Rzecznik Praw Pacjenta: Aborcja ze względu na zagrożenie zdrowia matki jest możliwa

Pacjent Opieka zdrowotna

Potrzebujemy "odczarowania" mitu, że wokół lekarza, który przeprowadzi zabieg aborcji, zaraz będzie krążył prokurator, taki lekarz będzie miał postępowanie i grozi mu skazanie. Nie przypominam sobie takiego postępowania, ani tego, aby jakikolwiek lekarz został skazany za przeprowadzenie zabiegu aborcji - mówi Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w wywiadzie dla Prawo.pl.

16.06.2023

Nie można nakładać dwóch kar za to samo przewinienie

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł niedawno, że regulacje krajowe, które umożliwiają nałożenie dwóch różnych sankcji za to samo przewinienie, są niezgodne z prawem unijnym. Wyrok może stanowić również cenną wskazówkę dla podatników w podobnego rodzaju rozstrzygnięciach, gdzie mamy do czynienia ze stanem prawnym, w którym stosuje się dwie odrębne od siebie kary w stosunku do tego samego uchybienia w obowiązku podatkowym – pisze Jagoda Trela, partner w ID Advisory.

15.06.2023

Koniec stanu zagrożenia, ale kiedy upływa termin raportowania schematów za czas epidemii?

Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Przepisy nie wskazują jednoznacznie, czy termin dokonania zaległych zgłoszeń raportowania krajowych schematów podatkowych przypada już na 30. dzień po 1 lipca, czy może po 30 dniach termin ten dopiero rozpocznie swój bieg. Konieczne jest stanowisko Ministerstwa Finansów - piszą Justyna Cichecka i Dominik Niewadzi z ALTO.

15.06.2023

Prof. Męcina: Niepokojąco wysoki wzrost płacy minimalnej

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Tak wysoka podwyżka płacy minimalnej do 4300 zł w przyszłym roku może zagrozić gospodarce i przyczynić się do wielu negatywnych zjawisk na rynku pracy. Konfederacja Lewiatan apeluje o pilną debatę nad zmianą mechanizmu jej ustalania - stwierdza w komentarzu do decyzji rządu prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.  

14.06.2023

Konflikt w spółce - co zrobić, gdy nikt nie chce być członkiem zarządu?

Spółki

W wyniku konfliktu wspólników dochodzi niekiedy do sytuacji, w której pat decyzyjny w zakresie braku możliwości obsadzenia zarządu jest jedną z taktyk przyjętych przez skonfliktowane strony. Ustanowienie kuratora ma na celu jednak zabezpieczenie głównie uczestników obrotu. Nie powinno to być nigdy rozwiązanie docelowe. Spółki wysoko wyceniane mogą jedynie na takim rozwiązaniu stracić.

14.06.2023

Sporządzając bilans, pamiętaj o zasadach obowiązujących w rachunkowości

Rachunkowość Doradca podatkowy

Bilans jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów sprawozdania finansowego. Obok rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzają go wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Prezentuje on zestawienie całego majątku jednostki (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa), dlatego ważne jest, aby był sporządzony w sposób rzetelny. Bilans jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.

14.06.2023

Koniec unikania odbioru przesyłek przez firmy - od 1 lipca zmieniają się zasady

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Już wkrótce zmienią się zasady doręczenia przedsiębiorcom wpisanym do CEiDG pierwszego pisma w sprawie. Obecnie sądy zobowiązują firmy do skorzystania z doręczenia komorniczego albo stosują fikcję doręczenia z uwzględnieniem adresu ujawnionego w rejestrze. Od 1 lipca będzie zasada pozostawienia ze skutkiem doręczenia przesyłki, która nie została podjęta pomimo dwukrotnego awizowania pod adresem ujawnionym w rejestrze.

13.06.2023

Chmielowiec: Odszkodowania dla pacjentów szpitali to pierwszy krok

Pacjent Zawody medyczne

Nie chcemy, aby system przyznawania rekompensat za zdarzenia medyczne stał się niewydolny już na samym początku. Dlatego zaczynamy od szpitali, a później chcielibyśmy sukcesywnie proponować kolejne rozszerzenia - zapowiada Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Wyjaśnia, że sprawami poszkodowanych pacjentów zajmie się zespół kilkudziesięciu ekspertów medycznych.

13.06.2023

Rosati: e-kancelaria to cyfrowy sposób na zarządzanie praktyką adwokacką

Prawnicy Nowe technologie

W perspektywie pięciu, siedmiu lat korzystanie przez adwokata z narzędzi cyfrowych będzie absolutną koniecznością, bo zmieniająca się rzeczywistość będzie konsekwentnie wymuszała przestawienie praktyki z tradycyjnej formuły na cyfrową. Celem takich narzędzi jak Cyfrowa Kancelaria jest wsparcie adwokatów i aplikantów adwokackich w zdalnym i mobilnym zarządzaniu ich praktyką – mówi Prawo.pl Przemysław Rosati, prezes NRA.

