W 2023 roku podsłuchiwano łącznie 5973 osoby

Prawo karne

W środę w Senacie Adam Bodnar, przedstawił jawną roczną informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. Wynika z niej m.in., że w ubiegłym roku sądy odmówiły zarządzenia kontroli wobec 22 osób.

22.05.2024

Bezwzględne dożywocie zniknie z Kodeksu karnego - jest już projekt

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego ma już projekt pilnych zmian w przepisach karnych. Mają objąć to, co - w ocenie prawników - zostało przyjęte z naruszeniem Konstytucji i prawa międzynarodowego. Chodzi m.in. o możliwość orzekania bezwzględnego dożywocia, objęcie kodeksem karnym 14-latków odpowiadających za zabójstwo kwalifikowane czy usunięcie celów wychowawczych w dyrektywie kary, a także kazuistyczne instrukcje dla sędziów dotyczące grzywien.

22.05.2024

Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.

21.05.2024

Ksiądz znieważył minister do spraw równości

Prawo karne

3 tys. zł grzywny i 1 tys. zł nawiązki na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - taką karę wymierzył Sąd Rejonowy Lublin-Zachód księdzu za to, że znieważył posłankę Lewicy Katarzynę Kotulę, dziś minister do...

20.05.2024

Więźniowie powinni mieć zapewniony dostęp do medycznej tranzycji

Prawo karne

Osoby transpłciowe powinny być umieszczane w jednostkach odpowiadających płci, z którą się identyfikują – podkreśla Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, który wydał konkretne wytyczne dotyczące zasad umieszczania osób transpłciowych w miejscach pozbawienia wolności.

18.05.2024

SN: Gwałt w małżeństwie to też wymuszony seks dla „świętego spokoju”

Prawo karne

Jeżeli w sprawie ustalono niekonsensualny charakter stosunków seksualnych i podejmowanie się ich wbrew woli, ale dla „świętego spokoju” w związku z nagabywaniem, to mamy do czynienia z realizacją znamion przestępstwa zgwałcenia. Brak akceptacji ofiary może być wnioskowany także z innych okoliczności relacji ze sprawcą, czy wcześniejszych zachowań – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w sprawie gwałtu w małżeństwie i wieloletniego znęcania się nad żoną.

18.05.2024

Sędziowie, którzy nie przeszli testu niezawisłości nazywają się X.Y.

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już 27 sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych orzekających w sprawach karnych nie spełniło wymogów niezawisłości. Zostali negatywnie zweryfikowani przez Sąd Najwyższy. Ich orzeczenia uznano za nieważne. Pozytywnie test przeszło 12 sędziów. Jednak nie ma szans, aby strony i kierownictwo sądów poznało ich nazwiska, gdyż akta spraw są anonimizowane, choć na wokandach i portalach internetowych są widoczne.

18.05.2024

SN: Notariusz nie zostanie ukarana za niepoinformowanie o sprzedaży ziemi

Prawo karne Prawnicy

Notariusz z sześcioletnim stażem nie dopełniła swoich obowiązków, ale postępowanie dyscyplinarne wobec niej zostało umorzone. Problem wynikał z rocznego opóźnienia - nie zawiadomienia ministra spraw wewnętrznych o sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży ziemi cudzoziemcowi. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że wbrew twierdzeniom ministra sprawiedliwości, nie doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego.

17.05.2024

Proces cywilny, proces karny, a może jednolity proces sądowy? - konferencja na WPiA

Prawo karne Prawo cywilne

W piątek, 17 maja, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Proces cywilny? Proces karny? A może jednolity proces sądowy?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW. Uczestnicy dyskutować będą m.in. o potencjale prawa procesowego, ale też o możliwości wprowadzenie zeznań świadka na piśmie w sprawach karnych oraz roli nowych technologii w usprawnieniu postępowania sądowego.

16.05.2024

SN: Sąd źle wyliczył grzywnę za błąd w fakturze

Prawo karne Podatki i opłaty lokalne

Podatniczka została skazana na zapłacenie grzywny z powodu fałszywej faktury. Sąd orzekający uwzględnił wniosek o skazanie, w sytuacji gdy uzgodniona w nim grzywna kwotowa wynosiła 33 tys. zł, mimo że nie stanowiła równowartości postulowanej – i ostatecznie orzeczonej - grzywny 500 stawek dziennych w wysokości 95 zł. Sąd naruszył w ten sposób rażąco prawo – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego.

14.05.2024

SN: W czasie pandemii skazywać mógł jeden sędzia

Prawo karne

Wstrzymanie wykonania orzeczenia jest zasadne, gdy zastosowano niewłaściwie przepisy antycovidowe co do obsady sądu. A co więcej, wyrok wydano w składzie, w którym brała udział sędzia delegowana do pełnienia służby sędziowskiej w sądzie wyższego rzędu z naruszeniem ustawowych zasad – orzekła Izba Karna SN i wstrzymała skazanemu wykonanie orzeczenia.

