Znamy przyjazne urzędy skarbowe na Warmii i Mazurach

5 czerwca w Izbie Skarbowej w Olsztynie rozstrzygnięto dziesiątą regionalną edycję konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego przez Business Centre Club przy współudziale...

08.06.2012

Skarga na bezczynność organu

Zgonie z treścią przepisu art. 3 2 pkt 8 ppsa kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów związaną z...

07.06.2012

Odsetki od zaległości podatkowych bez zmian

Nie zmieni się wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

06.06.2012

Czy polski podatnik wesprze UEFA?

Federacja ma zasilić polski budżet ok. 40 mln zł z VAT m.in. od biletów. Może jednak odzyskać nawet 10 mln więcej - donosi Rzeczpospolita.

06.06.2012

Doradca podatkowy a prawo pomocy

Doradca podatkowy

Prawo pomocy regulują przepisy Działu V, rozdziału 3, oddziału 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Umożliwiają one, w sytuacji braku środków na prowadzenie sprawy przed sądem,...

06.06.2012

Cypr zniknie z mapy rajów podatkowych

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego polsko cypryjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Protokół ma przede wszystkim na celu usunięcie z tej umowy...

06.06.2012

Jak opodatkować roboty budowlane

Regulacjom w ustawie VAT dotyczącym robót budowlanych poświęcone będzie organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska szkolenie, które poprowadzi autor komentarza do ustawy o VAT - dr Adam...

05.06.2012

MF przygotowuje zmiany w akcyzie

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne zmierzające do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z obrotem olejami opałowymi.

05.06.2012

Skarga kasacyjna do NSA

W sytuacji, kiedy skarżący nie jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia dokonanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, przysługuje mu skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.06.2012

Mafia leje bez VAT

Oszuści zwęszyli żyłę złota fikcyjne firmy sprowadzające olej napędowy ze Wschodu nie płacą podatku VAT. Na nielegalnym obrocie paliwami budżet państwa może tracić nawet miliard zł rocznie. Szykuje...

04.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski