Zmiany w postępowaniu cywilnym - wysłuchanie przed zabezpieczeniem w sprawach własności intelektualnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po zmianach w procedurze cywilnej, udzielenie zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej wymagać będzie wysłuchania obowiązanego, który będzie mógł podjąć się obrony odpowiednio wcześnie. Niewątpliwie zwiększy to równowagę pomiędzy stronami postępowania, zapewniając obowiązanym możliwość zablokowania udzielenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zawierającego obciążające nakazy lub zakazy.

26.04.2023

Dr Łuczak: Młodzi rodzice zyskają nowe uprawnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Już 26 kwietnia w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu Pracy, która nada szereg nowych uprawnień pracownikom będącym rodzicami małych dzieci. Nowe przepisy oznaczają nie tylko zmiany w wysokości wypłacanych świadczeń i zwiększenie ochrony rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, lecz również wpłyną na bardziej aktywną partycypację drugiego z rodziców w wychowaniu dziecka - pisze dr Paweł Łuczak.

25.04.2023

Opisowe logo firmy - atrakcyjne marketingowo, ale trudne do zarejestrowania

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Wielu przedsiębiorców wybierając nazwę dla swojego biznesu, wchodzi w określenia opisowe. Dają one pewne korzyści od strony marketingowej, ale mają kluczową wadę. Nie da się ich zastrzec w formie znaków towarowych. Często szata graficzna logo bardziej im szkodzi niż pomaga. Zawiera bowiem elementy wzmagające ten opisowy charakter. Takie wnioski możemy wyciągnąć z wyroku sądu w sprawie znaku towarowego ECO STORAGE.

25.04.2023

Reforma planowania przestrzennego zaszkodzi inwestycjom

Administracja publiczna Budownictwo

Proponowana reforma planowania wpłynie negatywnie na nowe inwestycje. Zamiast odpowiednio stymulować strumień rozwoju miast, aby nowe projekty jak najlepiej służyły społeczeństwu i ładowi przestrzennemu, najprawdopodobniej doprowadzi do zahamowania rozwoju poprzez znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz istotnego ograniczenia podaży gruntów.

24.04.2023

Prawnicy, którzy obsługują klientów ryczałtowo, muszą szukać optymalizacji kosztów

Prawnicy

Nikogo nie interesuje, czy czas poświęcony na obsługę zlecenia poświęcony jest na kwestie merytoryczne, czy dotyczące komunikacji z klientami. Skoro czasu potrzebnego na obsługę merytoryczną klienta nie da się skrócić ani pominąć, to zwiększenia efektywności obsługi powinniśmy poszukiwać optymalizując kwestie marketingowe i biznesowe. A tu Legal Alert przyda się zdecydowanie – mówi dr Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy.

24.04.2023

Polityczna komisja do spraw wpływów rosyjskich będzie niekonstytucyjnym sądem specjalnym

Prawo karne Administracja publiczna

Dopiero pod koniec maja Senat zajmie się oceną prawną ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Nie ustaje jednak krytyka tej ustawy. Karę nazywa się środkiem zaradczym, rozstrzygnięcie o winie, które ma prawo wydać tylko sąd, jest decyzją, a komisja to sąd specjalny. Do tego dochodzi negacja zasady domniemania niewinności oraz prawa do obrony.

24.04.2023

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023

Sztuczna inteligencja jako „twórca” - ważne stanowisko amerykańskiego urzędu

Prawo cywilne Nowe technologie

W związku z otwartym niemalże dostępem do generowania obrazów, animacji, tekstów oraz czasami muzyki pojawia się szereg pytań, w ramach których na pierwszy plan wysuwa się jedno: czy AI może być uznane za twórcę lub współtwórcę? Częściowej odpowiedzi na to pytanie udziela Urząd ds. praw autorskich - US Copyright Office. Pisze o tym: Kamil Rzeczkowski, adwokat w Czyżewscy kancelaria adwokacka.

22.04.2023

Opinie konsumenckie nowym wyzwaniem dla internetowych platform sprzedażowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Obowiązujące od początku roku przepisy implementujące dyrektywę Omnibus w istotny sposób wpływają one na branżę e-Commerce. Nakładają na podmioty prowadzące sprzedaż przez internet wiele nowych wyzwań – nie tylko stricte prawnych, ale także organizacyjnych i technicznych. Jeden z nich dotyczy obowiązków związanych z publikowaniem przez użytkowników opinii o produktach lub usługach.

22.04.2023

TSUE zajmie się polskim podatkiem od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

19 kwietnia 2023 r. miało zapaść pierwsze rozstrzygnięcie NSA w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w kontekście pomocy publicznej (sygn. III FSK 3/22). NSA zdecydował się jednak na skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE). Będzie to pierwsza tego typu sprawa przed europejskim trybunałem – pisze Rafał Kran, doradca podatkowy.

