Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.

20.02.2023

Prawo nie ułatwia rozliczenia ze wspólnikiem wychodzącym ze spółki jawnej

Spółki Prawo gospodarcze

Zasady wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej określone są w art. 65 kodeksu spółek handlowych. Te formy prowadzenia działalności gospodarczej cieszą się w Polsce dużą popularnością. Zdawać by się więc mogło, iż orzecznictwo jest na tyle bogate, że nie budzą kontrowersji. Jest jednak wprost przeciwnie.

20.02.2023

Dr Mazowiecka: Nie tylko pieniądze pomagają ofiarom przestępstw  

Prawo karne Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Budowa dobrego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwami to ciągle trwający proces i nadal wyzwanie. I nie tylko o pieniądze chodzi, ale także o zrozumienie i właściwe traktowanie problemu w organach ścigania i sądach - mówi dr Lidia Mazowiecka, prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. I dodaje, że już samo zainteresowanie problemami takiej osoby, jej krzywdą czy traumą, wiele znaczy.  

20.02.2023

Prawo ochrony konsumenta w pogoni za technologią i praktyką rynkową

Rynek i konsument Nowe technologie

Kolejne zmiany w prawie mają walczyć z takimi praktykami, jak kryptoreklama w serwisach influencerów, modyfikowanie cen przed późniejszymi obniżkami, czy np. zamieszczanie fałszywych opinii o produktach lub dostawcach, które wprowadzają chaos informacyjny. To nieustające batalia, której wyniki wciąż nie są zadowalające - twierdzą Wojciech Majkowski, Paweł Szala i Łukasz Porada z KPMG.

18.02.2023

Po opinii rzecznika i w oczekiwaniu na wyrok TSUE przybędzie pozwów frankowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sądy w ubiegłym roku przyjęły ponad 60 tys. spraw dotyczących kredytów nominowanych w walucie obcej. Po ogłoszonej 16 lutego opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w oczekiwaniu na ostateczne orzeczenie, frankowicze ostrzej ruszą do boju. Gra toczy się o wysoką stawkę - pisze adwokat Jakub Bartosiak z Kancelarii MBM Legal.

17.02.2023

Prof. Krawiec: Książka w dwóch językach... i punkty w ewaluacji też podwójne

Szkolnictwo wyższe

Zdarza się czasem, iż piszemy monografię w języku polskim, wydajemy z numerem ISBN itd., a następnie ją tłumaczymy na język obcy i ponownie wydajemy w tym samym wydawnictwie (z innym numerem ISBN). A zatem mamy jednego autora i tę samą pracę w dwóch różnych językach. Czy praktyka taka jest dopuszczalna? Owszem, ale należy przy tym uczynić pewne bardzo istotne zastrzeżenia.

17.02.2023

Prof. Sibiga: RODO chroni niezależność inspektora ochrony danych

Prawo pracy RODO

Unijne prawo o ochronie danych osobowych nie ma na celu kompleksowego uregulowania stosunków pracy inspektora tych danych. Nie temu służą przecież przepisy RODO. Celem tego przepisu jest jedynie ochrona niezależności inspektora oraz unikanie przez niego konfliktu interesów. Tak wynika z wyroku z 9 lutego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze prof. Grzegorz Sibiga.

17.02.2023

Po wyroku TSUE bank nie będzie mógł żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, by konsument mógł domagać się dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy, ale bank już nie może - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. To jeszcze nie wyrok, ale już sama opinia Rzecznika w sposób istotnie korzystny spowoduje zmianę propozycji ugodowych banków w sporach z frankowiczami.

16.02.2023

Eksperci: Nowela Kodeksu wyborczego łamie Konstytucję, trzeba ją odrzucić

Administracja publiczna

Przewidziane w ustawie nowelizującej Kodeks wyborczy vacatio legis prowadzić będzie do wejścia aktu prawnego w życie w okresie ciszy legislacyjnej, biegnącej od 14 lutego b.r. Z uwagi na fakt, że wprowadzane zmiany mają charakter istotny, wejście noweli w życie stanowić będzie naruszenie fundamentalnych zasad ustrojowych. A co za tym idzie – jest sprzeczne z Konstytucją RP – oceniają konstytucjonaliści z zespołu doradców Senatu.

16.02.2023

Bukiel: Trzeba zmienić sposób kształcenia specjalizacyjnego lekarzy

Zawody medyczne Zarządzanie

Wprowadzony przed laty scentralizowany i finansowany przez państwo system rezydentur nie był dobrym pomysłem. W efekcie np. w jednym województwie nie ma chętnych na daną specjalizację, chociaż są wolne miejsca rezydenckie, a w innym są chętni, a nie ma miejsc. O tym, jak wyjść z tej patowej sytuacji, mówi Krzysztof Bukiel, były przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

16.02.2023

Odpowiedzialność karna menedżera uwzględnia też ryzyko gospodarcze

Prawo karne Prawo gospodarcze

Za działanie na szkodę przedsiębiorstwa jego menedżerom grodzi odpowiedzialność karna. Jednak od pewnego czasu w orzecznictwie dominować zaczął pogląd, że organy zarządzające muszą mieć swobodę podejmowania decyzji bez nieustającej obawy przed możliwymi konsekwencjami prawnymi - piszą adwokat Dawid Rasiński, Krajowe Centrum Prawa Karnego i Jakub Michalak, biegły sądowy.

