Prof. Łętowska: Proporcjonalność i substandardy sąsiadują w polskim prawie

Prawnicy

Proporcjonalność w tworzeniu i stosowaniu prawa to jeden z fundamentalnych problemów dla demokracji i praworządności. W Polsce udało się nam zrobić pod tym względem spore postępy, ale takie sytuacje, jak traktowanie w ostatnich latach cudzoziemców próbujących przekroczyć polską granicę, nie mieszczą się w tym standardzie. To wręcz prawny substandard – mówi prof. Ewa Łętowska.

22.05.2023

Kierownik USC: Ingeruję w stan cywilny dziecka i łamię prawa człowieka

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Przy wystawianiu aktu urodzenia, gdy ojciec jest nieznany, łamię prawa dziecka, prawa rodzica, prawa obywatelskie, a matka nie ma możliwości odwołania się od mojej decyzji. Przepis nakazujący wpisanie fikcyjnego imienia jest niezgodny z dzisiejszymi standardami prawa, ale trzeba go stosować. Sprawa komplikuje się, gdy Polki rodzą dzieci za granicą i przywożą akta, aby wpisać dziecko do polskiego rejestru - mówi Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.

20.05.2023

Fundacja rodzinna z przywilejami podatkowymi w CIT

CIT PIT Doradca podatkowy

Oprócz realizacji celów związanych z sukcesją międzypokoleniową, fundacje rodzinne będą pełniły w obrocie gospodarczym także rolę narzędzia do inwestowania oraz reinwestowania środków. Będzie to możliwe z uwagi na korzystne zasady opodatkowania fundacji rodzinnych – fundacja rodzinna będzie podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych – piszą Michał Lejman i Iwona Bielecka-Latos z Deloitte.

19.05.2023

Sztuczna inteligencja to dla kancelarii szanse i zagrożenia

Prawnicy Nowe technologie

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, coraz częściej możemy zaobserwować wpływ sztucznej inteligencji na różne aspekty naszego życia. Ostatnie miesiące były pod tym względem szczególnie intensywne wraz udostępnieniem przez OpenAI szerszej publiczności swojego chatbota opartego na sztucznej inteligencji - ChatGPT. Piszą o tym adwokat prof. Michał Jackowski i radca prawny Mikołaj Wiza.

19.05.2023

Radwan-Röhrenschef: Jednoosobowe składy w sądach to dominacja technicznych reguł nad wartościami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trzy lata perturbacji związanych z jednoosobowym składami są wynikiem złego ustawodawstwa, opartego o wadliwą filozofię wymiaru sprawiedliwości, w którym sprawność organizacyjna ma dominować nad jakością i wartościami, jakim ma odpowiadać wymiar sprawiedliwości. Sąd Najwyższy stanął w tej sprawie na wysokości zadania - pisze adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef.

18.05.2023

Mamy większą pewność przy ładowaniu pojazdów elektrycznych, ale co z kartami elektrycznymi

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Nadal warto mieć na uwadze tezy wyroku TSUE, również w aspekcie rozliczenia w różnych relacjach ładowania elektryków. Podatnicy powinni być szczególnie wyczuleni na relacje, w które zaangażowane jest więcej jak dwa podmioty. Na gruncie tych rozliczeń nadal bowiem trudno z góry zakładać, jakie mamy skutki w VAT – pisze Magdalena Jaworska, doradca podatkowy, partnerka w QUIDEA.

17.05.2023

Kaucja za sprzątanie na Open'erze prawnie wątpliwa

Prawo cywilne

Organizatorzy Open'er Festiwal poszukiwali wolontariuszy do pomocy przy organizacji tegorocznej edycji wydarzenia. Z falą krytyki w internecie spotkał się jednak wymóg, który muszą spełnić wolontariusze, a mianowicie - wpłata 950 zł kaucji za możliwość pracy na festiwalu. Abstrahując od kwestii etycznych, rodzi się pytanie - w jakim stopniu taki model odpowiada prawnej definicji wolontariatu.

17.05.2023

Dr Lasocki: Polski system emerytalny wymaga ujednolicenia

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

System emerytalny powinniśmy przynajmniej ujednolicić poprzez włączenie do rozwiązań powszechnych wszystkich grup - nawet jeśli nie będzie odwagi politycznej do usunięcia nieuzasadnionych przywilejów i zostaną one przepisane w obecnej postaci - mówi dr Tomasz Lasocki. I dodaje, że dzięki temu stanie się on transparentny i jednolity, ułatwi też przenoszenie uprawnień przy zmianach aktywności zawodowej.

17.05.2023

Pilawska: Wbrew poglądom niektórych sędziów, nieważność umowy kredytu frankowego nie wpływa na nabycie mieszkania

Prawo cywilne Banki Kredyty frankowe

Umowa kredytu ma niewiele wspólnego z umową sprzedaży nieruchomości nabywanej za ten kredyt i prawem własności nieruchomości. Można bowiem nie być właścicielem kredytowanej nieruchomości, a spłacać kredyt zaciągnięty na jej zakup. Nie ma więc podstaw do łączenia przez niektóre sądy tych dwóch faktów - pisze Karolina Pilawska, adwokat w Pilawska Zorski Adwokaci.

15.05.2023

Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.

13.05.2023

Michał Laskowski: "Nowy" prezes pokieruje w większości "starą" Izbą Karną SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie zaskoczyła mnie decyzja o powołaniu na prezesa kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego kandydata zaproponowanego przez grupę "nowych" sędziów liczącą jedną trzecią jej składu. To konsekwentna polityka prezydenta, z którą się nie zgadzam, zmierzająca do zmiany charakteru tej Izby i całego Sądu Najwyższego - mówi sędzia Michał Laskowski, kończący kadencję prezes SN, kierujący Izbą Karną.

12.05.2023

Prof. Adamus: W razie upadłości leasing automatycznie nie wygasa

Prawo gospodarcze Restrukturyzacja

Upadłość leasingobiorcy nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umowy leasingu z mocy prawa. Nieważna bezwzględnie byłaby klauzula umowna przewidująca rozwiązanie umowy leasingu na wypadek upadłości. Ustawodawca osobno reguluje wpływ upadłości na umowę leasingu. Pisze o tym prof. Rafał Adamus, radca prawny, wykładowca  z Uniwersytetu Opolskiego.

12.05.2023

Wiśniewski: Zaplanowanie sukcesji wiedzy w firmie to trudne zadanie przy różnicach pokoleniowych

Prawo pracy HR Nowe technologie

Sukcesja wiedzy to proces zapewnienia ciągłości biznesowej w firmie poprzez identyfikowanie i przygotowywanie pracowników do kluczowych stanowisk w organizacji. Sukcesja wiedzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i ciągłości działania firmy w przypadku nieoczekiwanych zmian, takich jak odejście kluczowego pracownika, choroba, emerytura czy awaria systemów – pisze Michał Wiśniewski, Solution Manager w eConsulting.

11.05.2023

Prof. Gzik: Bez nowoczesnego zarządzania nie da się zreformować ochrony zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Nasz system ochrony zdrowia to kolos na glinianych nogach. Nie przewróciła go pandemia, bo determinacja lekarzy, pielęgniarek i w ogóle wszystkich pracowników ochrony zdrowia nie pozwoliła na to. Ale trzeba go gruntownie zreformować szczególnie w dwóch głównych i niezwykle wrażliwych obszarach. To finansowanie ochrony zdrowia i model zarządzania w szpitalach.

11.05.2023

Zmiany w postępowaniu cywilnym - uwaga na prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja procedury cywilnej wprowadza dodatkowy wymóg, aby w sprawach dotyczących własności intelektualnej sąd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszczenie, brał pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu - pisze Zuzanna Ochońska-Borowska, radca prawny w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych.

10.05.2023

Miejsca parkingowe można zapewnić nie tylko w ramach własnej inwestycji

Budownictwo Nieruchomości

Inwestor musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla mieszkańców budynku lub jego użytkowników, a od spełnienia wymagań związanych z parkingami zależy możliwość budowy. Gdy nie wystarczy na to miejsca na własnej działce, możliwa jest współpraca w tym zakresie z innymi inwestorami - pisze radca prawny Aleksander Moroz z DSK Kancelaria.

09.05.2023

Dr Lasocki: Niełatwo uporządkować emerytalny dom waria(n)tów

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Służby mundurowe, a nawet sędziowie i prokuratorzy, nie muszą być w systemie zaopatrzeniowym, czyli pozaskładkowym. Każda grupa – choćby i rolnik - może być w powszechnym systemie ubezpieczeń i nie musi to oznaczać utraty przywilejów. Dzięki temu wyeliminowano by wiele absurdów, a systemem można byłoby zarządzać w sposób świadomy i demokratyczny. Potrzeba tylko woli politycznej, której, niestety brak - mówi dr Tomasz Lasocki.

09.05.2023

Ulga IP Box ciągle pełna niejasności

CIT PIT Doradca podatkowy

Preferencja IP Box to ulga skierowana do podatników PIT i CIT, którzy w rezultacie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w ramach działalności gospodarczej osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Chodzi tu o prawa własności intelektualnej objęte patentem lub innym prawem ochronnym – piszą Bartosz Gotowała i Sylwia Antoniak z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

08.05.2023

Negocjacje w prawie zamówień publicznych sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów umożliwiających prowadzenie negocjacji treści złożonej oferty, w tym rozmów z wykonawcami w celu ulepszenia elementów treści ofert, było dobrym posunięciem. Spowodowało, że zamawiający ma możliwość m.in. uzyskania korzystniejszej cenowo oferty lub oferty mieszczącej się w budżecie zamawiającego.

08.05.2023

Prof. Łętowska: A nie mówiłam? Każdy sędzia ma badać zgodność prawa z konstytucją

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do stosowania rozproszonej kontroli konstytucyjności przepisów zachęcałam sędziów wszystkich sądów od bardzo dawna, gdy jeszcze nie wyobrażaliśmy sobie, że to może stać się ustrojowym problemem. Dziś, gdy coraz częściej sięgają oni po te narzędzie, mogę powiedzieć: a nie mówiłam? Ale to gorzka satysfakcja, gdy to jest tak bardzo potrzebne – mówi prof. Ewa Łętowska.

08.05.2023