Rozmowa z Minister Hall

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Minister Katarzyna Hall mówi m.in. o swoich planach reformowania szkoły. Pani Minister chciałaby aby od 1 września 2009 roku stopniowo zmieniała się szkolna...

27.11.2008

Adwokaci zapraszają radców do siebie

Naczelna Rada Adwokacka proponuje czasowe zwolnienie radów prawnych, którzy zostaną adwokatami, z obowiązku prowadzenia spraw karnych z urzędu. Ma to zachęcić radców do bardziej masowego ubiegania...

26.11.2008

Gdzie nasza konkurencja będzie jutro?

Konferencje, seminaria, spotkania z klientami, konferencje prasowe, kampanie edukacyjne w mediach, newslettery, raporty tematyczne, memoranda informacyjne dla klientów to wszystko znajduje się już na...

19.11.2008

Zmiany klimatyczne naruszają prawa człowieka?

Bogate kraje przez emisję gazów cieplarnianych naruszają prawa mieszkańców najuboższych państw świata - uważają autorzy raportu Problem klimatu a prawa człowieka, który zaprezentowano w Warszawie....

13.11.2008

Drogi dla samorządów

Do 21 listopada samorządy mogą składać wnioski o pieniądze na drogi lokalne. Gminy i powiaty do 21 listopada br. mogą składać u wojewodów wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg na swoim terenie w...

12.11.2008

Ważne zmiany w prawie karnym

Usprawnienie wykonywania kary ograniczenia wolności, poszerzenie uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym, dostosowanie przepisów do wskazań Trybunału Konstytucyjnego oraz wymogów wynikających z...

07.11.2008

Podatki a cud gospodarczy

Podatki w Polsce są wysokie. Aby je trwale obniżyć, trzeba wcześniej zahamować szybki wzrost wydatków państwa. Dzięki redukcji opodatkowania dochodów z pracy i kapitału, więcej ludzi mogłoby w naszym...

28.10.2008

Pięć lat za kradzież huśtawki

Pewien rolnik z Podlasia ukradł ogrodową huśtawkę. Nie było chyba w regionie tego dnia większej afery, ponieważ z całą powagą podało o tym lokalne Polskie Radio Białystok, informując przy tym, że...

20.10.2008

Działalność UOKiK w 2007 r.

281 decyzji dotyczących naruszenia prawa chroniącego konkurencję i konsumentów oraz kary finansowe w łącznej wysokości ponad 170 mln zł - to efekt pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w...

08.10.2008

Prawo w Polsce jest chaotyczne

Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała nowe podejście do pracy nad ograniczaniem biurokracji w naszym kraju. Zaprosiła do debaty obywateli oraz organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorców. To...

06.10.2008