Cyberbezpieczeństwo prosumentów OZE to nadal wyzwanie

Nowe technologie Energetyka

Choć wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści, to decentralizacja rynku wiąże się także z licznymi zagrożeniami, którym należy się systemowo przeciwstawiać. W dobie cyfryzacji jednym z najważniejszych obszarów działań zaradczych jest bez wątpienia cyberbezpieczeństwo - pisze Magdalena Krawczyk, adwokat, ekspert prawa energetycznego, doktor nauk prawnych w specjalności prawo własności intelektualnej.

26.07.2023

Organy podatkowe są coraz skuteczniejsze w prowadzonych kontrolach

VAT Doradca podatkowy

Statystyki przedstawione przez Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazują na zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Niewątpliwie jest to spowodowane w dużej mierze cyfryzacją systemu podatkowego i administracji skarbowej oraz uzyskaniem przez skarbówkę nowych narzędzi, które ułatwiają przeprowadzanie kontroli - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

25.07.2023

Windykacja przedmiotów leasingu za granicą nie taka prosta

Spółki Finanse

Czasami polska firma leasingowa musi zwindykować należący do siebie przedmiot, zwykle auto, w innym kraju. Wbrew pozorom, mimo że funkcjonujemy w europejskim systemie prawnym, nawet na terenie UE odzyskiwanie przedmiotu leasingu może przebiegać według zupełnie różnych schematów - tłumaczy Andrzej Mańkowski, członek zarządu AVS Polska, RL Hub.

25.07.2023

Raportowanie ESG w sektorze nieruchomości - już teraz trzeba wdrażać procedury

Rynek i konsument Prawo unijne Nieruchomości

Przedsiębiorcy z sektora nieruchomości powinni już teraz brać pod uwagę wchodzący w życie system raportowania informacji o ESG. Istotne jest, aby w porę przygotować prowadzoną działalność do nowych wyzwań. Rekomendowane jest wdrażanie odpowiednich procedur i polityk, a także przygotowanie posiadanych nieruchomości, aby prowadzona działalność mogła zostać uznana za zrównoważoną - piszą Bartosz Clemenz oraz Paweł Dudojc z kancelarii prawnej DWF.

24.07.2023

Sukcesja nie polega tylko na przygotowaniu rozwiązań prawnych

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.

22.07.2023

Nowa rzeczywistość frankowiczów po upadku Getin Noble Bank

Banki Kredyty frankowe Restrukturyzacja

Upadłość Getin Noble Bank zmienia zasady gry i sytuację dla frankowiczów i innych kredytobiorców posiadających w tym banku kredyty powiązane z walutą obcą, w szczególności w zakresie roszczeń konstruowanych w procesach sądowych. Ponadto kredytobiorcy z GNB w terminie 30 dni muszą podjąć działania związane ze zgłoszeniem wierzytelności, aby ich interesy w postępowaniu upadłościowym zostały należycie zabezpieczone - pisze Karolina Pilawska, adwokat.

21.07.2023

Dr Kładoczny: Absurdalne i bezprawne pytania policji o aborcję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Podejrzane o dokonanie aborcji kobiety są przepytywane przez policję. I, choć nie popełniły przestępstwa, muszą się bronić. Na pytania funkcjonariuszy należy odpowiadać, że „o sprawach medycznych rozmawiam tylko z moim lekarzem”. A zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej może tylko sąd - wyjaśnia dr Piotr Kładoczny, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski. Rozpytywanie się funkcjonariuszy, po co ktoś idzie do ginekologa jest niedopuszczalne i absurdalne - dodaje.

21.07.2023

Uproszczenia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy cały czas obowiązują

Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa (zawieszona) Ukraina

Pracodawcy mogą nadal zatrudniać obywateli Ukrainy według uproszczonych zasad. Ułatwienia te obejmą nie tylko osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku. Procedura dotyczy wszystkich legalnie przebywających w Polsce Ukraińców. To oznacza, że wystarczające jest, aby pracodawca powiadomił w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy - pisze dr Michał Szypniewski.

21.07.2023

Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

Szkolnictwo wyższe

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.

21.07.2023

Upadł Getin Noble Bank, zmienia się sytuacja frankowiczów

Banki Kredyty frankowe Restrukturyzacja

Z chwilą ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank kredytobiorcy frankowi nie mogą już skutecznie korzystać z dotychczas standardowej drogi dochodzenia roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu. Nie będzie odtąd możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi. Kredytobiorcom, którzy nie mają zaległości w spłacie kredytu, nie grozi jednak utrata mieszkania - mówi Bartosz Sierakowski, radca prawny, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

20.07.2023

Nieprecyzyjne przepisy o dostępie do informacji publicznej - utrudnienie i dla organu, i dla obywatela

Administracja publiczna

Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że dostęp do informacji publicznej sprowadza się do prostego dylematu: albo otrzymam informację, albo nie. Jednak, kiedy przyjrzymy się temu bliżej, zauważymy, że jest wiele przypadków, w których postępowanie kończy się brakiem satysfakcji ze strony wnioskodawcy - wskazuje dr hab. Marlena Sakowska-Baryła. Przepisy nie są też dostosowane do tych, zawartych w RODO.

