bakier z prawem

Nowe technologie Restrukturyzacja

Po wdrożeniu systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych obowiązuje jawność informacji o wszczęciu postępowania upadłościowego, o czym uczestnicy obrotu gospodarczego dowiadują się za pomocą obwieszczeń. I choć miały dotyczyć one jedynie wniosków dłużnika, to można spotkać się również z obwieszczeniami o złożeniu wniosku przez wierzyciela. Taka praktyka nie ma podstaw prawnych, choć ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje wyjątki - pisze dr Paweł Janda, adwokat.

09.11.2023

Paweł Tomczykowski: Fundacje rodzinne powstają po to, by chronić majątek na pokolenia

Fundacja Rodzinna

Fundacjami rodzinnymi najpierw zainteresował się największy biznes, a za nim pójdą duże i średnie podmioty. W Polsce jest miejsce dla kilku - kilkunastu tysięcy fundacji. To długo oczekiwane rozwiązanie, które dobrze wpisuje się w koncepcję tworzenia majątku rodzinnego - mówi Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający kancelarią Tomczykowski Tomczykowska.

08.11.2023

Już od 10 listopada zakaz crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o.

Spółki Finanse

Pomimo wprowadzenia zakazów, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będą mieli możliwość pozyskiwania środków na projekty poprzez emisję obligacji czy zaciąganie pożyczek przy zastosowaniu finansowania społecznościowego - pisze Kamil Szczygieł, paralegal w praktyce Fuzji i Przejęć kancelarii Kochański & Partners.

07.11.2023

Hinc: Składka zdrowotna - powrót do starych zasad jest możliwy

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi przestać być podatkiem zdrowotnym, od którego trzeba jeszcze zapłacić podatek dochodowy. Powinna na powrót stać się składką ubezpieczeniową, która uwzględnia ekwiwalentność świadczeń – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Jak twierdzi, nie ma przeszkód, by przywrócić ją w kształcie sprzed Polskiego Ładu, i to nawet już w rozliczeniu za rok 2023.

07.11.2023

Prof. Adamus: Wysokość zysków spółki jawnej a podział majątku wspólnego małżonków

Spółki Prawo gospodarcze

Spółka jawna jest całkowicie osobnym, oddzielnym od wspólników podmiotem prawa. Można ją klasyfikować jako byt niebędący osobą prawną tzw. osobę ustawową. W konsekwencji posiada ona własny majątek, który jest odrębny od majątku wspólników spółki jawnej - pisze prof. Rafał Adamus, radca prawny, wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Opolskiego.

06.11.2023

KPMG: Globalny podatek minimalny coraz bliżej

CIT Prawo unijne

Do końca 2023 r. Polska ma obowiązek uchwalić przepisy wdrażające unijną dyrektywę w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego 15-proc. poziomu opodatkowania krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych (tzw. dyrektywa Pillar II). Nowe rewolucyjne przepisy obejmą grupy kapitałowe o skonsolidowanych przychodach na poziomie co najmniej 750 mln euro, a pierwszym okresem podlegającym potencjalnie rozliczeniu będzie rok 2024 - piszą Michał Niżnik i Łukasz Piwowarczyk z KPMG w Polsce.

06.11.2023

Oznaczenia geograficzne rolnicze to nie to samo, co znak towarowy

Własność przemysłowa

Producenci artykułów spożywczych, których wytwarzanie jest silnie związane z określonym regionem, mogą wystąpić o rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego, jeśli te artykuły spożywcze pochodzą z określonego miejsca, regionu czy kraju i jeśli ich jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego i jeśli przynajmniej jeden etap ich produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym. - pisze Agnieszka Skrzypczak, rzecznik patentowy.

03.11.2023

Wątpliwości i rygory - nowy projekt objaśnień dotyczący poboru podatku u źródła

CIT Prawo unijne

Projekt objaśnień dotyczących WHT zaprezentowany przez resort finansów może budzić wiele uzasadnionych wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o interpretację przepisów nakładających dodatkowe obowiązki na płatników podatku u źródła w grupach kapitałowych. W wielu kwestiach stanowisko jest bardzo rygorystyczne, a jego uzasadnienie sformułowane w sposób teoretyczny - piszą Piotr Herman i Dawid Iwanicki z ENODO Advisors.

02.11.2023

SN potwierdza ważność umów w sprawie z udziałem syndyka Getin Noble Banku

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe Restrukturyzacja

Sąd Najwyższy wydał pierwsze rozstrzygnięcie z udziałem syndyka masy upadłości GNB. Zgodził się m.in. z syndykiem, że nie ma w tej konkretnie sprawie mowy o nieważności tzw. klauzul spreadowych z powodu rzekomej całkowitej dowolności banku w ich kształtowaniu - piszą Andrzej Springer, radca prawny oraz Michał Nowak, adwokat w BWHS Springer Wojciechowski i Wspólnicy.

02.11.2023