Wątpliwości w zakresie cen transferowych nie ubywa

CIT PIT Doradca podatkowy

Patrząc wstecz na zakończony niedawno I kwartał bieżącego roku, można stwierdzić wprost, że wnioskodawcy i podatnicy nadal mają liczne wątpliwości dotyczące interpretowania i stosowania przepisów o cenach transferowych. Te ostatnie, mimo (względnie) jednolitego brzmienia od stycznia 2019 r., w wielu obszarach pozostają nadal nieostre i nieprecyzyjne – pisze Radosław Chudy, prawnik w Kancelarii GWW.

18.04.2023

Prof. Kustra-Rogatka: Mogą być konsekwencje zakazu importu z Ukrainy

Prawo gospodarcze Prawo unijne Ukraina

Prowadzenie polityki handlowej względem państw spoza Unii Europejskiej należy do  wyłącznych kompetencji UE. Oznacza to, że działania jednostronne państw członkowskich w tej dziedzinie są niedopuszczalne - twierdzi prof. Aleksandra Kustra- Rogatka z UMK w Toruniu. I zwraca uwagę, że Komisja Europejska już żąda od Polski wyjaśnień w sprawie zakazu importu z Ukrainy, a potem może być procedura naruszeniowa.

18.04.2023

Sprzedaż nieruchomości trzeba rozliczyć w urzędzie skarbowym

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przeważnie oznacza dla sprzedającego spory zarobek. Może też spowodować niemały kłopot – z tak uzyskanego dochodu trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Sprawę utrudnia fakt, że należny podatek trzeba obliczyć samodzielnie – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.

17.04.2023

Prof. Wiliński: Niesłuszne skazania skutkiem nadużywania uprawnień przez sąd lub prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.

17.04.2023

Sędzia Markiewicz: Neosędziowie muszą odejść, to podstawa naprawy wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zapanowanie nad obecnym chaosem w polskim wymiarze sprawiedliwości wymaga jasnych i prostych regulacji i to od razu. Trzeba zbudować praworządne i nowoczesne sądownictwo. Przede wszystkim konieczny jest powrót do sytuacji sprzed wyboru neosedziów. Luki kadrowe oczywiście się pojawią, można jednak je „załatać” delegacjami sędziów. Bez tego nie ma mowy o ochronie praw obywateli - mówi prof. Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

14.04.2023

Uchwała niekorzystna dla wspólnika spółki? Są sposoby na skuteczne jej zaskarżenie

Spółki

Spory wspólników mogą prowadzić do podejmowania uchwał, które mają na celu pokrzywdzenie wspólnika lub wspólników mniejszościowych, a jednocześnie są zgodne z interesem większościowych wspólników. Prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej stanowi jedno z podstawowych instrumentów umożliwiających ochronę interesów wspólników mniejszościowych.

14.04.2023

Dr Łuczak: Kolejna nowelizacja Kodeksu pracy bardzo obciąży działy kadrowo-płacowe

Prawo pracy

Krótko po wprowadzeniu pracy zdalnej i kontroli trzeźwości, przed pracownikami działów kadr i płac kolejne duże wyzwanie – nowelizacja kodeksu pracy dostosowująca polskie przepisy do unijnych dyrektyw w zakresie utrzymania równowagi praca-życie oraz zapewnienia bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia. Nowe przepisy to szereg dodatkowych zadań dla pracowników działów kadrowo-płacowych.

13.04.2023

Branżę e-commerce czeka wiele wyzwań

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo gospodarcze

W związku z wprowadzonymi zmianami prawa obserwować możemy ewolucję branży e-commerce w wielu aspektach jej funkcjonowania. Czas na przystosowanie do nowych przepisów prawa przez przedsiębiorców był w istocie krótki – vacatio legis wynosiło zaledwie 14 dni – dlatego rok 2023 upłynie branży e-commerce na dostosowywaniu do nowych realiów prawnych - pisze radca prawny Martyna Popiołek-Dębska.

13.04.2023

Dr Gabriel-Węglowski: Polsce potrzebna prokuratura niezależna i profesjonalna

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Prokuratura niezależna od bieżącej polityki, a prokuratorzy autonomiczni w ramach prowadzonych postępowań i koncentrujący się tylko na śledztwach dotyczących najgroźniejszych przestępstw – mówi prokurator, dr Michał Gabriel-Węglowski, prezentując swój projekt reformy prokuratury. I wyraża nadzieję, że politycy zechcą o tym rozmawiać ponadpartyjnie, widząc w tym interes państwa.

13.04.2023

Nowe zasady zabezpieczenia roszczeń w sprawach własności intelektualnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Nowelizacja procedury cywilnej wprowadza istotne zmiany między innymi w postępowaniu zabezpieczającym. Będą one miały niebagatelny wpływ na sprawy własności intelektualnej. Wiele z nich było wcześniej szeroko dyskutowanych w środowisku prawniczym, a ich wprowadzenie w założeniu miało odpowiadać na postulaty ze strony zawodowych pełnomocników i przedsiębiorców.

12.04.2023

Trzeba wyjaśnić, dlaczego niewiele firm korzysta ze wsparcia dla sektorów energochłonnych

Małe i średnie firmy Energetyka

Gdy na pomoc dla sektorów energochłonnych wydano niespełna połowę planowanych funduszy, powstaje pytanie, dlaczego tak mała liczba mikro- i małych firm, wystąpiła o rekompensaty. Czy blokadą był stopień skomplikowania programu? Należałoby wyciągnąć odpowiednie wnioski, żeby w kolejnych latach jak największa liczba przedsiębiorców mogła korzystać z dodatkowego wsparcia.

12.04.2023

Dr Jaroszewska-Ignatowska: Wdrożenie pracy zdalnej wyzwaniem dla działów personalnych

Prawo pracy

W piątek, 7 kwietnia 2023 roku, weszły w życie przepisy o pracy zdalnej. Budzą one emocje pracowników i pracodawców, a przede wszystkim oznaczają dodatkową pracę dla działów personalnych. O tym, o co najczęściej pytają pracownicy w kontekście pracy zdalnej i dlaczego oznaczają tyle pracy dla działów personalnych, w rozmowie z Prawo.pl mówi dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska.

11.04.2023

Przepis kulinarny nie jest utworem, ale jego prezentacja może podlegać ochronie

Prawo cywilne Rynek i konsument

Zbliżające się święta ponownie skłaniają do stawiania pytań o to, czy do babcinych przepisów przysługuje jakikolwiek monopol umożliwiający zakazanie ich dalszego rozpowszechniania w przestrzeni publicznej. Ilu z nas bowiem nie usłyszało przy świątecznym stole, że przepis na żurek czy babkę jest najpilniej strzeżoną tajemnicą rodzinną. Zwolenników tej teorii należy niestety rozczarować – nie jest to łatwe.

08.04.2023

Dr Jaroszewska-Ignatowska: Wdrożenie pracy zdalnej wyzwaniem dla firm i pracowników

Prawo pracy

7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy o pracy zdalnej. Nie są one łatwe do zastosowania. Budzą emocje pracowników i pracodawców, a przede wszystkim oznaczają dodatkową pracę dla działów personalnych. O tym, dlaczego przepisy o pracy zdalnej są trudne do wdrożenia, mówi dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska.

07.04.2023

Kredyt frankowy nieważny – realizm w rozliczeniu z bankiem pożądany

Banki Kredyty frankowe

Wciąż wielu kredytobiorców zastanawia się nad kwestią konieczności rozliczenia z bankiem z udostępnionego kapitału – i jak to w praktyce przeprowadzić. W szczególności wątpliwości budzi kwestia rat, których nie objęto pozwem – czy jeśli nie będą one objęte pozwem, to nie będzie możliwości ich odzyskać? Pisze o tym Maciej Wojciechowski, radca prawny w Xaltum Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych.

06.04.2023

Branża leasingu ma perspektywy, ale potrzebuje zmian w prawie

Prawo gospodarcze Finanse

Czy leasing może skorzystać na rozwoju nowych technologii i narzędzi cyfrowych i czy jest szansa by rok 2023 był rokiem e-leasingu nie tylko na etapie złożenia wniosku o finansowanie, ale procesu zawarcia umowy i jej obsługi przez cały okres trwania, z cesją umowy włącznie? Pisze o tym Kinga Tabor–Kłopotowska, adwokat, partner w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

05.04.2023

Unijny trybunał zdecyduje w sprawie cheat software’u

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa pytania prejudycjalne dotyczące ochrony prawnej gier komputerowych przed użyciem tzw. cheat software’u. Decyzja TSUE będzie miała znaczenie nie tylko dla branży gamingowej. Może ona wpłynąć na zakres ochrony wszystkich twórców oprogramowania, a także stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne.

05.04.2023

Sędzia Miczek: Kolejna nowelizacja przepisów procesowych nie rozwiązuje problemu biegłych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno wreszcie wziąć odpowiedzialność za kwestie biegłych sądowych i przedstawić całościowe i spójne rozwiązania systemowe. Kolejne cząstkowe nowelizacje - jak ostatnia nowela procedury cywilnej - są zaprzeczeniem deklarowanej reformy wymiaru sprawiedliwości i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność postępowania, w tym sprawne przeprowadzanie dowodów z opinii biegłego.

05.04.2023

Dziedziczenie z ustawy - czy dojdzie do ograniczenia kręgu osób uprawnionych?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat, co często odbija się na masie spadkowej. W celu eliminacji takich niekorzystnych sytuacji, ustawodawca projektuje wprowadzenie zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

04.04.2023

Konwersja w nowelizacji KPC – zamiana postępowania sądowego na arbitrażowe

Prawo cywilne Prawnicy

Najdalej idącym uproszczeniem ostatniej noweli kodeksu postępowania cywilnego jest rezygnacja z zasad postępowania cywilnego i rozstrzygania sporu przez sąd powszechny oraz zamiana tych środków na odpowiednio regulaminy poszczególnych stałych sądów arbitrażowych. Pisze o tym Tobiasz Szychowski adwokat, partner w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek, arbiter Warszawskiego Sądu Arbitrażowego.

03.04.2023