20.07.2023

Ostateczna wygrana Domu Mody Hermes o naruszenie prawa ochronnego do torebki Birkin

Nowe technologie Ochrona konkurencji Własność intelektualna Prawo autorskie

Spór pomiędzy Hermes a Rothschild wskazuje, że działanie w wirtualnej, coraz bardziej dostępnej dla każdego rzeczywistości nie oznacza całkowitej swobody twórczej. Dodatkowo wyjaśnienia prezentowane przez sąd potwierdzają, że prawa wyłączne są nieodzownym elementem budowania silnej marki i realizowania ochrony jej praw - piszą Katarzyna Jedynak-Gierada i Marta Botiuk-Filip z kancelarii Czyżewscy.

19.07.2023

Jak zmiany w PCC wpłyną na rynek PRS w Polsce

PIT Doradca podatkowy Nieruchomości

Na podpis prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje ona między innymi wprowadzenie nowej stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 6 proc. Będzie ona miała zastosowanie do tzw. hurtowych zakupów mieszkań - pisze Piotr Paśko, doradca podatkowy.

19.07.2023

Fundacja rodzinna korzystna podatkowo. KAS rozwiewa wątpliwości

Podatki i opłaty lokalne Fundacja Rodzinna

Pojawiają się już pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe, będące stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej, w związku z zadanymi pytaniami co do kwestii dotyczących fundacji rodzinnej. Co istotne, potwierdzają one założenia dotyczące neutralności podatkowej - pisze radca prawny Piotr Aleksiejuk z kancelarii Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy.

18.07.2023

Na rozwoju mediacji w biznesie i pracy skorzystają wszyscy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Projektowane przepisy umocnią mediację jako standardowe narzędzie w pracy sądów, zdejmując w znacznym stopniu konieczność indywidualnej analizy „mediowalności” spraw. Dodatkowo uczynią to w przypadku podmiotów profesjonalnych, wobec których należy oczekiwać większej racjonalności – nie w postaci samodzielnego rozwiązywania konfliktów, ale właśnie w korzystaniu w tym zakresie ze wsparcia mediatora - pisze Jakub Świtluk, prawnik i zawodowy mediator.

18.07.2023

Restrukturyzacja firmy nie wyklucza jej z przetargu

Zamówienia publiczne Restrukturyzacja

Sam fakt otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub zawarcia układu z wierzycielami nie musi skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z literalnego brzmienia art. 109 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych to bowiem nie wynika - pisze Magdalena Zdanowska, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

17.07.2023

Prezes TSUE: Orzekam w co najmniej 100 sprawach rocznie

Prawo unijne

Najtrudniejsze są te sprawy, w których trzeba zadecydować, czy chronić prywatność czy bezpieczeństwo publiczne. Podobnie jak sprawy wrażliwe, dotyczące np. okazywania przekonań religijnych w miejscu pracy – we Francji to niedopuszczalne, w Szwecji wprost przeciwnie. Bliższe jest mi szwedzkie podejście – mówi Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17.07.2023

Odstąpienie od umowy na odległość będzie jeszcze łatwiejsze

Domowe finanse Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska chce, aby sklepy internetowe i aplikacje mobilne były wyposażone w funkcję - przycisk, za pomocą którego konsument będzie mógł w łatwy sposób odstąpić od umowy zawartej na odległość. W planach są również dalsze zmiany, w tym dla branży usług finansowych, m.in. w zakresie stosowania w działalności narzędzi typu chatbot i roboadvice – piszą Monika Hughes i Marlena Michalak z kancelarii Bird & Bird.

15.07.2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zablokuje na dwa miesiące transakcje M&A

Spółki Nieruchomości

Uchwalona 13 lipca nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przyznaje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. To istotna zmiana, która znacząco wpłynie na praktykę transakcji M&A - pisze dr Jan Stranz radca prawny, senior associate w SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp.k.

14.07.2023

Projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach budzi wątpliwości

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Procedowany obecnie przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, wśród licznych zmian przewiduje również łatwą do przeoczenia nowelizację ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pozornie niewielka zmiana budzi jednak spore wątpliwości, gdyż ingeruje w tajemnice prawnie chronione i stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla przedsiębiorców – pisze dr Grzegorz Keler, adwokat.

13.07.2023