Rządowy projekt ustawy o sygnalistach zawiera postanowienia niezgodne z dyrektywą

Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest niezgodny z unijną dyrektywą co do określenia podmiotów, na które nałożone zostaną szczególne obowiązki umożliwienia dokonywania zgłoszeń wewnętrznych - piszą Karolina Woźniak i Marcin Różański. Bo jak podkreślają, w kontekście progów wynikających z dyrektywy należy uwzględniać także pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

20.12.2021

Linia wysokiego napięcia na nieruchomości nie zawsze musi być problemem

Administracja publiczna Budownictwo

Właścicielowi nieruchomości oprócz roszczenia o usunięcie linii wysokiego napięcia przysługuje prawo do tzw. przesunięcia linii, albo zmiana z naziemnych na podziemne. W ostatnich latach niektóre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nakładają na operatorów systemu przesyłowego taki właśnie obowiązek - piszą adwokat Aleksandra Zielonka oraz aplikant radcowski Adrian Łukasik.

20.12.2021

Dr Kuźnicki: Kodyfikacja zasady biznesowej oceny sytuacji niekonieczna

Spółki Prawo gospodarcze

Niestety, coraz częściej ustawodawca próbuje wprowadzać punktowe zmiany w kodeksie spółek handlowych, w stosunku do których są wątpliwości interpretacyjne. Przykładem takim jest ingerencja w uregulowanie dotyczące składania rezygnacji przez członka zarządu. Jeśli tak, to trzeba dokonać zmiany w większości przepisów tego kodeksu, bo są wobec nich spory w doktrynie i orzecznictwie.

20.12.2021

Kończy się rok - ostatni dzwonek na dochodzenie swoich roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Choć od ponad 3 lat obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące zasad przedawnień majątkowych, nowe okresy przedawnienia oraz sposoby ich naliczania wciąż nastręczają trudności. Wiele osób na swoją niekorzyść zapomina, że jeśli termin przedawnienia trwa co najmniej dwa lata, to mija on nie dokładnie z upływem tego okresu, ale ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

18.12.2021

Tomasz Michalik: Polska sama będzie mogła decydować w sprawie stawek VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Państwa członkowskie zgodziły się na zmiany w Dyrektywie VAT i rozszerzenie listy towarów i usług, do których będzie można stosować niższe stawki VAT. Obejmie to 24 grupy towarów i usług. Musimy poczekać aż zmiany zostaną przyjęte, ale to tylko formalność – mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP. I dodaje, że kierowane w tej sprawie naciski na Komisję Europejską mają wymiar tylko marketingowy.

17.12.2021

Rosati: Nie analogowa a cyfrowa - NRA stawia na zmianę Adwokatury

Prawnicy Nowe technologie

Jesteśmy w epoce powszechnej cyfryzacji, która jest też udziałem Adwokatury. Dlatego w tej kadencji stawiamy przede wszystkim na to, by przeprowadzić ją z epoki analogowej w Adwokaturę, która będzie potrafiła odpowiadać na wyzwania przyszłości. To doskonały moment, by odważnie wejść w świat cyfrowy, bez obaw, bez kompleksów, ale odpowiedzialnie i na naszych zasadach - mówi Przemysław Rosati, prezes NRA.

17.12.2021

Warykiewicz: Przywracanie praworządności to także lepsza egzekucja prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja

Poczynania władzy, począwszy od 2015 roku, skompromitowały stabilność i bezpieczeństwo sytemu demokratycznego, między innymi poprzez obezwładnienie sądów i uczynienie z nich kolejnego narzędzia walki z obywatelem. Ale przywracanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów musi odbywać się z jednoczesnym usprawnieniem procesu egzekucji orzeczeń - pisze Tomasz Warykiewicz.

16.12.2021

Kadulski: Problemu mobbingu w sądach nie rozwiążą bezmyślne procedury

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

By sądy radziły sobie z mobbingiem potrzebna jest przede wszystkim zmiana mentalności. Powinny być też przygotowane i wpisane do regulaminu pracy jednostek konkretne zapisy dotyczące polityki antymobbingowej, takie które z jednej strony umożliwią zgłaszania takich sytuacji, z drugiej chronić będą osoby pokrzywdzone - mówi Dariusz Kadulski, wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

16.12.2021

Kodeks dobrych praktyk ma uporządkować działalność influencerów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Współpraca reklamowa influencerów z markami stała się popularnym sposobem promocji produktów i usług. Dzięki internetowym gwiazdom firmy zyskały nowy kanał i sposób dotarcia do potencjalnych klientów. Jednak nie zawsze taka współpraca odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, naruszając prawa konsumenta. Rozwiązaniem może być stosowanie się do kodeksu dobrych praktyk.

16.12.2021

Prezes TSUE: Podważanie prawa UE to kryzys egzystencjalny Wspólnoty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Spór z polskim rządem o praworządność dotyczy niezależności wymiaru sprawiedliwości, a nie prymatu prawa Unii nad polską konstytucją - stwierdził prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts. I dodał, że podważanie przez państwa członkowskie i ich sądy zasad obowiązujących w traktatach Unii Europejskiej to kryzys egzystencjalny dla całej wspólnoty.

