EKES poparł propozycję wdrożenia programu FISCUS

Wczoraj w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie programu działania dla ceł i podatków w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -...

24.05.2012

KRUS: limit rolniczego podatku za 2012 r. to 3011 zł

Do końca maja rolnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą poinformować Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości swojego podatku za 2011 r. Nie może on przekroczyć 2929 zł. KRUS...

24.05.2012

Przepisy o e-fakturach znajdą się w ustawie

Trwają prace legislacyjne mające na celu przeniesienie przepisów o e-fakturach z rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania...

23.05.2012

Wiemy kto będzie kontrolować podatek od kopalin

Dzisiaj wchodzą w życie przepisy określające organy właściwe w zakresie kontroli podatników podatku od kopalin. Są nimi -Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu i Naczelnik Urzędu Celnego w Legnicy.

23.05.2012

Nowela ustawy o PIT. Kto straci prawo do odliczeń?

Przygotowywana przez resort finansów nowelizacja ustawy o PIT nie zakłada likwidacji możliwości odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów; nie dotknie ona najbiedniejszych artystów -...

23.05.2012

Ochrona wynikająca z indywidualnej interpretacji

Bezwzględnie od sytuacji, kiedy to wnioskodawca swoje działania uzależnia od treści wydanej indywidualnej interpretacji (tzw. interpretacje ex ante) trzeba odróżnić sytuację, w której podatnik w...

21.05.2012

Gminy także mogą uzyskać zwrot VAT

Od charakteru podjętych przez gminę działań zależy czy może się ona ubiegać o zwrot podatku VAT. Jeśli samorząd wykonuje swoje działania jako przedsiębiorca to w wielu przypadkach ubieganie się o...

21.05.2012

Przesunięto termin przetargu na system e-Podatki

Zinformatyzowanie systemu podatkowego miało zminimalizować biurokrację oraz dać państwu i obywatelom oszczędności rzędu 2,5 mld zł rocznie. Tymczasem przetarg na zbudowanie systemu e-Podatki,...

21.05.2012

Nieprawidłowość indywidualnej interpretacji

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieprawidłowość indywidualnej interpretacji. NSA w wyroku, sygn. II FSK 2113/08, LEX, z 23.4.2010 r. stwierdza, że: nieprawidłowość interpretacji uzasadniająca jej...

18.05.2012