Ewa Wiśniewska

Artykuły autora

Interpretacja indywidualna dla firmy nie tylko w sprawach podatkowych

Spółki Małe i średnie firmy

Nie każdy wie, że o interpretację indywidualną można wystąpić również w innych sprawach. Prawo Przedsiębiorców umożliwia przedsiębiorcom złożenie wniosku o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie - pisze Ewa Wiśniewska, adwokat, Associate w kancelarii  CK Partners .

23.05.2024