15.02.2023

Gujski: Niesprawiedliwość w sądach pracy - odpowiedź na pozew po dwóch latach

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Głęboką niesprawiedliwością jest, gdy odpowiedź na pozew przychodzi po dwóch latach, w sytuacji, gdy pracownik dostał dyscyplinarkę czy wypowiedzenie umowy o pracę. Wyrok wydany po pięciu latach, nawet korzystny dla pracownika, nie ma wielkiego znaczenia. Jeśli nie jest pracownikiem szczególnie chronionym, sąd przyzna mu wtedy odszkodowanie za trzy miesiące – mówi adwokat Waldemar Gujski, z kancelarii DT Gujski Zdebiak.

14.02.2023

Oglądanie filmów w internecie bez jasnych przepisów o wynagrodzeniu twórców

Prawo cywilne Rynek i konsument

Obecnie prawo autorskie nie uwzględnia w sposób oczywisty eksploatacji utworu audiowizualnego w internecie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby serwisy streamingowe same wynagradzały twórców utworów audiowizualnych. Pod koniec 2022 r. Netflix ogłosił pilotażowy program dodatkowych wynagrodzeń dla twórców lokalnych produkcji, które cieszą się wysoką oglądalnością.

11.02.2023

Polisolokata może być nieuczciwą praktyką rynkową. Można się z tego wycofać

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Niezrozumiałe postanowienia umowy dotyczącej grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mogą stanowić nieuczciwą praktykę rynkową - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Aby odzyskać pieniądze z polisolokaty należy złożyć reklamację do zakładu ubezpieczeń, a gdy to nie przyniesie rezultatu, konieczne będzie złożenie pozwu i dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11.02.2023

Upadłość konsumencka przedsiębiorcy możliwa, ale są ograniczenia

Rynek i konsument Małe i średnie firmy

Upadłość konsumencka – jak sama nazwa wskazuje – jest postępowaniem prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nierzadko zdarza się, że z procedury tej chcą skorzystać byli przedsiębiorcy. Bywają także sytuacje, w których upadły konsument chciałby prowadzić działalność gospodarczą już po zakończeniu postępowania upadłościowego, a czasami nawet w jego toku.

10.02.2023

Ławnik SN: Czekanie na ślubowanie jest upokorzeniem i urąga powadze instytucji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Można zaprzysięgać ławników Sądu Najwyższego w partiach, ale nie można uzależnić przyjęcia ślubowania od jakichkolwiek warunków - uważa wybrany przez Senat na nową kadencję ławnik - prof. Uniwersytetu Łódzkiego Jarosław Płuciennik. I dodaje, że podważenie przez I Prezes SN nieskazitelności jego charakteru, narusza jego dobra osobiste. Przypomina, że jako kandydat na ławnika został prześwietlony przez odpowiednie służby Senatu.

09.02.2023

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych mogą walczyć o swoje prawa

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Konieczność ochrony podwykonawców wykonujących roboty budowlane wynika ze złych doświadczeń z lat ubiegłych. Obecnie podwykonawcy posiadają środki, które pozwalają na ochronę ich interesów, co daje szansę na równy podział ryzyk przy realizacji inwestycji. Pisze o tym Elżbieta Lewandowicz, radca prawny z Zespołu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria.

08.02.2023

Wiceminister Frydrych: Sędzia ma obywatelskie prawo do pozwu w sprawie swojego wynagrodzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowskie pozwy dotyczące „zamrożonych” wynagrodzeń to realizacja prawa do sądu przysługującego sędziom, tak jak każdemu obywatelowi. O zasadności takich roszczeń rozstrzygnie zawsze sąd, przy czym w przypadku pozwu złożonego przez sędziego powinien być to inny sąd, niż jego jednostka macierzysta – jego pracodawca – mówi wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych.

08.02.2023

Realizacja świadczeń i dyspozycja mienia wpłyną na opodatkowanie fundacji rodzinnej

CIT PIT Prawo gospodarcze

Fundacja rodzinna, w zakresie w jakim realizuje działalność gospodarczą określoną w art. 6 ustawy, będzie zwolniona podmiotowo z opodatkowania. Natomiast wszelkie wkłady niepieniężne (aport) wniesione do osób prawnych lub innych podatników CIT podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie wnoszącego taki wkład - piszą Mariusz Stefaniak i Piotr Wysocki, doradcy podatkowi z Deloitte.

07.02.2023

Błąd w określeniu terminu nie może skutkować odrzuceniem ofert w przetargu

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Prawidłowe określenie terminu związania ofertą stanowi istotną czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Okres jego obowiązywania jest bowiem ściśle powiązany m.in. z okresem ważności wadium. Co dzieje się jednak w sytuacji, w której w dokumentacji postępowania określono ten termin błędnie? Problem analizuje radca prawny Marta Lipińska.

06.02.2023