Interpretacje indywidualne kojarzą się przede wszystkim z postępowaniami podatkowymi. Kiedy pojawią się wątpliwości, jak zakwalifikować dany stan faktyczny, warto wystąpić z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z niezapłaceniem podatku albo uiszczeniem go w niewłaściwej wysokości.

Czytaj też: Opinia zabezpieczająca zamiast interpretacji - to może być nowy trend

Interpretacje – nie tylko w sprawach podatkowych

Jednak nie każdy wie, że o interpretację indywidualną można wystąpić również w innych sprawach. Prawo Przedsiębiorców umożliwia przedsiębiorcom złożenie wniosku o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Mogą to być opłaty stałe, a także też takie, które powinniśmy uiszczać w związku z pewnymi zdarzeniami. Przykładem jest stosunkowo nowy obowiązek pobierania opłat za sprzedaż gotowych dań w jednorazowych opakowaniach, czy opłaty związane z BDO.

Jak uzyskać interpretację?

W uproszczeniu – w każdej sytuacji, kiedy należy uiścić opłatę na rzecz urzędu, można wystąpić z zapytaniem, czy w odpowiedni sposób interpretujemy przepisy. Należy w nim opisać sytuację, która ma już miejsce albo może nastąpić w przyszłości oraz wskazać naszą interpretację przepisów. Natomiast organ administracyjny, który jest odpowiedzialny za pobieranie opłat wynikających z przepisów, co do których mamy wątpliwości, potwierdzi nasze stanowisko lub wskaże nieprawidłowości w naszym rozumieniu przepisów. Uzyskanie takiej interpretacji kosztuje jedynie 40 zł, a może uchronić przedsiębiorstwo przed poważnymi karami finansowymi.

Cenna ochrona

Jednak co najważniejsze, gdy zastosujemy się do wydanej interpretacji, nie możemy zostać obciążeni sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowaliśmy się do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Pamiętać jednak należy, że dotyczy to tylko podmiotu, który wystąpił o taką interpretację.

Przedsiębiorco, jeżeli masz wątpliwości w zastosowaniu przepisów, które zobowiązują do odprowadzania opłat i chcesz mieć pewność, że postępujesz prawidłowo i nie narażasz się na kary związane z niedopełnieniem obowiązku, złóż odpowiedni wniosek o interpretację indywidualną.

Ewa Wiśniewska, adwokat, Associate w kancelarii  CK Partners