Dr Lasocki: Polski system emerytalny wymaga ujednolicenia

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

System emerytalny powinniśmy przynajmniej ujednolicić poprzez włączenie do rozwiązań powszechnych wszystkich grup - nawet jeśli nie będzie odwagi politycznej do usunięcia nieuzasadnionych przywilejów i zostaną one przepisane w obecnej postaci - mówi dr Tomasz Lasocki. I dodaje, że dzięki temu stanie się on transparentny i jednolity, ułatwi też przenoszenie uprawnień przy zmianach aktywności zawodowej.

17.05.2023

Pilawska: Wbrew poglądom niektórych sędziów, nieważność umowy kredytu frankowego nie wpływa na nabycie mieszkania

Prawo cywilne Banki Kredyty frankowe

Umowa kredytu ma niewiele wspólnego z umową sprzedaży nieruchomości nabywanej za ten kredyt i prawem własności nieruchomości. Można bowiem nie być właścicielem kredytowanej nieruchomości, a spłacać kredyt zaciągnięty na jej zakup. Nie ma więc podstaw do łączenia przez niektóre sądy tych dwóch faktów - pisze Karolina Pilawska, adwokat w Pilawska Zorski Adwokaci.

15.05.2023

Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe

Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.

13.05.2023

Michał Laskowski: "Nowy" prezes pokieruje w większości "starą" Izbą Karną SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie zaskoczyła mnie decyzja o powołaniu na prezesa kierującego Izbą Karną Sądu Najwyższego kandydata zaproponowanego przez grupę "nowych" sędziów liczącą jedną trzecią jej składu. To konsekwentna polityka prezydenta, z którą się nie zgadzam, zmierzająca do zmiany charakteru tej Izby i całego Sądu Najwyższego - mówi sędzia Michał Laskowski, kończący kadencję prezes SN, kierujący Izbą Karną.

12.05.2023

Prof. Adamus: W razie upadłości leasing automatycznie nie wygasa

Prawo gospodarcze Restrukturyzacja

Upadłość leasingobiorcy nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umowy leasingu z mocy prawa. Nieważna bezwzględnie byłaby klauzula umowna przewidująca rozwiązanie umowy leasingu na wypadek upadłości. Ustawodawca osobno reguluje wpływ upadłości na umowę leasingu. Pisze o tym prof. Rafał Adamus, radca prawny, wykładowca  z Uniwersytetu Opolskiego.

12.05.2023

Wiśniewski: Zaplanowanie sukcesji wiedzy w firmie to trudne zadanie przy różnicach pokoleniowych

Prawo pracy HR Nowe technologie

Sukcesja wiedzy to proces zapewnienia ciągłości biznesowej w firmie poprzez identyfikowanie i przygotowywanie pracowników do kluczowych stanowisk w organizacji. Sukcesja wiedzy jest kluczowa dla zapewnienia stabilności i ciągłości działania firmy w przypadku nieoczekiwanych zmian, takich jak odejście kluczowego pracownika, choroba, emerytura czy awaria systemów – pisze Michał Wiśniewski, Solution Manager w eConsulting.

11.05.2023

Prof. Gzik: Bez nowoczesnego zarządzania nie da się zreformować ochrony zdrowia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Nasz system ochrony zdrowia to kolos na glinianych nogach. Nie przewróciła go pandemia, bo determinacja lekarzy, pielęgniarek i w ogóle wszystkich pracowników ochrony zdrowia nie pozwoliła na to. Ale trzeba go gruntownie zreformować szczególnie w dwóch głównych i niezwykle wrażliwych obszarach. To finansowanie ochrony zdrowia i model zarządzania w szpitalach.

11.05.2023

Zmiany w postępowaniu cywilnym - uwaga na prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja procedury cywilnej wprowadza dodatkowy wymóg, aby w sprawach dotyczących własności intelektualnej sąd w ramach oceny, czy uprawdopodobniono roszczenie, brał pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu - pisze Zuzanna Ochońska-Borowska, radca prawny w Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych.

10.05.2023

Miejsca parkingowe można zapewnić nie tylko w ramach własnej inwestycji

Budownictwo Nieruchomości

Inwestor musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla mieszkańców budynku lub jego użytkowników, a od spełnienia wymagań związanych z parkingami zależy możliwość budowy. Gdy nie wystarczy na to miejsca na własnej działce, możliwa jest współpraca w tym zakresie z innymi inwestorami - pisze radca prawny Aleksander Moroz z DSK Kancelaria.

09.05.2023

Dr Lasocki: Niełatwo uporządkować emerytalny dom waria(n)tów

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Służby mundurowe, a nawet sędziowie i prokuratorzy, nie muszą być w systemie zaopatrzeniowym, czyli pozaskładkowym. Każda grupa – choćby i rolnik - może być w powszechnym systemie ubezpieczeń i nie musi to oznaczać utraty przywilejów. Dzięki temu wyeliminowano by wiele absurdów, a systemem można byłoby zarządzać w sposób świadomy i demokratyczny. Potrzeba tylko woli politycznej, której, niestety brak - mówi dr Tomasz Lasocki.

09.05.2023

Ulga IP Box ciągle pełna niejasności

CIT PIT Doradca podatkowy

Preferencja IP Box to ulga skierowana do podatników PIT i CIT, którzy w rezultacie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w ramach działalności gospodarczej osiągają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Chodzi tu o prawa własności intelektualnej objęte patentem lub innym prawem ochronnym – piszą Bartosz Gotowała i Sylwia Antoniak z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

08.05.2023

Negocjacje w prawie zamówień publicznych sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów umożliwiających prowadzenie negocjacji treści złożonej oferty, w tym rozmów z wykonawcami w celu ulepszenia elementów treści ofert, było dobrym posunięciem. Spowodowało, że zamawiający ma możliwość m.in. uzyskania korzystniejszej cenowo oferty lub oferty mieszczącej się w budżecie zamawiającego.

08.05.2023

Prof. Łętowska: A nie mówiłam? Każdy sędzia ma badać zgodność prawa z konstytucją

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do stosowania rozproszonej kontroli konstytucyjności przepisów zachęcałam sędziów wszystkich sądów od bardzo dawna, gdy jeszcze nie wyobrażaliśmy sobie, że to może stać się ustrojowym problemem. Dziś, gdy coraz częściej sięgają oni po te narzędzie, mogę powiedzieć: a nie mówiłam? Ale to gorzka satysfakcja, gdy to jest tak bardzo potrzebne – mówi prof. Ewa Łętowska.

08.05.2023

Sampel, czyli stary fragment w nowej piosence, tylko za zgodą autora, ale czy zawsze

Nowe technologie Prawo gospodarcze

Wiele wskazuje, że po niedawnym wyroku TSUE zapożyczenie fragmentu, który jest w istocie prostym tonem muzycznym, czy pojedynczym powszechnie używanym zwrotem słownym, nie będzie stanowiło naruszenia praw autorskich, lecz zostanie zakwalifikowane jako dozwolona prawem inspiracja. Jednak gdy „próbka” spełni przesłanki utworu, wykorzystanie sampla wymaga już zgody autora.

06.05.2023

Łodzińska: Pielęgniarki chcą ponownej regulacji płac i urlopów na poratowanie zdrowia

Prawo pracy Zawody medyczne

Głównym postulatem pielęgniarek i położnych przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi będzie likwidacja dysproporcji płacowych, które skłóciły środowisko. Priorytetem będzie też respektowanie norm zatrudnienia, wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia zawodu opiekuna medycznego oraz urlopu na poratowanie zdrowia dla pielęgniarek i położnych – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

05.05.2023

Prof. Adamus: Administrator hipoteki w ramach egzekucji z nieruchomości musi ją sprzedać

Nieruchomości

Jeżeli administrator hipoteki przejmie nieruchomość na własność, to nie może przekazać jej wierzycielom, ale powinien ją sprzedać. Oznacza to, że jeżeli transakcja nabycia albo przejęcia nieruchomości w ramach egzekucji nastąpiła po cenach według wartości likwidacyjnej, to administrator hipoteki, aby działać w sposób odpowiadający kryteriom staranności, powinien dokonać zbycia tej nieruchomości za cenę rynkową.

04.05.2023

Zawarcie ugody dopuszczalne w postępowaniu o podział majątku wspólnego

Prawo cywilne Nieruchomości

Zarówno w doktrynie jak i judykaturze przyjmuje się powszechnie, że w razie, gdy przeniesienie własności nieruchomości dochodzi do skutku przez zawarcie ugody przed sądem, to ugoda zastępuje formę aktu notarialnego, a dodatkowo ustawodawca nadał ugodzie zawartej przed mediatorem, zatwierdzonej przez sąd, moc ugody sądowej - pisze dr Małgorzata Wojciechowicz.

03.05.2023

Ocena z egzaminu notarialnego wątpliwa, bo interpretacja przepisu sporna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aplikant notarialny otrzymał negatywną ocenę na egzaminie przeprowadzonym w 2020 roku. Jeden z kazusów opierał się na niejednolitej wykładni. Doszło do sytuacji, gdy z jednej strony praca egzaminacyjna winna być oceniana poprzez pryzmat zgodności z przepisami prawa, a z drugiej - w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, koniecznym staje się, aby zdający reprezentował pogląd danego składu oceniającego pracę.

02.05.2023

Bezpośrednie umowy na dostawę energii nie tylko dla odbiorców przemysłowych

Prawo unijne Energetyka

Położony w propozycji Komisji Europejskiej nacisk na transakcje zawierane bezpośrednio pomiędzy wytwórcami energii oraz odbiorcami końcowymi, to pokłosie dotychczasowych sukcesów takich transakcji i dążenia do tego, by korzyści z nich czerpali nie tylko najwięksi odbiorcy przemysłowi, lecz również mniejsze podmioty - pisze radca prawny Tomasz Młodawski, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

02.05.2023

Dr Grabowski: Są wioski, gdzie nie mogę wystawić e-recepty, bo nie ma zasięgu

Pomoc społeczna Pacjent Zawody medyczne

Są wsie, gdzie do przystanku idzie się 45 min., nie ma sklepu, oprócz obwoźnego raz w tygodniu. Jak ma sobie poradzić starsza kobieta, która ma nieuleczalnie chorego męża albo osoba chora z balkonikiem? – pyta dr Paweł Grabowski, chirurg szczękowo-twarzowy, specjalista medycyny paliatywnej, bioetyk. W 2009 założył Fundację Hospicjum Proroka Eliasza na Podlasiu – pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe.

01.05.2023