Szef KAS poinformował, że niebawem Ministerstwo Finansów przedstawi propozycje zmian w strukturze i statucie urzędów celno-skarbowych, izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych. Celem jest wprowadzenie „ładu korporacyjnego” i „poukładanie procesów”.

- Nie przewidujemy obecnie wydzielenia pionu kontroli. Inną kwestią są zobowiązania wyborcze. Jasno mówimy, że potrzebna jest wyspecjalizowana służba, która będzie dążyć do ochrony majątkowej Skarbu Państwa, ale to już decyzja całego rządu – powiedział Marcin Łoboda.

Czytaj też w LEX: Zakres stosowania ustawy - Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej przedsiębiorcy >

 

Program współdziałania także dla mniejszych podmiotów

Zmiany będą natomiast dotyczyć podejścia do podatników. Administracja skarbowa chce położyć większy nacisk na współpracę i pomoc w dobrowolnym wypełnianiu obowiązków oraz ochronę praw uczciwych podatników. Celem jest ograniczenie liczby kontroli i zwiększenie ich skuteczności dzięki lepszemu wykorzystaniu narzędzi analitycznych.

- Kontrola powinna być uruchamiana wyłącznie, gdy nie zrobimy tego w czynnościach sprawdzających – zapowiedział szef KAS.

Zaznaczył, że jest wielkim zwolennikiem uchwalenia Karty Praw Podatnika. Będzie to ustawa, która usystematyzuje w jednym akcie prawnym najważniejsze prawa podatnika – zarówno wynikające  z przepisów prawa podatkowego, jak i tych wywodzące się z zasad konstytucyjnych. Musimy przemyśleć umiejscowienie tego aktu w systemie prawnym.

Zamiast kontrowersyjnych listów behawioralnych urzędnicy będą kontaktować się z podatnikami i np. przypominać o upływającym terminie wpłacenia podatku.

Czytaj też w LEX: Uprawnienia organów w kontroli podatkowej przedsiębiorców >

Planowane jest też rozszerzenie programu współdziałania, czyli współpracy firm z szefem KAS, który ma być otwarty także dla innych kategorii  podmiotów. W ciągu blisko czterech lat pilotażu umowy z szefem KAS podpisało 12 spółek. 

Jednocześnie szef KAS zaznaczył, że MF analizuje przepisy ordynacji podatkowej pod kątem wprowadzenia zmian, w tym dotyczące przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, zawartej w art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji. Niezależnie od tego wiceminister Łoboda zaznaczył, że generalnie urzędnicy powinni się nastawić na to, żeby wszczynać postępowania jak najszybciej.

Czytaj też w LEX: Dokumentowanie czynności kontrolnych w toku kontroli podatkowej >

 

KSeF - na dzień dzisiejszy nic dla przedsiębiorców się nie zmienia

Wyniki opracowanego na zlecenie szefa KAS raportu pokazały również brak koordynacji w urzędach podległych KAS od strony informatyki. Dlatego szef KAS powołał pełnomocnika ds. informatyzacji. W planach jest też przygotowanie „road mapy” na 2-3 może 4 lata, dotyczącej m.in. KSeF, która ma zapewnić przedsiębiorcom pewność gospodarowania.

Czytaj też w LEX: KSeF - uprawnienia i autoryzacja (zagadnienia techniczne) >

Wiceminister zaznaczył, że zmiana daty wejścia w życie obowiązkowego KSeF nie będzie oznaczać dla przedsiębiorców zmian w swoich systemach informatycznych.

- Mam zapewniania, że błędy są po stronie wydajnościowej, dotyczą naszej wewnętrznej struktury informatycznej, nie dotyczą interfejsów zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy nic dla przedsiębiorców się nie zmienia. To, co mają przygotowane, nie powinno wymagać korekt. To także ważna informacja dla deweloperów – powiedział szef KAS.

Według niego KSeF jest zbieżny z pakietem legislacyjnym VAT in the Digital Age (VIDA), nad którym pracuje Rada UE.

- KSeF jest zbieżny z VIDA. Jeśli jednak trzeba będzie coś uzupełnić w KSeF, to mamy też wydłużony termin na wprowadzenie zmian – zaznaczył.

Czytaj też w LEX: Wpływ KSeF na wewnętrzne procesy w biurze rachunkowym i w przedsiębiorstwie >

Czytaj również: MF: Będzie katalog budowli w załączniku do ustawy >>