13.05.2024

Krztusiec i odra wracają. Za zakażenie można odpowiadać karnie i cywilnie

Prawo karne Prawo pracy Opieka zdrowotna

Kalendarz szczepień osób dorosłych nie jest obligatoryjny, a chętni, którzy chcieliby za nim podążać, muszą liczyć się z pokryciem kosztu szczepionek. To istotne, bo przez obniżony wskaźnik szczepienia dzieci, straciliśmy odporność populacyjną na odrę, a lokalnie pojawiają się informacje o wzroście zachorowań na krztusiec. Stawką jest nie tylko zdrowie. Narażenie kogoś na zachorowanie - w tym na krztusiec czy odrę - podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.

11.05.2024

Prof. Moczydłowski: Redukcja populacji więziennej w interesie społecznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Poziom przestępczości w Polsce nie uzasadnia utrzymywania tak dużej, jak obecnie, liczby osób w więzieniach – twierdzi dr Paweł Moczydłowski, profesor Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, dyrektor generalny Służby Więziennej w latach 1990-94. I dodaje, że redukcja populacji więziennej jest w interesie społecznym.

11.05.2024

"Tożsamość płciowa" budzi prokuratorskie wątpliwości przy zmianach dotyczących mowy nienawiści

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rząd chce zmian w kodeksie karnym. Chodzi o ściganie homofobicznych i seksistowskich wypowiedzi, a także mowy nienawiści wobec osób z niepełnosprawnością. Opiniowany projekt ma na celu zagwarantowanie pełnej ochrony wszystkim grupom mniejszościowym szczególnie narażonym na dyskryminację, uprzedzenia i przemoc - a ma to nastąpić przez rozszerzenie przepisów o cechy takie jak niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacja seksualna i tożsamość płciowa. I właśnie ta ostatnia kwestia budzi wątpliwości części członków Krajowej Rady Prokuratorów.

10.05.2024

Tomasz Szmydt bez immunitetu, przestał być sędzią

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek 9 maja br. prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął, oświadczenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta o zrzeczeniu się ze skutkiem...

09.05.2024

Błąd medyczny w sądzie. Może być szybciej i rzetelniej

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne

Prawnicy zaangażowani w sprawy o błędy medyczne zauważają, że niska jakość opinii biegłych sądowych, na których wybór strony w praktyce nie mają żadnego wpływu, wprost przekłada się na brak komfortu sądów orzekających. Oceniają, że zrównanie opinii prywatnych z opiniami sądowymi, co rozważa resort sprawiedliwości, jest korzystne z wielu powodów, w tym przyśpieszy procesy sądowe i umożliwi rzetelniejsze rozpatrzenie sprawy.

09.05.2024

SN uchyla wyrok w sprawie niepoprawnego rowerzysty

Prawo karne

Mężczyzna złapany przez policję na jeździe na rowerze, mimo zakazu sądowego, będzie jeszcze raz sądzony. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej uchylił wyrok rażąco naruszający kodeks karny. Sąd rejonowy zapomniał bowiem zasądzić obowiązujące wówczas obligatoryjne świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

08.05.2024

Prezes Prusinowski zabrał sprawy neo-sędziemu, ale działał dla dobra obywateli

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Izby Pracy SN Piotr Prusinowski nie będzie miał postawionych zarzutów dyscyplinarnych za odebranie spraw neo-sędziemu. Wniosek I Prezes SN został oddalony przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, gdyż uznano, że prezes choć złamał regulamin - działał dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Aby obywatele nie czekali na rozstrzygnięcie sprawy trzy-cztery lata. Sztywne trzymanie się regulaminu byłoby bardziej szkodliwe społecznie - dodał SN.

08.05.2024

Dr Machińska: Sędziowie cywilni skazują na więzienie w Gostyninie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ośrodki w Gostyninie i Czersku, formalnie placówki medyczne, w praktyce są więzieniami o zaostrzonym rygorze. A o umieszczeniu w nich, czyli pozbawieniu wolności, decydują sędziowie cywilni, którzy często nie wiedzą, w czym uczestniczą – twierdzi dr Hanna Machińska, była zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. I apeluje o szybką zmianę tych haniebnych, według niej, przepisów.

06.05.2024

Rząd zaczyna prace nad zmianami w łowiectwie

Prawo karne Środowisko

Specjalny zespół w resorcie klimatu ma wypracować propozycje zmian w łowiectwie w takich obszarach jak ochrona niektórych zwierząt czy kwestie etyczne. Wiceminister Mikołaj Dorożała zapewnia równocześnie, że nie wycofuje się z postulatu objęcia części ptaków łownych moratorium. Nie będzie też zgody na polowanie na łosie.

04.05.2024