Do realnego zapobiegania kradzieżom spółek konieczne dalsze zmiany przepisów

Spółki Prawo gospodarcze

Wydaje się, że pożądanym krokiem byłoby wprowadzenie obowiązku zawiadomienia osób, których dane znajdują się we wniosku  o wpis lub zmianę wpisu, przynajmniej o treści przedmiotowego wniosku i umożliwienie im zajęcia stanowiska w tej sprawie. Nowelizacji wymagałyby zatem przepisy o postępowaniu rejestrowym - piszą dr hab. Magdalena Kowalewska-Łukuć i Joanna Zawrotna, radca prawny z Kancelarii Filipiak Babicz Legal.

01.08.2023

Mikołaj Kozak: Areszt w sprawach gospodarczych często stosowany, choć nie zawsze potrzebny

Prawo karne

Smutna polska rzeczywistość aresztowa zadomowiła się w sprawach karnych gospodarczych. Z perspektywy obrony trudno jest zrozumieć, dlaczego analizy dawno już zabezpieczonych dowodowo faktur czy dokumentów z KRS-u wymagają izolowania w areszcie śledczym, ale skoro takie argumenty wystarczą, to nie dziwi, że prokuratorzy się na nie ochoczo powołują - pisze Mikołaj Kozak, adwokat, Kancelaria Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

01.08.2023

Prawo upadłościowe komplikuje występowanie ze skargą pauliańską

Prawo cywilne Restrukturyzacja

Do niedawna, razem z upadłością dłużnika, poszczególni jego wierzyciele tracili możliwość wytaczania i popierania skargi pauliańskiej, a uprawnienia te przejmował syndyk. Uchwała Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2023 roku pokazała jednak, że nic nie jest czarno-białe. Skarga wciąż sprawia poważne trudności interpretacyjne - piszą Bartosz Sierakowski oraz Wojciech Pustelnik z Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.

01.08.2023

Maciej Fingas: Prokurator jest oskarżycielem publicznym, więc powinien być na sali sądowej

Prokuratura

Wymiar sprawiedliwości potrzebuje sprawnych i niezależnych prokuratorów. Sam prokurator, oskarżyciel publiczny, powinien być na sali sądowej. To puste miejsce, które dopuszczają obowiązujące przepisy, jest czymś nieakceptowalnym także z perspektywy oskarżonego. Zaburza przekonanie, że sąd ma być arbitrem, którego jedyną rolą jest sądzenie - mówi dr Maciej Fingas, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

31.07.2023

Majątek fundacji rodzinnej a dopuszczalna działalność gospodarcza

Spółki

Przygotowując się do utworzenia fundacji rodzinnej, warto dokonać identyfikacji majątku rodzinnego oraz opracować plan i harmonogram przenoszenia poszczególnych jego składników na rzecz fundacji rodzinnej. Pozwoli to ustalić, które składniki majątku powinny być przeniesione na rzecz fundacji rodzinnej, a które pozostawione w rękach członków rodziny - piszą eksperci Deloitte Legal.

29.07.2023

Prof. Adamus: Wynajem miejsca parkingowego nie może być umową drapieżną

Transport Nieruchomości

Czy zaparkowanie samochodu na cudzym terenie prywatnym, np. wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, powadzi do zawarcia w sposób dorozumiany umowy najmu miejsca postojowego? Jeżeli tak, to czy dochodzi do zawarcia umowy za cenę (czynsz) określoną przez właściciela nieruchomości lub przez działającego na jego rzecz pełnomocnika - zastanawia się prof. dr hab. Rafał Adamus, radca prawny z Uniwersytetu Opolskiego.

29.07.2023

Zmiana planu miejscowego niesie konsekwencje dla właściciela nieruchomości

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zagadnienia związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają istotne znaczenie dla właścicieli nieruchomości. Dlatego tak ważna jest świadomość konsekwencji działań organów w tym zakresie, a także możliwych dróg ewentualnego działania. Zmiany w miejscowych planach mogą bowiem istotnie ograniczyć korzystanie z nieruchomości w dotychczasowym zakresie.

29.07.2023

Pułapka w pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców - nowe obowiązki dla wspólników spółek osobowych

Spółki Prawo gospodarcze

Wbrew nazwie, rządowy projekt najnowszego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców nakłada na podmioty prowadzące działalność gospodarczą również nowe obowiązki. Jeden z nich może wymuszać na wspólnikach spółek osobowych składanie sądowi rejestrowemu nieprawdziwych oświadczeń w toku rejestracji spółki. I to pod rygorem odpowiedzialności karnej.

28.07.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nałożyło nowe obowiązki dla pracodawców

Prawo pracy BHP

Po trzech latach od zamknięcia nas w domach z powodu pandemii, wiele aspektów dotyczących prawa zatrudnienia będzie musiało ulec zmianie – pisze Paulina Sulgostowska, adwokat. I przypomina, że tylko do 1 lipca 2023 r. pracodawca mógł, bez zgody pracownika oraz z pominięciem planu urlopów, jednostronnie skierować go na urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w poprzednich latach.

28.07.2023

Biały wywiad dostępny także dla prawników

Prawnicy Nowe technologie

Znajomość narzędzi OSINT i pozyskiwanie informacji z legalnych źródeł mogą się przydać każdemu prawnikowi. Pomogą m.in. w zbieraniu dowodów i argumentów na potrzeby negocjacji, sporów, compliance, due diligence oraz background checks. Ułatwią także weryfikację pracownika lub kontrahenta, przyspieszą windykację oraz usprawnią przesłuchanie w sądzie.