21.04.2023

Postępowanie karne może być bardziej skuteczne wobec niesolidnego dłużnika

Prawo karne Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Postępowanie karne może przynieść więcej korzyści pokrzywdzonemu wierzycielowi, aniżeli tylko wymierzenie kary nieuczciwemu dłużnikowi i satysfakcji z tym związanej. Uzyskanie takich korzyści nierzadko może być finansowo dla wierzyciela znacznie tańsze, aniżeli proces cywilny, a zdarza się, że i szybciej jest on w stanie uzyskać tytuł egzekucyjny - pisze Piotr Siekierski, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

21.04.2023

Rozliczając roczny PIT, trzeba pamiętać o przysługujących ulgach

Domowe finanse PIT

Polski Ład wprowadził szereg zmian w polskim systemie podatkowym, a wśród nich nowe ulgi. Nowością jest wprowadzenie tzw. ulgi 4+ dla rodzin wielodzietnych i tej dla pracujących seniorów oraz bardzo kontrowersyjnej - na zabytki. Wprowadzono też tzw. ulgę na powrót. Dodatkowo zmiany dotknęły także ulgi rehabilitacyjnej – mówi serwisowi Prawo.pl Karolina Kubista, adwokat w kancelarii JKP. Legal.

20.04.2023

Podatek u źródła nie zawsze wymaga weryfikacji rzeczywistego właściciela

CIT PIT

Problem rzeczywistego beneficjenta jest jednym z wielu aspektów, które należy uwzględnić w kontekście podatku u źródła (WHT). Obszar ten jest często kontrolowany przez urzędy skarbowe. Jedną z istotniejszych kwestii jest ustalenie rzeczywistego właściciela należności. Jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne – piszą Tomasz Napierała i Weronika Sydow z ABC Tax.

20.04.2023

Fundacja rodzinna w Polsce już za miesiąc - rozwiązanie dla każdej firmy?

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Do wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych pozostał miesiąc. Instytucja ta staje się powoli przedmiotem zainteresowania i rozmów również wśród tych firm rodzinnych, które nie myślały wcześniej o budowie firmy na pokolenia. Czy rzeczywiście jednak fundacja rodzinna może umożliwić biznesom uniknąć problemów związanych z sukcesją? Wokół samej fundacji rodzinnej pojawia się sporo mitów, które miałyby przeczyć jej przydatności.

20.04.2023

Nadchodzą zmiany w zabezpieczaniu roszczeń w zakresie własności intelektualnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Spośród wielu zmian, które przewiduje nowelizacja procedury cywilnej, warto zwrócić uwagę na te dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach własności intelektualnej. Zmierzają one do wzmocnienia pozycji procesowej obowiązanych, a także w pewnym zakresie normują kwestie, które funkcjonowały dotychczas jedynie w oparciu o praktykę orzeczniczą sądów własności intelektualnej - pisze dr Tomasz Gawliczek.

20.04.2023

Czyny nieuczciwej konkurencji, których definicji nie znajdziecie w ustawie

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dość obszernie wylicza czyny będące deliktami nieuczciwej konkurencji. Jak jednak rozpoznać czyny, których ustawa nie definiuje jasno i wprost jako deliktów, a które bez wątpienia szkodzą naszej działalności, a także - jak się przed takimi czynami bronić? - zastanawiają się Marcin Wnukowski i ​Justyna Dereszyńska z Squire Patton Boggs.

19.04.2023

Wątpliwości w zakresie cen transferowych nie ubywa

CIT PIT Doradca podatkowy

Patrząc wstecz na zakończony niedawno I kwartał bieżącego roku, można stwierdzić wprost, że wnioskodawcy i podatnicy nadal mają liczne wątpliwości dotyczące interpretowania i stosowania przepisów o cenach transferowych. Te ostatnie, mimo (względnie) jednolitego brzmienia od stycznia 2019 r., w wielu obszarach pozostają nadal nieostre i nieprecyzyjne – pisze Radosław Chudy, prawnik w Kancelarii GWW.

18.04.2023

Prof. Kustra-Rogatka: Mogą być konsekwencje zakazu importu z Ukrainy

Prawo gospodarcze Prawo unijne Ukraina

Prowadzenie polityki handlowej względem państw spoza Unii Europejskiej należy do  wyłącznych kompetencji UE. Oznacza to, że działania jednostronne państw członkowskich w tej dziedzinie są niedopuszczalne - twierdzi prof. Aleksandra Kustra- Rogatka z UMK w Toruniu. I zwraca uwagę, że Komisja Europejska już żąda od Polski wyjaśnień w sprawie zakazu importu z Ukrainy, a potem może być procedura naruszeniowa.

18.04.2023

Sprzedaż nieruchomości trzeba rozliczyć w urzędzie skarbowym

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przeważnie oznacza dla sprzedającego spory zarobek. Może też spowodować niemały kłopot – z tak uzyskanego dochodu trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Sprawę utrudnia fakt, że należny podatek trzeba obliczyć samodzielnie – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.

17.04.2023

Prof. Wiliński: Niesłuszne skazania skutkiem nadużywania uprawnień przez sąd lub prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.

17.04.2023