15.12.2021

W 2022 roku polskie prawo sięgnie kosmosu

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Trzeba wyznaczyć granicę Polski w kosmosie. Uzgodnić, kto ubezpieczy stłuczki, a także uregulować, kto i jak może zarobić na przestrzeni kosmicznej. Trwają prace nad pierwszą polską ustawą o działalności kosmicznej. Regulacji możemy spodziewać się już w 2022 roku. Światowi gracze korzystają z usług polskich firm i instytucji naukowych. Krajowe prawo kosmiczne będzie naszą dźwignią rozwoju.

15.12.2021

Za brak informacji o realizowanej strategii podatkowej grożą kary

Prawo karne CIT Doradca podatkowy

Za brak informacji o strategii przepisy przewidują karę pieniężną w kwocie do 250 tysięcy złotych. Kara wymierzana jest za nieprzekazanie organowi podatkowemu adresu publikacji informacji. Powstaje zatem pytanie, czy niekompletna informacja o strategii podatkowej może skutkować nałożeniem na podatnika kary pieniężnej – piszą Piotr Nowosielski i Sebastian Kopacz z kancelarii Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi.

15.12.2021

Upadły konsument może prowadzić działalność gospodarczą, ale z ograniczeniami

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Podobnie jak po ogłoszeniu upadłości konsument może podjąć zatrudnienie przykładowo na podstawie umowy o pracę. Przydałaby się jednak zmiana przepisów tak, aby rozpoczęcie działalności gospodarczej nie naruszało interesów dotychczasowych wierzycieli.

15.12.2021

Uściński: Mamy projekt, w przyszłym roku będzie reforma ładu przestrzennego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Nie chcemy nikogo zaskakiwać. Planujemy dać czas inwestorom na podjęcie decyzji ,– czy zrealizują inwestycję na podstawie starych warunków zabudowy . Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy będzie to trzy czy może pięć lat. Ale na pewno nie chcemy, by na przykład za 15 lat inwestor wyciągnął z szuflady stare warunki i zaczął ubiegać się na ich podstawie o pozwolenie na budowę - mówi Piotr Uściński, wiceminister Rozwoju i Technologii.

14.12.2021

Prof. Romanowski: Trzeba bronić Adama Bodnara

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Ze smutkiem zapoznałem się z punktem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem miało być potępienie przez Radę byłego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara za słowa podziękowania wygłoszone w Niemczech podczas odbierania przyzanej mu nagrody - pisze prof. Michał Romanowski.

13.12.2021

Pandemia to kryzys - może być więcej upadłości konsumenckich

Prawo cywilne Rynek i konsument

W czasach trudnych część ludzi bogaci się, zaś część staje się gospodarczymi bankrutami. Często kryzys wyciąga rękę również po tych, którzy dotychczas radzili sobie średnio, utrzymując się na krawędzi bankructwa, wpadli już wcześniej w pułapkę nawarstwiających się zadłużeń jednak podejmowali starania wyjścia z finansowych tarapatów. W przyszłym roku może być więcej upadłości konsumenckich.

11.12.2021

Prof. Romanowski: Wywłaszczenie 25-procentowego wspólnika to gwałt na prawie własności

Spółki Prawo gospodarcze

Udziałowiec 25 proc. nie jest udziałowcem mikroskopijnym, planktonem czy lotnym piaskiem pustyni. Z takim udziałem wiążą się bardzo silne uprawnienia korporacyjne. Projektodawcy noweli kodeksu spółek handlowych nie uzasadniają dlaczego w spółce kapitałowej zamkniętej będzie można przymusowo wywłaszczyć udziałowców mających 25 proc. udziałów, a w spółce publicznej „tylko” 5 proc. głosów

10.12.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych wyłączył uproszczoną restrukturyzację

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Wprawdzie na portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych można się zalogować, ale od kilku dni nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności obwieszczenia o dniu układowym w nowym PZU. Brak rozwiązań technicznych wyłączył prawo dłużników do restrukturyzacji w uproszczonej procedurze - piszą Bartosz Magnowski, adwokat i ​Wojciech Młocek, radca prawny BM restrukturyzacje sp. z o.o.

09.12.2021

Dr Drozdowicz: Pełnomocnik podpisze sprostowanie - łatwiejsze dotarcie z własną prawdą

Prawo cywilne

Po uchwale Sądu Najwyższego, którego pogląd należy przyjąć z aprobatą, redaktor naczelny nie będzie mógł odmówić opublikowania sprostowania z powodu jego podpisania przez należycie umocowanego pełnomocnika zainteresowanego, co w praktyce często się zdarzało - uważa radca prawny dr Krzysztof Drozdowicz, specjalizujący się w prawie prasowym.

09.12.2021

Dywidenda – nie zawsze przysługuje, trzeba rozliczyć podatek

Podatki i opłaty lokalne Spółki

Wypłata zysku na rzecz wspólników spółek kapitałowych, tzw. dywidenda, na pierwszy rzut oka nie budzi wątpliwości, wystarczy być wspólnikiem spółki kapitałowej, która wypracowała zysk w danym roku obrotowym, a następnie od wypłaconego zysku należy zapłacić podatek dochodowy. Jednak rzeczywistość prawna oraz biznesowa nie kształtuje się w tak uproszczony sposób - pisze Piotr Aleksiejuk, radca prawny.

09.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski