Zakaz konkurencji w prawie pracy

Zakaz konkurencji związany ze stosunkiem pracy nie wynika z mocy samego prawa, ale może być następstwem odrębnej (od umowy o pracę) umowy zawartej między stronami stosunku pracy. Umowa o zakazie...

18.09.2011

Zabezpieczenie spłaty długu (weksel in blanco)

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco (tzw. weksel niezupełny), który w chwili jego wystawienia nie posiada wszystkich elementów weksla, określonych w Prawie wekslowym. W najbardziej...

17.09.2011

Rada Europy i ochrona praw człowieka

Polska, kraj historycznie bardzo doświadczony, stała się w wyniku przemian jednym z przywódców współpracy europejskiej - powiedział sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland podczas...

15.09.2011

Usługi edukacyjne a podatek od towarów i usług

Świadczenie usług edukacyjnych podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT. Niekoniecznie oznacza to jednak faktyczne opodatkowanie usług edukacyjnych podatkiem VAT, gdyż wiele z nich korzysta...

15.09.2011

RPO: prawnicy pomóżcie mieszkańcom Bytomia

Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, apeluje do środowisk prawniczych o pomoc dla mieszkańców Bytomia poszkodowanych na skutek szkód górniczych. Szczególnie potrzebna jest pomoc prawna,...

15.09.2011

Co mogą służby? - Mogą współpracować z biznesem!

Mogą i powinny współpracować z organizacjami gospodarczymi - mówił Marek Goliszewski, prezes BCC,Marek Goliszewski, inaugurując debatę na ten temat zorganizowaną przez jego organizację oraz Krajową...

15.09.2011

Analitycy: globalny galimatias rozregulował rynki

Amerykanie mają dość bałaganu w Europie, Chińczycy prbują na nim zrobić interes, europejscy politycy są jak tonący, ktry wykonuje coraz bardziej rozpaczliwe ruchy i za chwilę będzie gotw chwycić się...

15.09.2011

Reklama, czy pomoc w dobrym wyborze?

Według obecnych Zasad Etyki Adwokackiej adwokat może na swojej stronie zamieścić komplet informacji o sobie, swojej kancelarii, wspólnikach a nawet o zasadach ustalania wynagrodzenia. W oficjalnym,...

14.09.2011

Mediacja sądowa - z dużej chmury mały deszcz

Normatywnemu uregulowaniu mediacji w ramach procedur sądowych towarzyszyły znaczne oczekiwania. Optymistycznie nastawieni entuzjaści mediacji oczekiwali zapewne szybkiego i znaczącego, stałego...

14.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski