Mikołaj Kozak: Iluzja postępowania dowodowego w sprawach o zniesławienie

Prawo karne

W ostatnim czasie dostrzegalna i niepokojąca jest praktyka kierowania przez sądy spraw o zniesławienie z art. 212 kodeksu karnego na posiedzenie celem ich umorzenia już „na starcie”, bez wyznaczenia terminu rozprawy i przesłuchania kogokolwiek. Dopiero w prywatnym akcie oskarżenia wnioskowani są świadkowie, którzy, obok oskarżyciela prywatnego, mają potwierdzić zaprezentowaną „wersję” - pisze Mikołaj Kozak, adwokat z Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

07.09.2023

Odszkodowanie za zakażenie Legionellą trudne, ale możliwe

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.

07.09.2023

Wydłużenie terminu zapłaty exit tax poprawi płynność finansową wielu podatników

PIT

Przygotowanie przez MF rozporządzenia wydłużającego termin na zapłatę exit tax należy ocenić pozytywnie. Z pewnością wpłynie to korzystnie na płynność finansową wielu podatników, co jest szczególnie istotne w obecnym otoczeniu gospodarczym. Nie powinno to jednak usypiać czujności podatników, którzy - prędzej czy później - będą zobowiązani do wywiązania się z nowych obowiązków - pisze Marek Gwóźdź z ID Advisory.

06.09.2023

Umowy na usługi chmurowe: Wyzwania i zabezpieczenia dla przedsiębiorstw w erze cyfrowej

Nowe technologie

Współczesne przedsiębiorstwa zyskują wiele korzyści dzięki wykorzystywaniu rozwiązań chmurowych. Standaryzacja procesów, skalowalność, powszechny dostęp oraz brak konieczności inwestowania w infrastrukturę to tylko niektóre z zalet tych usług. Niemniej jednak, wraz ze zmienionym środowiskiem pracy pojawia się unikalna lista ryzyk, które muszą zostać starannie zidentyfikowane, zrozumiane i zmitygowane w kontekście umów na usługi chmurowe - pisze Katarzyna Ożga, radca prawny w Deloitte.

06.09.2023

Tymiński: Ścieżka sądowa może być dłuższa, ale i korzystniejsza finansowo dla pacjenta

Pacjent Zawody medyczne

Za uszkodzenie okołoporodowe pacjent może otrzymać z Funduszu Kompensacyjnego od 2 tys. zł do 200 tys. zł, podczas gdy w sądach cywilnych - w przypadku uznania zasadności roszczeń - nie są rzadkością orzeczenia zasądzające kwoty 500 tys. zł do nawet 2 mln zł – mówi dr hab. Radosław Tymiński, radca prawny. Niemniej - jak zaznacza - nowa pozasądowa ścieżka dochodzenia roszczeń będzie miała przełożenie na sprawy cywilne. Na sprawy karne raczej nie wpłynie.

06.09.2023

Rozwiązania prawa restrukturyzacyjnego także do naprawy i optymalizacji działalności podmiotów leczniczych

Zarządzanie Restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem bardzo przydatnym dla naprawy podmiotów leczniczych przechodzących przez trudności finansowe, aczkolwiek należałoby postulować wprowadzenie szczególnego, dedykowanego dla tych podmiotów rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego - pisze dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

05.09.2023

Rekultywacja jako odwrócenie skutków działalności gospodarczej

Prawo gospodarcze

Każdorazowo należy uwzględniać, że podstawa prawna do wydania aktów administracyjnych, bez których rekultywacja nie może być przeprowadzona, nie znajduje się w przepisach podatkowych czy górniczych, a w ustawie, której celem jest ochrona dobra publicznego, tj. gruntów rolnych i leśnych - pisze dr Martyna Sługocka, ekspertka w zakresie procesu inwestycyjnego, senior associate w GWW Legal & Tax.

05.09.2023

Niedopuszczenie wykonawcy do postępowania odwoławczego przed KIO jest możliwe

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Czy da się pozbawić wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w taki sposób, żeby nie miał na to wpływu? Jeszcze jak! Chodzi o niedopuszczenie wykonawcy, który zgłasza przystąpienie, do udziału w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą - piszą Marta Lipińska, radca prawny oraz Jakub Jagiełło z kancelarii GWW.

05.09.2023

Partnerstwo publiczno-prywatne w kosmosie? Czemu nie, są już pierwsze przykłady

Samorząd terytorialny Rynek Prawo gospodarcze

Od wielu lat rząd popularyzuje model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Statystycznie największą liczbą zawartych umów w formule PPP mogą pochwalić się takie sektory jak sport i turystyka, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna. A co z pozostałymi sektorami gospodarki? W tym kontekście nasuwa się pytanie o przemysł kosmiczny - pisze Adriana Gostępska, adwokat w RKKW Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy.

05.09.2023

Rozliczenie majątkowe byłych małżonków pełne pułapek

PIT Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli byli małżonkowie przy okazji rozwodu dzielą również majątek osobisty, np. mieszkanie, które nabyli wspólnie przed ślubem, zwolnienie z PIT nie znajdzie zastosowania. Podobnie będzie w podatku od spadków i darowizn - podział majątku osobistego byłych małżonków będzie mógł podlegać opodatkowaniu – pisze dr Bartosz Kubista, partner zarządzający w GLC.

04.09.2023

Rezygnacja ze stanowiska nie uchroni członka rady nadzorczej banku przed karą

Banki

Obecnie Komisji Nadzoru Finansowego nie wolno nałożyć kary na byłego członka zarządu lub rady nadzorczej w banku. To się jednak zmieni. Już wkrótce KNF będzie mogła karać osoby odpowiedzialne za naruszenie prawa również po zaprzestaniu wykonywania funkcji lub zajmowania stanowiska. O zmianach w prawie bankowym piszą Magdalena Jaczewska-Żurek i Łukasz Szymański z kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.

