Samorządowcy chcą karania za nieuzasadnioną krytykę

Należy powiedzieć dość! obrażaniu i nadużywaniu słów. Dlaczego my mamy być workiem do bicia? Nie uważamy, że samorządowiec powinien mieć "grubszą skórę". Tak przedstawiciele samorządu terytorialnego...

30.01.2011

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z prawem wspólnotowym, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o...

28.01.2011

Potrzebna klauzula integracyjna w Konstytucji RP

Od czasu wejścia w życie Konstytucji RP z 1997 r. formułowano w nauce prawa konstytucyjnego pogląd, że art. 90 tego aktu tworzy wystarczające podstawy do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej....

26.01.2011

Spadek liczby upadłości w 2010 roku

W 2010 roku opublikowanych zostało 670 postanowień dotyczących upadłości polskich firm. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat, jako efekt kryzysu finansowego, obserwowaliśmy trend wzrostowy w...

25.01.2011

Pracodawcy krytykują zmiany w OFE

W obecnej sytuacji finansów publicznych, biorąc pod uwagę realia polityczne i gospodarcze, nie ma innego wyjścia, jak zaakceptowanie zmniejszenia składki przekazywanej do otwartych funduszy...

24.01.2011

Usługi medyczne a podatek od towarów i usług

Komentarz stanowi analizę przepisw regulujących zasady opodatkowania lub zwolnienia z podatku VAT usług medycznych. Autor wskazuje w nim m.in. na pojęcie usług medycznych, opierając się na...

24.01.2011

Restrykcyjne prawo nie rozwiązuje problemu narkomanii

Doświadczenia szwajcarskie wskazują, że kara więzienia za posiadanie narkotyków nie rozwiązuje tego problemu, a pogłębia tylko i tak trudną sytuację osoby uzależnionej - mówiła w czwartek w Warszawie...

21.01.2011

Leasing samochodów osobowych

Przedmiotem leasingu bardzo często są samochody, w tym samochody osobowe, ktrych pojęcie na potrzeby podatku dochodowego od osb fizycznych definiuje art. 5a pkt 19 u.p.d.o.f. W niniejszym komentarzu...

20.01.2011

Prokuratorzy: z nami reform nie konsultowano!

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało kilka dni temu komunikat stwierdzjący, że konsultowało rządowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych z zainteresowanymi środowiskami i organizacjami. -...

18.01.2011

Alternatywne prawo dla umów z konsumentami

Komisja Europejska zawarła w Zielonej Księdze" propozycję stworzenia alternatywnego systemu prawa, który mógłby być wykorzystywany przez przedsiębiorców przy zawieraniu transgranicznych umów z...

18.01.2011