28.07.2023

„Lex knebel” sposobem na prostsze wywłaszczenia nieruchomości

Środowisko Administracja publiczna Nieruchomości

Założenia "lex knebel" należy postrzegać jako kontynuację wieloletniego trendu ograniczenia roli właściciela nieruchomości oraz społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o inwestycjach publicznych. Czy strategiczne budowy nadal mają wymiar publiczny i służą społeczeństwu? A może państwo jest bytem o interesach konkurencyjnych w stosunku do swoich obywateli - zastanawia się Mirosław Ochojski, prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp. k.

27.07.2023

Jędrzejczak: Pacjenci chcą leczyć się prywatnie, bo system publiczny ich zawiódł

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie dziwi mnie, że w jednym z badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce aż 60 proc. jego uczestników wyraziło opinię, że akceptuje współpłacenie za usługi medyczne. Z doświadczeń innych krajów wynika ponadto, że nawet niewielkie kwoty opłacane przez pacjentów za wizyty lekarskie znacznie ograniczyły liczbę tak zwanych zbędnych wizyt - zauważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.

27.07.2023

Cyberbezpieczeństwo prosumentów OZE to nadal wyzwanie

Nowe technologie Energetyka

Choć wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą wiele korzyści, to decentralizacja rynku wiąże się także z licznymi zagrożeniami, którym należy się systemowo przeciwstawiać. W dobie cyfryzacji jednym z najważniejszych obszarów działań zaradczych jest bez wątpienia cyberbezpieczeństwo - pisze Magdalena Krawczyk, adwokat, ekspert prawa energetycznego, doktor nauk prawnych w specjalności prawo własności intelektualnej.

26.07.2023

Organy podatkowe są coraz skuteczniejsze w prowadzonych kontrolach

VAT Doradca podatkowy

Statystyki przedstawione przez Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazują na zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Niewątpliwie jest to spowodowane w dużej mierze cyfryzacją systemu podatkowego i administracji skarbowej oraz uzyskaniem przez skarbówkę nowych narzędzi, które ułatwiają przeprowadzanie kontroli - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

25.07.2023

Windykacja przedmiotów leasingu za granicą nie taka prosta

Spółki Finanse

Czasami polska firma leasingowa musi zwindykować należący do siebie przedmiot, zwykle auto, w innym kraju. Wbrew pozorom, mimo że funkcjonujemy w europejskim systemie prawnym, nawet na terenie UE odzyskiwanie przedmiotu leasingu może przebiegać według zupełnie różnych schematów - tłumaczy Andrzej Mańkowski, członek zarządu AVS Polska, RL Hub.

25.07.2023

Raportowanie ESG w sektorze nieruchomości - już teraz trzeba wdrażać procedury

Rynek i konsument Prawo unijne Nieruchomości

Przedsiębiorcy z sektora nieruchomości powinni już teraz brać pod uwagę wchodzący w życie system raportowania informacji o ESG. Istotne jest, aby w porę przygotować prowadzoną działalność do nowych wyzwań. Rekomendowane jest wdrażanie odpowiednich procedur i polityk, a także przygotowanie posiadanych nieruchomości, aby prowadzona działalność mogła zostać uznana za zrównoważoną - piszą Bartosz Clemenz oraz Paweł Dudojc z kancelarii prawnej DWF.

24.07.2023

Sukcesja nie polega tylko na przygotowaniu rozwiązań prawnych

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.

22.07.2023

Nowa rzeczywistość frankowiczów po upadku Getin Noble Bank

Banki Kredyty frankowe Restrukturyzacja

Upadłość Getin Noble Bank zmienia zasady gry i sytuację dla frankowiczów i innych kredytobiorców posiadających w tym banku kredyty powiązane z walutą obcą, w szczególności w zakresie roszczeń konstruowanych w procesach sądowych. Ponadto kredytobiorcy z GNB w terminie 30 dni muszą podjąć działania związane ze zgłoszeniem wierzytelności, aby ich interesy w postępowaniu upadłościowym zostały należycie zabezpieczone - pisze Karolina Pilawska, adwokat.

21.07.2023

Dr Kładoczny: Absurdalne i bezprawne pytania policji o aborcję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Podejrzane o dokonanie aborcji kobiety są przepytywane przez policję. I, choć nie popełniły przestępstwa, muszą się bronić. Na pytania funkcjonariuszy należy odpowiadać, że „o sprawach medycznych rozmawiam tylko z moim lekarzem”. A zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej może tylko sąd - wyjaśnia dr Piotr Kładoczny, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski. Rozpytywanie się funkcjonariuszy, po co ktoś idzie do ginekologa jest niedopuszczalne i absurdalne - dodaje.

21.07.2023

Uproszczenia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy cały czas obowiązują

Prawo pracy Tarcza Antykryzysowa (zawieszona) Ukraina

Pracodawcy mogą nadal zatrudniać obywateli Ukrainy według uproszczonych zasad. Ułatwienia te obejmą nie tylko osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku. Procedura dotyczy wszystkich legalnie przebywających w Polsce Ukraińców. To oznacza, że wystarczające jest, aby pracodawca powiadomił w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy - pisze dr Michał Szypniewski.

21.07.2023