04.09.2023

Już wkrótce duże zmiany prawne w crowdfundingu

Finanse Prawo unijne

10 listopada 2023 r. zakończy się okres przejściowy, w którym platformy crowdfundingowe stosowały przepisy krajowe. Po tym terminie wszystkie podmioty, które chcą nadal świadczyć usługi finansowania społecznościowego, będą musiały uzyskać nowe zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego – mówi dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, radca prawny.

04.09.2023

Prokurator Turek: Prokuratura nie potrzebuje rewolucji, a teraz zarządzana jest strachem

Prokuratura

Można i trzeba rozważać reformę i zmianę w przepisach dotyczących prokuratury, ale trzeba pamiętać o tym, że to jedynie pewien krok. Jeśli myśli się o lepszej prokuraturze, to trzeba wprowadzić racjonalne zarządzanie pracą, poprawić jej warunki i skończyć z tym, co jest od lat bolączką: zarządzaniem przez zastraszanie, ciągłym nadzorem, brakiem pozytywnej motywacji czy brakiem szans na rozwój – mówi dr Piotr Turek, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

04.09.2023

Róż to nie tylko kolor Barbie. Jego monopolizacja budzi sprzeciw

Rynek i konsument Własność intelektualna

Popularność filmu „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig sprawiła, że na nowo rozgrzało wiele pytań, w tym również tych natury prawnej. Jedno z nich nieodzownie łączy się z czymś, co jest charakterystyczne dla kultowej lalki Barbie firmy Mattel, czyli kolorem różowym. Kolejny raz odżyła dyskusja, czy dopuszczalna jest monopolizacja koloru jako zarejestrowanego znaku towarowego - pisze Agata Witkowska, radca prawny w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

02.09.2023

Projekt ustawy o franczyzie choć niedoskonały, ale jest

Rynek i konsument

Rząd rozpoczął prace nad projektem ustawy, która ma wprowadzić franczyzę do kodeksu cywilnego jako umowę nazwaną. Uwzględnia on część uwag zgłoszonych w prekonsultacjach zorganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jednak nadal zawiera rozwiązania, które budzą wątpliwości branży. Nie można wykluczyć, że dokument będzie jeszcze przedmiotem prac legislacyjnych prowadzonych przed końcem kadencji - pisze dr Anna Hlebicka-Józefowicz.

01.09.2023

Sędzia Matras: Moc zasady prawnej to problem sztuczny w Trybunale

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Gdybyśmy przyjęli argumenty Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące niekonstytucyjności mocy wiążącej uchwał Sądu Najwyższego, to trzeba by przyjąć, że wiążą tylko uchwały całej Izby. Od 2007 r. Izba Karna w całym składzie zbierała się w celu podjęcia uchwały dwa razy i do podjęcia uchwał nie doszło z powodu zmian w przepisach. Dla mnie problem jest sztuczny - mówi Jarosław Matras, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.

31.08.2023

Nowe zasady dochodzenia roszczeń w sprawach własności intelektualnej w praktyce

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Własność intelektualna

Wprowadzane zmiany rodzą wiele wątpliwości w zakresie ich stosowania w praktyce. Niewątpliwie jednak zwiększają pewność prawa – skodyfikowane zostały bowiem reguły wynikające dotychczas jedynie z orzecznictwa. Jednocześnie wydaje się, że zmierzają do zapewnienia większej równości stron, oraz umożliwienia sądom pozyskania szerzej wiedzy o okolicznościach faktycznych sprawy - pisze Alicja Rytel, adwokat w PATPOL Legal i Wspólnicy.

31.08.2023

Król-Całkowska: Policja ma dostęp do danych pacjenta w ściśle określonych przypadkach

Pacjent Opieka zdrowotna

Często pada pytanie, czy bez zgody pacjenta, podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną policji. Odpowiedź jest przecząca. Policja nie jest organem władzy publicznej i nie została wymieniona w katalogu podmiotów uprawnionych do pobrania dokumentacji medycznej pacjenta. Policja ma do nich jednak dostęp, gdy wykonuje czynności na zlecenie prokuratury lub sądu, a także w przypadkach niecierpiących zwłoki - podkreśla prof. Justyna Król-Całkowska z Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

31.08.2023

Nowa rzeczywistość MDR: Przedmiot kontroli czy mechanizm do typowania kontroli?

Ordynacja Doradca podatkowy Compliance

Odwieszenie terminów raportowania w zakresie tzw. schematów krajowych i tym samym przywrócenie funkcjonowania pełnego systemu MDR to dobra okazja na dokonanie wewnętrznej weryfikacji w tym zakresie. Chodzi nie tylko o „wyłapanie” zaległych schematów, ale także sprawdzenie, czy wewnętrzne procedury i mechanizmy pozwalają na bieżącą realizację obowiązków – piszą dr Łukasz Samojłowicz i Michał Seweryn z KPMG w Polsce.

30.08.2023

Realizacja obowiązku informacyjnego nie musi być skomplikowana

RODO

RODO i związane z nim obowiązki niestety często kojarzą się bardziej ze złem koniecznym i progiem zwalniającym dla biznesu, niż ze sposobem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zaufania do organizacji wśród klientów i kontrahentów. Ale czy faktycznie musi tak być - pisze Oskar Zacharski, prawnik, inspektor ochrony danych, audytor ISO 27001, autor publikacji branżowych.

30.08.2023