Dotychczas skarbówka zgadzała się, że mimo iż zawód dietetyka nie jest uregulowany w żadnej ustawie, to usługi świadczone przez dietetyków, jako osoby wykonujące zawód medyczny, są zwolnione z VAT. Teraz szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienia zdanie i twierdzi, że prawo do zwolnienia zależy od tego, kto korzysta z tych usług.

 

Pytanie o profilaktykę zdrowotną

Szef KAS zmienił po czterech latach interpretację indywidualną w tym zakresie. Zgodnie z nowym stanowiskiem z 8 lipca 2024 r. (nr DOP7.8101.34.2024.FMLM) zwolnione z VAT są tylko porady dla osób z problemami zdrowotnymi w celu poprawy stanu zdrowia, ale nie dla osób zdrowych w celu profilaktyki zachorowań.

Sprawa dotyczy kobiety, która udziela przez internet porad żywieniowo-dietetycznych zarówno osobom z problemami zdrowotnymi w celu poprawy stanu zdrowia, jak też osobom zdrowym w celu profilaktyki zachorowań. Chciała uzyskać potwierdzenie, że świadczone przez nią usługi (objęte kodem PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana) korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. Argumentowała, że służą profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia pacjenta.

W interpretacji z października 2020 r. dyrektor KIS zgodził się z jej stanowiskiem. Przypomniał, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto