Prof. Adamus: Czy członek rady nadzorczej spółki kapitałowej może mieć złoty głos?

Spółki

Prawo weta, czy „głos aprobujący” nie jest typowym sposobem ukształtowania konstrukcji większości głosów w organach spółki. Większość głosów z natury rzeczy jest „anonimowa” w tym znaczeniu, że chodzi o większość głosów jakichkolwiek wspólników. „Głos aprobujący” blokuje (eliminuje) uchwały a „podwójny” czy „rozstrzygający” głos przewodniczącego jest mechanizmem „pozytywnym”, pozwalającym na przyjęcie uchwały. Nie można więc sprowadzić ich do wspólnego mianownika - pisze prof. dr hab. Rafał Adamus.

15.02.2024

Unijna dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń – na co należy się przygotować?

Prawo pracy Prawo unijne

Unia Europejska od lat stara się wzmacniać zasadę równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn - za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. Cel ten ma pomóc szybko osiągnąć najnowsza dyrektywa, która przewiduje m.in. jawność informacji dotyczących stawek wynagrodzeń na danych stanowiskach i otwarte raportowanie lub informowanie pracowników o poziomach płac – piszą Iwona Smolak i Paweł Piotrowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy.

15.02.2024

Prof. Lipowicz: Samorząd wymaga wzmocnienia, ale najpierw trzeba uzdrowić administrację

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej, która zamiast odbierać samorządom kolejne kompetencje, powinna się skoncentrować na strategicznych problemach państwa – mówi prof. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor „Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego”.

15.02.2024

Dr Kubista: Kwota wolna 60 tys. zł oznaczać będzie faktyczną obniżkę opodatkowania

PIT Doradca podatkowy

Propozycję podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł należy ocenić pozytywnie. Proponowana zmiana uplasuje kwotę wolną pomiędzy minimalnym, a przeciętnym wynagrodzeniem netto. Oznacza to realnie więcej pieniędzy w kieszeniach podatników rozliczających się skalą podatkową i faktyczną obniżkę opodatkowania - pisze dr Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający w Kancelarii GLC.

14.02.2024

Prof. Dziurda: Jednoosobowe składy w apelacji powodują trudności w praktyce

Wymiar sprawiedliwości

Zmiana przepisów o składach sądu w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, dokonana znienacka pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu, spowodowała ogromne trudności w praktyce. Dotyczą one m.in. tzw. spraw uchwałowych – o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organu stanowiącego spółki kapitałowej, spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej - wskazuje prof. Marcin Dziurda z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.

14.02.2024

Dr Gumularz: Stosowanie aktu o usługach cyfrowych – jak się przygotować?

Nowe technologie Prawo unijne

DSA nie wymaga (aktywnego) monitorowania, czy dostawca przechowuje treści nielegalne, ale w przypadku uzyskania w tym zakresie wiedzy uruchamia szereg mechanizmów, które z jednej strony wymagają od dostawcy działania, ale z drugiej - starają się chronić odbiorców usługi przed nadmiernym i arbitralnym działaniem dostawców - pisze dr Mirosław Gumularz, adiunkt WSB Merito, radca prawny w kancelarii NTL (NewTechLaw.eu).

14.02.2024

Nowe projekty - stare problemy, czyli o rodzącym się modelu ochrony sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Obecny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest już bodaj szóstą wersją dokumentu, który powstał za kadencji poprzedniej władzy rządowej i od początku nie stanowił przykładu poprawnej legislacji. Przed nowym gabinetem rządowym stoi zatem trud wytężonej pracy nad jego poprawą. Zawiera wiele wad, ale musi być przyjęty ze względu na presję czasu – pisze dr Michał Możdżeń-Marcinkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

13.02.2024

Hinc: Nie jestem przeciwnikiem wakacji składkowych, ale zajmijmy się składką zdrowotną

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Po co wprowadzać wakacje składkowe, skoro można bez większego problemu zmodyfikować istniejące rozwiązania, np. znieść ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus i pozwolić większej grupie najmniejszych przedsiębiorców z tego rozwiązania skorzystać? Pilniejsze, a przy tym absolutnie konieczne, jest naprawienie systemu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Dodaje jednak, że nie można na tym poprzestać.

12.02.2024

Katalog praw ucznia powinna określać ustawa

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Prawo oświatowe powinno zawierać kompleksowy, otwarty katalog praw ucznia, oparty o system norm semiimperatywnych - uważa Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia. Wskazuje, że obecnie prawa ucznia są zepchnięte w ustawie na zdecydowany margines. Mówi się o nich bowiem jedynie pośrednio, niejako przy okazji. To zresztą ciekawe przy skontrastowaniu tego z uczniowskimi obowiązkami, którym ustawodawca poświęcił cały osobny artykuł.

12.02.2024

Walka banków z frankowiczami o waloryzację skazana jest na porażkę

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Obecnie trwa kolejna fala pozwów banków. Żądają one wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz waloryzacji. Sądy zostały wręcz zasypane pozwami przeciwko konsumentom. W świetle orzeczeń TSUE powództwa banków są w sposób oczywisty bezzasadne i w moim przekonaniu zakończą się porażką banków - uważa Radosław Górski, radca prawny, pełnomocnik reprezentujący konsumentów w sporach z bankami, Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy sp.k.

10.02.2024

Prof. Pilich: Polska edukacja potrzebuje więcej wolności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Polska edukacja potrzebuje więcej wolności oraz – co wcale nie jest sprzecznością – lepszej administracji oświatowej. Kuratoria oświaty powinny być fachowe, obsadzone urzędnikami o stabilnym statusie, mającymi rzeczywiste doświadczenie w systemie szkolnictwa. Przy tej okazji zwrócę uwagę na konieczność odbudowy służby cywilnej, która w Polsce aktualnie właściwie już nie istnieje - podkreśla prof. Mateusz Pilich, adwokat z kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

09.02.2024

SN zmienia zasady gry w sprawie niewykonalności klauzuli arbitrażowej

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy wydał precedensowe postanowienie dotyczące niewykonalności zapisu na sąd polubowny z powodu niemożności poniesienia kosztów postępowania arbitrażowego przez powoda. Wstrząsnęło ono środowiskiem arbitrażowym w Polsce. Może mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłości arbitrażu krajowego, stawiając pod znakiem zapytania fundamentalne zasady dotyczące autonomii stron w wyborze metody rozstrzygania sporów - piszą Paweł Bukiel, adwokat i Vladyslav Semerynskyi, prawnik w kancelarii Squire Patton Boggs.

09.02.2024

Wdrożenie systemu compliance w przedsiębiorstwie to wiele praktycznych korzyści

Środowisko Prawo gospodarcze Zarządzanie

Dobra konstrukcja systemu compliance jest potrzebna, ponieważ dzięki temu dochodzi do redukcji kosztów (jest taniej), jest etyczniej, przejrzyście i zgodnie z prawem. Organizacja działa dzięki temu w sposób transparentny wobec inwestorów i regulatorów. Ułatwia też wdrożenie zasad ESG, nie tylko na papierze, ale też w rzeczywistości - pisze Juditha Majcher, Legal Insider.

08.02.2024

Zmiana władzy nie ma wpływu na bieg terminów przedawnienia

Spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółek handlowych - zarówno karna, jak i cywilna, jest ograniczona terminami przedawnienia. Może się więc okazać, że czasu na wszczęcie określonych postępowań obecna władza wcale nie ma tak dużo, jak się wydaje - pisze Wiktor Wesołowski, adwokat, partner w kancelarii LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp. k. 

08.02.2024

Nieprawomyślność rekruta może przesądzić o tym, czy trafi do służby

Administracja publiczna Wojsko

Dyskusja na temat naboru do służb mundurowych sprowadza się zwykle do tego, czy podnosić, czy obniżać wymagania dotyczące sprawności fizycznej oraz badań psychologicznych dla kandydatów. Równie jednak ważna, ale często pomijana przez rekrutów, jest przesłanka ich nieposzlakowanej opinii lub nieskazitelnego charakteru. Zależy to od rodzaju służb, do których kandydują - pisze Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału Spraw Żołnierzy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

08.02.2024

Prof. Waltoś: Trzeba "odziobrzyć" prawo i proces karny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nowa komisja kodyfikacyjna stanie przed zadaniem uporządkowania prawa karnego i stworzenia nowoczesnej procedury karnej. Ale wcześniej potrzebne jest szybkie wycofanie z kodeksu drakońskich kar, wprowadzonych przez poprzedni rząd. Przywrócić też trzeba kontradyktoryjność w procesie karnym i ograniczyć w nim rolę prokuratora - twierdzi prof. Stanisław Waltoś.

07.02.2024

Stosowanie systemów szpiegujących, w tym Pegasusa - tylko wyjątkowo

Wymiar sprawiedliwości Policja

Sąd wskazał, że nie należy stosować oprogramowania szpiegującego (w tym Pegasus) do gromadzenia dowodów przez służby policyjne i specjalne. W polskich przepisach brakuje nie tylko zakazu stosowania takiego oprogramowania przez policję i ograniczenia jego stosowania przez służby specjalne, ale też realnej ochrony przed możliwością zmanipulowania komunikatu - pisze Jacek Kudła, biegły sądowy, ekspert w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.

06.02.2024

Prokuratoria Generalna RP: Kara umowna powinna być dolegliwa, ale i adekwatna do skutków naruszenia umowy

Prawo cywilne

Jak powinny być zastrzeżone kary umowne, żeby interes zamawiającego był zabezpieczony? Czy umowa, która przewiduje szeroki katalog wysokich kar za wszelkie przejawy nienależytego wykonania obowiązków kontraktowych, zawsze będzie korzystna dla zamawiającego? Opublikowane niedawno Rekomendacje Prokuratorii Generalnej w zakresie postanowień umów dotyczących kar umownych ukazują, że dolegliwość oraz skuteczność kar umownych powinna być oceniana w szerszej perspektywie - pisze Luiza Modzelewska, wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP.

06.02.2024

Sędziowie i neo-sędziowie – ten dualizm niszczy godność prawa oraz sądownictwa

Wymiar sprawiedliwości

Konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości jest bezdyskusyjna – jeden zakres dotyczy usprawnienia i uproszczenia procedur, zaś druga - pilniejsza i znacznie ważniejsza kwestia, to uregulowanie statusu sędziów – tzw. neo-sędziów oraz wydanych przez nich orzeczeń. Trzeba do tego podejść pragmatycznie, inaczej czeka nas paraliż sądownictwa - pisze Ewa Pawłowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z tzw. wydziału frankowego, adwokat w latach 2010-2022.

06.02.2024

Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu wystarczy do wykreślenia hipoteki

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Odpis prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu daje pełne prawo kredytobiorcy do złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki. Sąd wieczystoksięgowy nie powinien go oddalić, powołując się na brak podstawy prawnej do jej wykreślenia a tym samym zmuszać wnioskodawcę do korzystania z dłuższego i bardziej złożonego postępowania - pisze Elżbieta Jóźwiak, radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

05.02.2024