12.06.2023

Dr Ignaciuk: Strywializowaliśmy medycynę estetyczną

Pacjent Zawody medyczne

Przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej odpowiedzialny lekarz musi pacjenta zbadać, postawić diagnozę i zaproponować mu terapię lub korekcję. Jeśli zdarzą się powikłania, musi skutecznie sobie z nimi radzić. Kosmetolog nie ma tytułu do tego, żeby badać klienta i wybrać odpowiednią terapię – mówi Prawo.pl dr Andrzej Ignaciuk, założyciel i twórca polskiej medycyny estetycznej.

10.06.2023

Kanownik: Akt ws. danych to szanse i ryzyko dla unijnego rynku

Nowe technologie Prawo unijne

Stale rosnący wolumen danych generowanych na świecie, ich ogromna wartość gospodarcza i społeczna oraz potencjał, by napędzać postęp technologiczny oraz badawczy w pełni uzasadniają pilną potrzebę budowy ram prawnych, które pozwolą w pełni wykorzystać tę dziejową szansę. Polska i inne państwa naszego regionu Europy mogą w tej rozgrywce wygrać, ale i stracić szczególnie dużo.

09.06.2023

Zabezpieczenie roszczenia i dowodu ułatwi rozwiązanie sporu budowlanego

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Spory budowlane kojarzą się z długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem. Wyroki zapadają często kilka lat po zakończeniu inwestycji, a inwestorzy i wykonawcy postrzegają wniesienie sprawy do sądu jako ostateczność, a nie jako efektywny sposób rozwiązania konfliktu. Istnieją jednak inne niż pozew środki prawne, które mogą szybko przynieść efekty.

08.06.2023

Utworzenie fundacji rodzinnej może być elementem planowania podatkowego

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse

Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej wprowadziły do polskiego porządku prawnego nową instytucję, która pozwala zabezpieczyć rodzinny biznes przed rozdrobnieniem, a ponadto uregulować kwestie dziedziczenia zgodnie z wolą sukcesora w sposób bardziej elastyczny. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego, co jest szczególnie korzystne z perspektywy dalszego reinwestowania środków.

07.06.2023

Firma korzystająca z Chat GPT powinna się zabezpieczyć przed naruszeniem praw autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie

Korzystanie z Chat-u GPT może rodzić ryzyko naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, jeśli chat GPT korzysta z materiałów chronionych prawem. Uczenie maszynowe stanowiące podstawę działania narzędzia budzi emocje z uwagi na fakt dokonywania systematycznej analizy i przetworzenia olbrzymiej ilości danych, a przez to wykorzystywania danych będących utworami chronionymi na podstawie przepisów prawa autorskiego.

07.06.2023

Dr Keler: Puste faktury nadal interesują fiskusa

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Niedawny wyrok TSUE przypomniał podatnikom o problemie tzw. pustych faktur, zwracając dodatkowo uwagę na jeden z aspektów tego zagadnienia, dotyczący czynności pozornych w świetle prawa cywilnego. W tym kontekście warto zadać pytanie, czy puste faktury nadal mieszczą się w obszarze zainteresowania organów podatkowych i w jaki sposób fiskus radzi sobie z tym problemem.

06.06.2023

Prof. Adamus: Komisja "rosyjska" to skrajny przykład wadliwego prawa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Dla pozbawienia obywatela podstawowych praw człowieka Komisja Państwowa ds. badania wpływów rosyjskich nie musi wykazać jego winy. Zastosowanie środka quasi-karnego może nastąpić także w związku z zachowaniem niezawinionym. To niestety niejedyne skrajne rozwiązanie w tej ustawie - pisze prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego.

05.06.2023

Podatek od przerzuconych dochodów za 2022 rok trzeba rozliczyć do końca czerwca

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony 1 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Jednak dopiero teraz podatnicy po raz pierwszy będą musieli zmierzyć się z jego rozliczeniem, przygotowując zeznanie CIT za 2022 r. Trzeba tego dokonać do końca czerwca – pisze Klaudia Szczepanowska z kancelarii Penteris.

05.06.2023

Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

Prawnicy Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.

05.06.2023

Brak informacji o faktycznych kosztach zamówienia, czyli Glovo pod lupą UOKiK

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Głośnym echem odbiła się sprawa Glovo, której to firmie prezes UOKiK postawił zarzut wprowadzania klientów w błąd polegający na ukrywaniu faktycznego kosztu zamówienia i jego dostawy. Serwis bowiem miał nie informować o wszystkich opłatach związanych z realizacją zamówienia, a o faktycznej wysokości należności klient miał dowiadywać się dopiero, gdy dostawa docierała na miejsce.

03.06.2023

Neutralność podatkowa wymiany udziałów nie taka oczywista

CIT PIT Doradca podatkowy

Polski Ład kompleksowo zmierzył się z problematyką opodatkowania oraz neutralności podatkowej restrukturyzacji. Szczególnie rewolucyjne zmiany objęły wymianę udziałów. Specjalne przesłanki zostały wprowadzone do ustaw podatkowych po raz pierwszy, co było źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych – pisze Aleksandra Mazurkiewicz z kancelarii Paczuski Taudul.

02.06.2023